Πίνακας προδιαγραφών για FTXK-AW

FTXK25AV1BW FTXK35AV1BW FTXK60AV1BW FTXK50AV1BW
Casing Χρώμα   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 297 297 320 320
    Πλάτος mm 890 890 1,172 1,172
    Βάθος mm 210 210 242 242
Βάρος Μονάδα kg 9.0 9.0 14.0 14.0
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 9.78 10.14 18.54 15.00
      Χαμηλή m³/min 6.06 6.54 14.34 11.82
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.68 4.68 12.36 10.62
    Θέρμανση Υψ. m³/min 9.78 10.14 18.54 15.00
      Χαμηλή m³/min 6.06 6.54 14.34 11.82
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.68 4.68 12.36 10.62
      Ονομ. m³/min 7.68 7.98 16.56 13.32
    Θέρμανση Ονομ. m³/min 7.68 7.98 16.56 13.32
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 53 54 61 55
  Θέρμανση dBA 53 54 61 55
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υπερ-υψηλό dBA 41 42 46 44
    Υψ. dBA 40 41 43 40
    Χαμηλή dBA 29 30 37 35
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 22 33 32
  Θέρμανση Υψ. dBA 40 41 43 40
    Χαμηλή dBA 29 30 37 35
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 22 33 32
    Ονομ. dBA 34 34 41 38
  Θέρμανση Ονομ. dBA 34 34 41 38
Ψυκτικό μέσο GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 15.90 12.70
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V1 V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό) Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό) Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό) Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό)
  Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.