FTXJ20MV1BW / RXJ20M2V1B FTXJ25MV1BW / RXJ25M2V1B FTXJ35MV1BW / RXJ35M2V1B FTXJ50MV1BW / RXJ50MV1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 2.3 2.4 3.5 4.80
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 2.5 3.2 4 5.80
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.50 0.51 0.86 1.43
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.50 0.70 0.99 1.59
Ονομαστική απόδοση EER   4.64 4.73 4.09  
  COP   5.00 4.57 4.04  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 248 (0.000) 254 (0.000) 428 (0.000) 716 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A  
    Θέρμανση   A A A  
Ψύξη χώρου Απόδοση Pdesign kW 2.30 2.40 3.50  
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A+++ A++  
  SEER   8.73 8.64 7.19  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 92 97 170  
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 2.30 2.40 3.50  
    EERd   4.64 4.73 4.09  
    Ισχύς εισόδου kW 0.50 0.51 0.86  
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.62 1.70 2.53  
    EERd   7.67 7.33 5.44  
    Ισχύς εισόδου kW 0.21 0.23 0.47  
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.27 1.27 1.66  
    EERd   10.69 10.55 7.88  
    Ισχύς εισόδου kW 0.12 0.12 0.21  
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.36 1.37 1.46  
    EERd   14.25 14.16 13.76  
    Ισχύς εισόδου kW 0.10 0.10 0.11  
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 2.10 2.70 3.00  
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++  
  SCOP/A   4.61 4.60 4.60  
  SCOPnet/A   4.65 4.66 4.64  
  Pdh Heating capacity at -10° kW 1.80 2.18 2.61  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 638 822 913  
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.30 0.52 0.39  
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15  
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.68 1.95 2.56  
    COPd (δηλωμένο COP)   2.69 2.47 2.41  
    Ισχύς εισόδου kW 0.62 0.79 1.06  
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7  
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.87 2.31 2.64  
    COPd (δηλωμένο COP)   3.40 3.10 3.10  
    Ισχύς εισόδου kW 0.55 0.75 0.85  
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.87 2.31 2.64  
    COPd (δηλωμένο COP)   3.40 3.10 3.10  
    Ισχύς εισόδου kW 0.55 0.75 0.85  
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.07 1.40 1.53  
    COPd (δηλωμένο COP)   4.89 4.87 4.80  
    Ισχύς εισόδου kW 0.22 0.29 0.32  
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.00 1.00 1.07  
    COPd (δηλωμένο COP)   5.37 5.37 5.40  
    Ισχύς εισόδου kW 0.19 0.19 0.20  
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 0.96 0.96 0.99  
    COPd (δηλωμένο COP)   6.36 6.36 6.42  
    Ισχύς εισόδου kW 0.15 0.15 0.15  
Θέρμανση χώρου (Θερμό κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 1.07 1.40 1.53  
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A+++ A+++  
  SCOP   5.00 5.21 5.32  
  SCOPnet   5.11 5.30 5.41  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 300 376 403  
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00 0.00 0.00  
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15  
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.68 1.95 2.56  
    COPd (δηλωμένο COP)   2.69 2.47 2.41  
    Ισχύς εισόδου kW 0.62 0.79 1.06  
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C 2 2 2  
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.07 1.40 1.53  
    COPd (δηλωμένο COP)   4.89 4.87 4.80  
    Ισχύς εισόδου kW 0.22 0.29 0.32  
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.07 1.40 1.53  
    COPd (δηλωμένο COP)   4.89 4.87 4.80  
    Ισχύς εισόδου kW 0.22 0.29 0.32  
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.00 1.00 1.07  
    COPd (δηλωμένο COP)   5.37 5.37 5.40  
    Ισχύς εισόδου kW 0.19 0.19 0.20  
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 0.96 0.96 0.99  
    COPd (δηλωμένο COP)   6.36 6.36 6.42  
    Ισχύς εισόδου kW 0.15 0.15 0.15  
Pto (Thermostat off) W 9.0 9.0 9.0 9.0
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode PCK W 0.0 0.0 0.0  
  Λειτουργία Off POFF W 1.0 1.0 1.0  
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 1.0 1.0 1.0  
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25  
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25  
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι  
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι  
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι  
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι  
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι όχι  
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 61 61 63 63
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 54 54 59 60
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
Poff (λειτουργία Off) W       1.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W       1.0
  Cdc (ψύξη υποβάθμιση)       0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW       4.80
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh       239
    Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας       7.02
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW       2.17
      Κατανάλωση kW       0.18
      EERd       12.00
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW       0.27
      Pdc kW       2.36
      EERd       8.64
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW       1.43
      Pdc kW       4.80
      EERd       3.35
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW       3.47
      Κατανάλωση kW       0.66
      EERd       5.24
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh       1,505
    Απόδοση θέρμανσης Pdh στους -10° kW       4.16
    Σχέδιο Ρ kW       4.60
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW       0.44
    SCOPnet       A+
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW       4.19
      Ισχύς εισόδου kW       1.70
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C       -7
      COPd (δηλωμένο COP)       2.47
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW       1.63
      Ισχύς εισόδου kW       0.31
      COPd (δηλωμένο COP)       5.24
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C       -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW       4.12
      Ισχύς εισόδου kW       1.91
      COPd (δηλωμένο COP)       2.16
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW       4.19
      Ισχύς εισόδου kW       1.70
      COPd (δηλωμένο COP)       2.47
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW       1.87
      Ισχύς εισόδου kW       0.24
      COPd (δηλωμένο COP)       7.95
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW       0.56
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW       2.49
      COPd (δηλωμένο COP)       4.41
  Θέρμανση (ζεστό κλίμα) Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW       0.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh       604
    Σχέδιο Ρ kW       2.49
    SCOPnet       A+++
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW       1.9
      Ισχύς εισόδου kW       0.24
      COPd (δηλωμένο COP)       7.95
    TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C       2
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW       2.49
      Ισχύς εισόδου kW       0.56
      COPd (δηλωμένο COP)       4.41
    TOL Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW       4.12
      Ισχύς εισόδου kW       1.91
      Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C       -15
      COPd (δηλωμένο COP)       2.16
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW       2.49
      Ισχύς εισόδου kW       0.56
      COPd (δηλωμένο COP)       4.41
    Συνθήκες C (7°C) Ισχύς εισόδου kW       0.31
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW       1.63
      COPd (δηλωμένο COP)       5.24
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W       0.0
Ονομαστική απόδοση Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση       A
  COP       3.35
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)       0.25
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται       Ναι