Πίνακας προδιαγραφών για FTXM-M / RXM-N9

FTXM20M2V1B / RXM20N2V1B9 FTXM20M2V1B / RXM20N5V1B9 FTXM25M2V1B / RXM25N5V1B9 FTXM25M2V1B / RXM25N2V1B9 FTXM35M2V1B / RXM35N2V1B9 FTXM35M2V1B / RXM35N5V1B9 FTXM42M2V1B / RXM42N2V1B9 FTXM50M2V1B / RXM50N2V1B9 FTXM60M2V1B / RXM60N2V1B9
Εσωτερική μονάδα FTXM20M2V1B FTXM20M2V1B FTXM25M2V1B FTXM25M2V1B FTXM35M2V1B FTXM35M2V1B FTXM42M2V1B FTXM50M2V1B FTXM60M2V1B
Εξωτερική μονάδα RXM20N2V1B9 RXM20N5V1B9 RXM25N5V1B9 RXM25N2V1B9 RXM35N2V1B9 RXM35N5V1B9 RXM42N2V1B9 RXM50N2V1B9 RXM60N2V1B9
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.70 1.70 1.90
  Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 4,400 4,400 4,800 4,800 5,800 5,800 6,500
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,120 1,120 1,120 1,200 1,200 1,460 1,460 1,700
  Ονομ. kW 2.0 2.0 2.5 2.5 3.4 3.4 4.20 5.00 6.00
  Ονομ. Btu/h 6,800 6,800 8,500 8,500 11,600 11,600 14,300 17,100 20,500
  Ονομ. kcal / ωρ. 1,720 1,720 2,150 2,150 2,920 2,920 3,610 4,300 5,160
  Μέγ. kW 2.6 2.6 3.2 3.2 4.0 4.0 5.00 5.30 6.70
  Μέγ. Btu/h 8,900 8,900 11,000 11,000 13,600 13,600 17,100 18,100 22,900
  Μέγ. kcal / ωρ. 2,240 2,240 2,750 2,750 3,440 3,440 4,300 4,560 5,800
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.30 1.30 1.30 1.30 1.40 1.40 1.70 1.70 1.70
  Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 4,400 4,400 4,800 4,800 5,800 5,800 5,800
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,120 1,120 1,120 1,200 1,200 1,460 1,460 1,460
  Ονομ. kW 2.50 2.50 2.80 2.80 4.00 4.00 5.40 5.80 7.00
  Ονομ. Btu/h 8,500 8,500 9,500 9,500 13,600 13,600 18,400 19,800 23,900
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,150 2,150 2,400 2,400 3,440 3,440 4,640 4,990 6,020
  Μέγ. kW 3.50 3.50 4.70 4.70 5.20 5.20 6.00 6.50 8.00
  Μέγ. Btu/h 11,900 11,900 16,000 16,000 17,700 17,700 20,500 22,200 27,300
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,010 3,010 4,040 4,040 4,470 4,470 5,160 5,590 6,900
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.27 0.27 0.27 0.27 0.31 0.31      
    Ονομ. kW 0.44 0.44 0.56 0.56 0.80 0.80 1.12 1.36 1.77
    Μέγ. kW 0.63 0.63 0.78 0.78 1.04 1.04      
  Θέρμανση Ελάχ. kW 0.24 0.24 0.24 0.24 0.32 0.32      
    Ονομ. kW 0.50 0.50 0.56 0.56 0.99 0.99 1.31 1.45 1.94
    Μέγ. kW 0.91 0.91 1.22 1.22 1.67 1.67      
Ονομαστική απόδοση EER   4.57 4.57 4.50 4.50 4.23 4.23 3.75 3.68 3.39
  COP   5.00 5.00 5.00 5.00 4.04 4.04 4.12 4.00 3.61
  Annual energy consumption kWh 220 220 280 280 400 400      
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A A A A A
    Θέρμανση   A A A A A A A A A
Space cooling Απόδοση Pdesign kW 2.00 2.00 2.50 2.50 3.40 3.40 4.20 5.00 6.00
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++
  SEER   8.53 8.53 8.52 8.52 8.51 8.51 7.50 7.33 6.90
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 83 83 103 103 140 140 196 239 304
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 2.00 2.00 2.50 2.50 3.40 3.40 4.20 5.00 6.00
    EERd   4.57 4.57 4.50 4.50 4.23 4.23 3.75 3.68 3.39
    Ισχύς εισόδου kW 0.44 0.44 0.56 0.56 0.80 0.80 1.12 1.36 1.77
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.47 1.47 1.84 1.84 2.51 2.51 3.09 3.68 4.42
    EERd   6.85 6.85 6.42 6.42 6.08 6.08 5.48 5.51 4.87
    Ισχύς εισόδου kW 0.21 0.21 0.29 0.29 0.41 0.41 0.56 0.67 0.91
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 0.95 0.95 1.18 1.18 1.61 1.61 1.99 2.37 2.84
    EERd   10.73 10.73 10.70 10.70 10.28 10.28 9.30 8.22 8.07
    Ισχύς εισόδου kW 0.09 0.09 0.11 0.11 0.16 0.16 0.21 0.29 0.35
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 0.96 0.96 0.96 0.96 1.18 1.18 1.87 2.12 2.39
    EERd   14.56 14.56 14.68 14.68 16.50 16.50 13.12 14.43 13.64
    Ισχύς εισόδου kW 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.14 0.15 0.18
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 2.30 2.30 2.40 2.40 2.50 2.50 4.00 4.60 4.60
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A+
  SCOP/A   5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 4.60 4.60 4.30
  SCOPnet/A   5.13 5.13 5.13 5.13 5.14 5.14 4.63 4.63 4.33
  Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10° kW 2.24 2.24 2.30 2.30 2.35 2.35 3.68 4.09 4.09
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 632 632 659 659 686 686 1,216 1,400 1,496
