FTXM20N2V1B / RXM20N2V1B9 FTXM20N2V1B / RXM20N5V1B9 FTXM25N2V1B / RXM25N2V1B9 FTXM25N2V1B / RXM25N5V1B9 FTXM35N2V1B / RXM35N2V1B9 FTXM35N2V1B / RXM35N5V1B9 FTXM42N2V1B / RXM42N2V1B9 FTXM50N2V1B / RXM50N2V1B9 FTXM60N2V1B / RXM60N2V1B9
Εσωτερική μονάδα FTXM20N2V1B FTXM20N2V1B FTXM25N2V1B FTXM25N2V1B FTXM35N2V1B FTXM35N2V1B FTXM42N2V1B FTXM50N2V1B FTXM60N2V1B
Εξωτερική μονάδα RXM20N2V1B9 RXM20N5V1B9 RXM25N2V1B9 RXM25N5V1B9 RXM35N2V1B9 RXM35N5V1B9 RXM42N2V1B9 RXM50N2V1B9 RXM60N2V1B9
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.30 1.30 1.30 1.30 1.40 1.40 1.70 1.70 1.70
  Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 4,400 4,400 4,800 4,800 5,800 5,800 5,800
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,118 1,118 1,118 1,118 1,204 1,204 1,462 1,462 1,462
  Ονομ. kW 2.00 2.00 2.50 2.50 3.40 3.40 4.20 5.00 6.00
  Nom. Btu/h 6,800 6,800 8,500 8,500 11,600 11,600 14,300 17,100 20,500
  Ονομ. kcal / ωρ. 1,720 1,720 2,150 2,150 2,923 2,923 3,611 4,299 5,159
  Μέγ. kW 2.60 2.60 3.20 3.20 4.00 4.00 5.00 6.00 7.00
  Μέγ. Btu/h 8,900 8,900 10,900 10,900 13,600 13,600 17,100 20,500 23,900
  Μέγ. kcal / ωρ. 2,236 2,236 2,752 2,752 3,439 3,439 4,299 5,159 6,019
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.30 1.30 1.30 1.30 1.40 1.40 1.70 1.70 1.70
  Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 4,400 4,400 4,800 4,800 5,800 5,800 5,800
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,100 1,100 1,100 1,100 1,200 1,200 1,462 1,462 1,462
  Ονομ. kW 2.50 2.50 2.80 2.80 4.00 4.00 5.40 5.80 7.00
  Ονομ. Btu/h 8,500 8,500 9,600 9,600 13,600 13,600 18,400 19,800 23,900
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,150 2,150 2,408 2,408 3,439 3,439 4,643 4,987 6,019
  Μέγ. kW 3.50 3.50 4.70 4.70 5.20 5.20 6.00 7.70 8.00
  Μέγ. Btu/h 11,900 11,900 16,000 16,000 17,700 17,700 20,500 26,300 27,300
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,009 3,009 4,041 4,041 4,471 4,471 5,159 6,621 6,879
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.44 0.44 0.56 0.56 0.80 0.80 0.97 1.36 1.77
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.50 0.50 0.56 0.56 0.99 0.99 1.31 1.45 1.94
Ονομαστική απόδοση EER   4.57 4.57 4.50 4.50 4.23 4.23 4.33 3.68 3.39
  COP   5.00 5.00 5.00 5.00 4.04 4.04 4.12 4.00 3.61
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 219 219 278 278 402 402 485 679 885
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A A A A A
    Θέρμανση   A A A A A A A A A
Ψύξη χώρου Απόδοση Pdesign kW 2.00 2.00 2.50 2.50 3.40 3.40 4.20 5.00 6.00
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++
  SEER   8.65 8.65 8.65 8.65 8.65 8.65 7.85 7.41 6.90
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 81 81 101 101 138 138 187 236 304
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 2.00 2.00 2.50 2.50 3.40 3.40 4.20 5.00 6.00
    EERd   4.57 4.57 4.50 4.50 4.23 4.23 4.33 3.68 3.39
    Ισχύς εισόδου kW 0.44 0.44 0.56 0.56 0.80 0.80 0.97 1.36 1.77
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.47 1.47 1.84 1.84 2.51 2.51 3.09 3.68 4.42
    EERd   6.88 6.88 6.60 6.60 6.25 6.25 6.21 5.55 4.82
    Ισχύς εισόδου kW 0.21 0.21 0.28 0.28 0.40 0.40 0.50 0.66 0.92
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.18 1.18 1.18 1.18 1.61 1.61 1.99 2.37 2.84
    EERd   10.52 10.52 10.03 10.03 10.19 10.19 9.22 8.29 7.99
    Ισχύς εισόδου kW 0.11 0.11 0.12 0.12 0.16 0.16 0.22 0.29 0.36
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.05 1.05 1.05 1.05 1.07 1.07 1.82 1.83 1.83
    EERd   16.53 16.53 16.37 16.37 16.36 16.36 12.72 14.55 13.49
    Ισχύς εισόδου kW 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.14 0.13 0.14
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 2.30 2.30 2.40 2.40 2.50 2.50 4.00 4.60 4.80
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A+
  SCOP/A   5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 4.71 4.71 4.30
  SCOPnet/A   5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 4.75 4.75 4.34
  Pdh Heating capacity at -10° kW 2.24 2.24 2.30 2.30 2.35 2.35 3.67 4.09 4.11
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 632 632 659 659 687 687 1,189 1,369 1,562
