Πίνακας προδιαγραφών για FTXM-K

FTXM20K3V1B FTXM25K3V1B FTXM35K3V1B FTXM50K3V1B FTXM42K3V1B (Αρχειοθετημένα)
Casing Χρώμα   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 289 289 298 298 298
    Πλάτος mm 780 780 900 900 900
    Βάθος mm 215 215 215 215 215
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 274 274 290 290 290
    Πλάτος mm 850 850 977 977 977
    Βάθος mm 346 346 371 371 371
Βάρος Μονάδα kg 8 8 11 11 11
  Συσκευασμένη μονάδα kg 12 12 15 15 15
Συσκευασία Βάρος kg 4 4 4 4 4
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 610 610 665 665 665
  Σειρές Ποσότητα   2 2 2 2 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
  Στάδια Ποσότητα   14 14 18 18 18
  Τύπου σωλήνα   Hi-XA (7) Hi-XA (7) Ø6,35 Hi-XB Ø6,35 Hi-XB Ø6,35 Hi-XB
  Πτερύγιο Τύπος   Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών
Εναλλάκτης θερμότητας 2 Μήκος mm     660 660 660
  Σειρές Ποσότητα     1 1 1
  Βήμα πτερυγίου mm     1.6 1.6 1.6
  Στάδια Ποσότητα     8 8 8
Fan Type   Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 8.8 9.1 11.2 11.9 11.2
      Υψ. cfm 311 321 395 420 395
      Χαμηλή m³/min 4.7 5.0 5.8 7.4 7.0
      Χαμηλή cfm 166 177 205 261 247
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 3.9 3.9 4.1 4.5 4.1
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 138 138 145 159 145
    Θέρμανση Υψ. m³/min 9.5 10.0 12.1 13.3 12.4
      Υψ. cfm 335 353 427 470 438
      Χαμηλή m³/min 6.0 6.0 6.5 8.4 7.8
      Χαμηλή cfm 212 212 230 297 275
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.3 4.3 4.2 5.5 5.2
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 152 152 148 194 184
      Ονομ. cfm 237 247 300 339 321
      Ονομ. m³/min 6.7 7.0 8.5 9.6 9.1
    Θέρμανση Ονομ. cfm 275 282 328 381 353
      Ονομ. m³/min 7.8 8.0 9.3 10.8 10.0
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   MM6C02J2VA MM6C02J2VA KFD-280-23-8C KFD-280-23-8C KFD-280-23-8C
  Ταχύτητα Steps   5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο.
    Ψύξη Υψ. rpm 1,330 1,370 1,330 1,400 1,330
      Μέτρια rpm 1,050 1,090 1,050 1,170 1,110
      Χαμηλή rpm 780 820 780 940 900
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 670 670 600 650 600
    Θέρμανση Υψ. rpm 1,360 1,410 1,420 1,540 1,450
      Μέτρια rpm 1,140 1,160 1,130 1,290 1,210
      Χαμηλή rpm 920 920 850 1,040 980
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 690 690 610 750 720
  Έξοδος Ονομαστική W 16 16 23 23 23
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 56 (0.000) 57 (0.000) 59 (0.000) 60 (0.000)  
  Θέρμανση dBA 56 (0.000) 57 (0.000) 59 (0.000) 60 (0.000)  
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 40 41 45 46 45
    Χαμηλή dBA 24 25 29 34 33
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19 19 23 21
  Θέρμανση Υψ. dBA 40 41 45 47 45
    Χαμηλή dBA 27 27 29 34 33
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19 19 24 22
    Ονομ. dBA 32 33 37 40 39
  Θέρμανση Ονομ. dBA 34 34 39 40 39
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35  
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 9.5 12.7  
  Συμπυκνωμάτων   18 18 18 18  
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου  
Φίλτρο αέρα Type   Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας
Ρύθμιση κατεύθυνσης αέρα Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω
Έλεγχος θερμοκρασίας Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   ARC466A6 ARC466A6 ARC466A9 ARC466A9 ARC466A9
Ισχύς εισόδου - 50Hz Ψύξη Ονομ. kW 0.040 0.040 0.026 0.026 0.024
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.040 0.040 0.028 0.032 0.030
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1 1 1 1
  Μπαταρίες 2 2 2 2 2
  Πλάκα στήριξης 1 1 1 1 1
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2 2 2
  Φωτοκαταλυτικό φίλτρο αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη. 2 2 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V1 V1 V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 0.19 (2), 0.18 (3), 0.17 (4) 0.19 (2), 0.18 (3), 0.17 (4) 0.12 (2), 0.12 (3), 0.11 (4) 0.12 (2), 0.12 (3), 0.11 (4) 0.11 (2), 0.11 (3), 0.11 (4)
    Θέρμανση A 0.19 (2), 0.18 (3), 0.17 (4) 0.19 (2), 0.18 (3), 0.17 (4) 0.13 (2), 0.13 (3), 0.12 (4) 0.15 (2), 0.14 (3), 0.14 (4) 0.14 (2), 0.14 (3), 0.13 (4)
Σημειώσεις SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα
  220V 220V 220V 220V (2) - 220V
  230V 230V 230V 230V (3) - 230V
  240V 240V 240V 240V (4) - 240V
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA         59
  Θέρμανση dBA         59
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm         6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm         12.7
  Συμπυκνωμάτων           18
  Θερμομόνωση           Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου