Πίνακας προδιαγραφών για FTXK-AS / RXK-A

FTXK25AV1BS / RXK25AV1B FTXK35AV1BS / RXK35AV1B FTXK50AV1BS / RXK50AV1B FTXK60AV1BS / RXK60AV1B
Poff (λειτουργία Off) W 12.7 7.8 17.3 10.4
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 12.7 7.8 17.3 10.4
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 2.50 3.50 5.48 6.23
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 155 209 324 359
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.66 5.86 5.93 6.09
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.15 1.20 2.48 2.41
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 10.32 10.30 11.95 10.23
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.22 1.60 2.59 2.94
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.92 7.12 8.02 7.76
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 2.50 3.50 5.48 6.23
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.42 3.10 3.29 3.23
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.83 2.48 3.98 4.58
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5.83 5.74 4.99 4.98
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 792 945 1,177 1,310
    Σχέδιο Ρ kW 2.40 2.80 3.37 3.80
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.45 0.53 0.56 0.72
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+ A+ A+ A+
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.12 2.48 2.98 3.36
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.49 2.24 2.21 2.86
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 0.89 1.01 1.25 1.33
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.82 5.53 4.95 4.60
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -14 -14 -14 -14
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.72 1.99 2.57 2.71
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.31 2.12 2.04 2.47
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.12 2.48 2.98 3.36
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.49 2.24 2.21 2.86
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.02 1.10 1.45 1.56
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.10 7.10 6.22 5.63
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.29 1.29 1.93 2.03
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.26 4.35 4.34 4.31
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 8,500 (2) 11,900 (2) 18,700 (2) 21,300 (2)
  Ελάχ. kW 1.300 1.300 1.630 1.750
  Μέγ. kW 3.000 3.800 6.200 6.500
  Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 5,600 6,000
  Ονομ. kW 2.500 (2) 3.500 (2) 5.480 (2) 6.230 (2)
  Μέγ. Btu/h 10,200 13,000 21,200 22,200
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 365 (0.000) 537 (0.000) 851 (0.000) 964 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A A
  Nominal efficiency-=-Cop 3.42 (1) 3.26 (1) 3.22 (1) 3.23 (1)
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 12.7 7.8 17.3 10.4
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
    Τύπος Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 12.70 15.90
    Τύπος Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 4 4,100
  Ονομ. Btu/h 11,300 (2) 12,300 (2) 19,200 (2) 21,800 (2)
  Μέγ. Btu/h 13,600 16,200 22,500 27,300
  Ονομ. kW 3.300 (2) 3.600 (2) 5.620 (2) 6.400 (2)
  Ελάχ. kW 1.300 1.300 1.170 1.200
  Μέγ. kW 4.000 4.750 6.600 8.000
Pto (Thermostat off) W 30.0 30.0 24.0 47.6
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.280 0.290 0.290 0.280
    Ονομ. kW 0.731 (2) 1.075 (2) 1.700 (2) 1.931 (2)
    Μέγ. kW 0.990 1.390 2.000 2.000
  Θέρμανση Μέγ. kW 1.100 1.480 2.510 2.000
    Ελάχ. kW 0.260 0.285 0.260 0.240
    Ονομ. kW 0.900 (2) 0.957 (2) 1.550 (2) 1.680 (2)
Εσωτερική μονάδα Ναι Ναι Ναι Ναι
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 4.59 4.29 6.86 7.46
    Ψύξη A 4.03 4.86 7.50 8.52
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό) Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό) Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό) Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό)
  Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.