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.06 0.06 0.10 0.10 0.15 0.15 0.33 0.51 0.69
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.67 3.12 3.12
    COPd (δηλωμένο COP)   2.29 2.29 2.29 2.29 2.49 2.49 1.99 2.04 2.05
    Ισχύς εισόδου kW 0.93 0.93 0.93 0.93 0.86 0.86 1.34 1.53 1.52
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.03 2.03 2.12 2.12 2.21 2.21 3.54 4.07 4.25
    COPd (δηλωμένο COP)   3.64 3.64 3.60 3.60 3.50 3.50 2.72 2.90 2.68
    Ισχύς εισόδου kW 0.56 0.56 0.59 0.59 0.63 0.63 1.30 1.40 1.59
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.03 2.03 2.12 2.12 2.21 2.21 3.54 4.07 4.25
    COPd (δηλωμένο COP)   3.64 3.64 3.60 3.60 3.50 3.50 2.72 2.90 2.68
    Ισχύς εισόδου kW 0.56 0.56 0.59 0.59 0.63 0.63 1.30 1.40 1.59
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.24 1.24 1.29 1.29 1.34 1.34 2.15 2.48 2.58
    COPd (δηλωμένο COP)   5.10 5.10 5.13 5.13 5.13 5.13 4.80 4.67 4.31
    Ισχύς εισόδου kW 0.24 0.24 0.25 0.25 0.26 0.26 0.45 0.53 0.60
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 0.93 0.93 0.94 0.94 0.95 0.95 1.38 1.61 1.66
    COPd (δηλωμένο COP)   6.28 6.28 6.22 6.22 6.22 6.22 6.30 6.47 5.64
    Ισχύς εισόδου kW 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.22 0.25 0.29
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 0.97 0.97 0.98 0.98 1.09 1.09 1.54 1.80 1.95
    COPd (δηλωμένο COP)   7.99 7.99 7.81 7.81 7.81 7.81 7.64 7.18 6.82
    Ισχύς εισόδου kW 0.12 0.12 0.12 0.12 0.14 0.14 0.20 0.25 0.29
Θέρμανση χώρου (Θερμό κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 1.24 1.24 1.29 1.29 1.35 1.35 2.15 2.48 2.58
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
  SCOP   6.19 6.19 6.15 6.15 6.18 6.18 6.15 6.02 5.51
  SCOPnet   6.31 6.31 6.26 6.26 6.30 6.30 6.27 6.13 5.59
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 280 280 294 294 305 305 490 576 656
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.14 2.14 2.14 2.14 2.59 2.59 2.67 3.12 3.12
    COPd (δηλωμένο COP)   2.29 2.29 2.29 2.29 2.49 2.49 1.99 2.04 2.05
    Ισχύς εισόδου kW 0.93 0.93 0.93 0.93 1.04 1.04 1.34 1.53 1.52
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.24 1.24 1.29 1.29 1.34 1.34 3.54 2.48 2.58
    COPd (δηλωμένο COP)   5.10 5.10 5.13 5.13 5.13 5.13 2.72 4.67 4.31
    Ισχύς εισόδου kW 0.24 0.24 0.25 0.25 0.26 0.26 1.30 0.53 0.60
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.24 1.24 1.29 1.29 1.34 1.34 2.15 2.48 2.58
    COPd (δηλωμένο COP)   5.10 5.10 5.13 5.13 5.13 5.13 4.80 4.67 4.31
    Ισχύς εισόδου kW 0.24 0.24 0.25 0.25 0.26 0.26 0.45 0.53 0.60
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 0.93 0.93 0.94 0.94 0.95 0.95 1.38 1.61 1.66
    COPd (δηλωμένο COP)   6.28 6.28 6.22 6.22 6.22 6.22 6.30 6.47 5.64
    Ισχύς εισόδου kW 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.22 0.25 0.29
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 0.97 0.97 0.98 0.98 1.09 1.09 1.54 1.80 1.95
    COPd (δηλωμένο COP)   7.99 7.99 7.81 7.81 7.81 7.81 7.64 7.18 6.82
    Ισχύς εισόδου kW 0.12 0.12 0.12 0.12 0.14 0.14 0.20 0.25 0.29
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode PCK W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Λειτουργία Off POFF W 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    Θέρμανση PSB W 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Λειτουργία θερμοστάτη Off PTO Ψύξη W 6 6 6 6 6 6 12 12 12
      Θέρμανση W 7 7 7 7 7 7 13 13 13
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 59 59 58 58 61 61 62 62 63
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 57 57 57 57 58 58 60 58 60
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Συντελεστής ισχύος Ονομαστική Ψύξη % 91.10 (0.000) 91.10 (0.000) 93.90 (0.000) 93.90 (0.000) 79.90 (0.000) 79.90 (0.000) 93.70 (0.000) 95.00 (0.000) 96.10 (0.000)
    Θέρμανση % 97.60 (0.000) 97.60 (0.000) 98.20 (0.000) 98.20 (0.000) 90.00 (0.000) 90.00 (0.000) 95.70 (0.000) 96.10 (0.000) 99.20 (0.000)
Current Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 2.10 2.10 2.60 2.60 4.40 4.40 5.20 6.22 8.01
    Θέρμανση A 2.20 2.20 2.50 2.50 4.80 4.80 5.95 6.56 8.50
Σημειώσεις (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.