Πίνακας προδιαγραφών για FTXG-LW / RXLG-M

FTXG25LV1BW / RXLG25M2V1B FTXG35LV1BW / RXLG35M2V1B
Poff (λειτουργία Off) W 1.0 1.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 1.0 1.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 2.50 3.50
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 124 184
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 7.04 6.67
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 2.18 2.36
      Κατανάλωση kW 0.21 0.23
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 10.43 10.32
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.23 0.28
      Pdc kW 1.98 2.27
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.51 8.24
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.68 0.98
      Pdc kW 2.50 3.50
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.68 3.57
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.84 2.58
      Κατανάλωση kW 0.25 0.45
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 7.44 5.72
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 755 913
    Σχέδιο Ρ kW 2.50 3.00
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.00 0.00
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A++ A++
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.50 3.00
      Ισχύς εισόδου kW 0.95 1.22
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -10 -10
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.62 2.45
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.30 1.34
      Ισχύς εισόδου kW 0.24 0.24
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.43 5.52
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -25 -25
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.75 1.95
      Ισχύς εισόδου kW 0.72 0.82
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.43 2.38
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.21 2.65
      Ισχύς εισόδου kW 0.64 0.80
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 3.46 3.32
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.41 1.45
      Ισχύς εισόδου kW 0.24 0.24
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 5.88 6.04
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.27 0.33
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.35 1.62
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 5.01 4.84
  Θέρμανση (κρύο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,879 2,427
    Σχέδιο Ρ kW 3.60 4.40
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. Απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 1.57 1.96
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating cold climate energy efficiency class 4.12 3.90
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.41 1.45
      Ισχύς εισόδου kW 0.24 0.24
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 5.88 6.04
    TBivalent Ισχύς εισόδου kW 1.15 1.78
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.02 3.59
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.62 2.02
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -25 -25
      Ισχύς εισόδου kW 0.72 0.82
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.75 1.95
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.43 2.38
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.30 1.34
      Ισχύς εισόδου kW 0.24 0.24
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.43 5.52
    Συνθήκες Α (-15°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.02 3.59
      Ισχύς εισόδου kW 1.15 1.78
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-A Condition (-15°C)-=-Copd declared cop 2.62 2.02
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.21 2.65
      Ισχύς εισόδου kW 0.64 0.80
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 3.46 3.32
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.35 1.62
      Ισχύς εισόδου kW 0.27 0.33
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 5.01 4.84
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 8,530 (2) 11,940 (2)
  Ελάχ. kW 1.3 1.4
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,150 (2) 3,000 (2)
  Μέγ. kW 4.0 4.6
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,200
  Ελάχ. Btu/h 4,440 4,780
  Ονομ. kW 2.5 (2) 3.5 (2)
  Μέγ. Btu/h 13,650 15,700
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,440 3,950
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 340 (0.000) 490 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A
  Nominal efficiency-=-Cop 3.68 (1) 3.57 (1)
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 1.0 1.0
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18 18
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 3,400 (6) 3,400 (6)
  Ονομ. Btu/h 15,000 (2) 17,400 (2)
  Μέγ. kcal / ωρ. 5,250 5,760
  Μέγ. Btu/h 20,800 22,860
  Ονομ. kW 4.4 (2) 5.1 (2)
  Ελάχ. kW 1.0 (6) 1.0 (6)
  Ονομ. kcal / ωρ. 3,780 (2) 4,390 (2)
  Ελάχ. kcal / ωρ. 860 (6) 860 (6)
  Μέγ. kW 6.1, 3.6 (7) 6.7, 4.2 (7)
Pto (Thermostat off) W 9.0 9.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.250 0.250
    Ονομ. kW 0.680 (2) 0.980 (2)
    Μέγ. kW 1.090 1.240
  Θέρμανση Μέγ. kW 1.610 2.070
    Ελάχ. kW 0.250 0.250
    Ονομ. kW 1.020 (2) 1.310 (2)
Εσωτερική μονάδα Ναι Ναι
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 5.8 (3), 5.5 (4), 5.3 (5) 6.5 (3), 6.3 (4), 6.0 (5)
    Ψύξη A 3.7 (3), 3.6 (4), 3.5 (5) 4.9 (3), 4.7 (4), 4.5 (5)
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  220V 220V
  230V 230V
  240V 240V
  Για ονομ. ελ. απόδοση θέρμ. θέστε τον ανεμ. μονάδας σε SL tap Για ονομ. ελ. απόδοση θέρμ. θέστε τον ανεμ. μονάδας σε SL tap
  Μέγιστη θερμαντική απόδοση σε εξωτερική θερμοκρασία -15°C Μέγιστη θερμαντική απόδοση σε εξωτερική θερμοκρασία -15°C