Πίνακας προδιαγραφών για FTXG-LW / RXS-L1

FTXG25LV1BW / RXS25L3V1B1 FTXG35LV1BW / RXS35L3V1B1 FTXG50LV1BW / RXS50L2V1B1
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 2.50 (1) 3.40 (1) 4.50 (1)
  Nom. Btu/h 8,500.0 11,600.0 15,400.0
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 3.20 (2) 4.00 (2) 4.85 (2)
  Ονομ. Btu/h 10,900.0 13,600.0 16,500.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.58 (1) 0.88 (1) 1.26 (1)
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.78 (2) 1.08 (2) 1.36 (2)
Ονομαστική απόδοση EER   4.30 3.87 3.58
  COP   4.10 3.72 3.58
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Συντελεστής ισχύος Ονομαστική Ψύξη % 0.96 (0.000) 0.96 (0.000) 0.97 (0.000)
    Θέρμανση % 0.97 (0.000) 0.96 (0.000) 0.97 (0.000)
Σημειώσεις Εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB; εξωτερική θερμοκρασία : 35°CDB, 24°CWB Εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB; εξωτερική θερμοκρασία : 35°CDB, 24°CWB Εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB; εξωτερική θερμοκρασία : 35°CDB, 24°CWB
  Εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, 15°CWB; εξωτερική θερμοκρασία : 7°CDB, 6°CWB. Εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, 15°CWB; εξωτερική θερμοκρασία : 7°CDB, 6°CWB. Εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, 15°CWB; εξωτερική θερμοκρασία : 7°CDB, 6°CWB.