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.06 0.06 0.10 0.10 0.15 0.15 0.32 0.51 0.51
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 3.90 4.12 4.12
    COPd (δηλωμένο COP)   2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.04 2.16 2.15
    Ισχύς εισόδου kW 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.91 1.91 1.92
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.03 2.03 2.12 2.12 2.21 2.21 3.54 4.07 4.07
    COPd (δηλωμένο COP)   3.57 3.57 3.51 3.51 3.50 3.50 2.70 2.90 2.67
    Ισχύς εισόδου kW 0.57 0.57 0.60 0.60 0.63 0.63 1.31 1.40 1.52
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.03 2.03 2.12 2.12 2.21 2.21 3.54 4.07 4.07
    COPd (δηλωμένο COP)   3.57 3.57 3.51 3.51 3.50 3.50 2.70 2.90 2.67
    Ισχύς εισόδου kW 0.57 0.57 0.60 0.60 0.63 0.63 1.31 1.40 1.52
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.24 1.24 1.29 1.29 1.34 1.34 2.15 2.48 2.48
    COPd (δηλωμένο COP)   5.10 5.10 5.06 5.06 5.03 5.03 4.71 4.65 4.29
    Ισχύς εισόδου kW 0.24 0.24 0.25 0.25 0.27 0.27 0.46 0.53 0.58
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 0.91 0.91 0.91 0.91 0.95 0.95 1.38 1.61 1.61
    COPd (δηλωμένο COP)   6.33 6.33 6.32 6.32 6.43 6.43 5.99 5.83 5.64
    Ισχύς εισόδου kW 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.23 0.28 0.29
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.54 1.36 1.52
    COPd (δηλωμένο COP)   8.03 8.03 8.03 8.03 8.05 8.05 7.42 7.07 6.83
    Ισχύς εισόδου kW 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.21 0.19 0.22
Θέρμανση χώρου (Θερμό κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 1.24 1.24 1.29 1.29 1.34 1.34 2.15 2.48 2.48
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
  SCOP   6.12 6.12 6.21 6.21 6.28 6.28 5.93 5.84 5.58
  SCOPnet   6.32 6.32 6.41 6.41 6.48 6.48 6.04 5.93 5.66
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 284 284 291 291 300 300 507 595 622
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 3.90 4.12 4.12
    COPd (δηλωμένο COP)   2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.04 2.16 2.15
    Ισχύς εισόδου kW 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.91 1.91 1.92
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.24 1.24 1.29 1.29 1.34 1.34 2.15 2.48 2.48
    COPd (δηλωμένο COP)   5.10 5.10 5.06 5.06 5.03 5.03 4.71 4.65 4.29
    Ισχύς εισόδου kW 0.24 0.24 0.25 0.25 0.27 0.27 0.46 0.53 0.58
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.24 1.24 1.29 1.29 1.34 1.34 2.15 2.48 2.48
    COPd (δηλωμένο COP)   5.10 5.10 5.06 5.06 5.03 5.03 4.71 4.65 4.29
    Ισχύς εισόδου kW 0.24 0.24 0.25 0.25 0.27 0.27 0.46 0.53 0.58
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 0.91 0.91 0.91 0.91 0.95 0.95 1.38 1.61 1.61
    COPd (δηλωμένο COP)   6.33 6.33 6.32 6.32 6.43 6.43 5.99 5.83 5.64
    Ισχύς εισόδου kW 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.23 0.28 0.29
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.54 1.36 1.52
    COPd (δηλωμένο COP)   8.03 8.03 8.03 8.03 8.05 8.05 7.42 7.07 6.83
    Ισχύς εισόδου kW 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.21 0.19 0.22
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Λειτουργία θερμοστάτη Off Θέρμανση PTO kW   12.0 12.0     12.0      
  Crankcase heater mode PCK W             0.0 0.0 0.0
  Λειτουργία Off POFF W 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    Θέρμανση PSB W             1.0 1.0 1.0
    PTO Ψύξη W             12 12 12
      Θέρμανση W 12.0     12.0 12.0   13 13 13
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 59 59 58 58 61 61 62.0 62.0 63.0
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 57 57 57 57 60 60 60.0 59.0 60.0
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Συντελεστής ισχύος Ονομαστική Ψύξη % 91.10 (0.000) 91.10 (0.000) 93.90 (0.000) 93.90 (0.000) 79.90 (0.000) 79.90 (0.000) 93.70 (0.000) 95.00 (0.000) 96.10 (0.000)
    Θέρμανση % 97.60 (0.000) 97.60 (0.000) 98.20 (0.000) 98.20 (0.000) 90.00 (0.000) 90.00 (0.000) 95.70 (0.000) 96.10 (0.000) 99.20 (0.000)
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 2.1 2.1 2.6 2.6 4.4 4.4 5.20 6.22 8.01
    Θέρμανση A 2.2 2.2 2.5 2.5 4.8 4.8 5.95 6.56 8.50
Σημειώσεις (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.