Πίνακας προδιαγραφών για FTXG-LW / RXG-L

FTXG25LV1BW / RXG25L2V1B FTXG20LV1BW / RXG20L2V1B FTXG35LV1BW / RXG35L2V1B FTXG50LV1BW / RXG50L2V1B
Poff (λειτουργία Off) W 1.0 1.0 1.0 1.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 1.0 1.0 1.0 1.0
  Cdc (ψύξη υποβάθμιση) 0.25 0.25 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 2.40 2.30 3.50 4.80
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 99 94 175 251
    Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας 8.50 8.52 7.00 6.70
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.27 1.26 1.27 1.71
      Κατανάλωση kW 0.09 0.09 0.10 0.17
      EERd 13.62 13.70 13.10 10.23
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.12 0.12 0.22 0.28
      Pdc kW 1.23 1.23 1.66 2.19
      EERd 10.15 10.28 7.58 7.83
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.52 0.51 0.88 1.41
      Pdc kW 2.40 2.30 3.50 4.80
      EERd 4.59 4.50 3.97 3.41
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.70 1.62 2.53 3.37
      Κατανάλωση kW 0.23 0.21 0.47 0.62
      EERd 7.26 7.59 5.39 5.46
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 821 639 913 1,519
    Σχέδιο Ρ kW 2.70 2.10 3.00 4.60
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.52 0.30 0.39 0.78
    SCOP A++ A++ A++ A+
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.31 1.87 2.64 4.19
      Ισχύς εισόδου kW 0.70 0.55 0.86 1.72
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7 -7
      COPd (δηλωμένο COP) 3.30 3.40 3.06 2.43
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.06 0.92 1.13 1.63
      Ισχύς εισόδου kW 0.19 0.16 0.20 0.30
      COPd (δηλωμένο COP) 5.71 5.68 5.67 5.37
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.95 1.68 2.56 3.19
      Ισχύς εισόδου kW 0.79 0.62 1.06 2.14
      COPd (δηλωμένο COP) 2.47 2.69 2.41 1.49
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.31 1.87 2.64 4.19
      Ισχύς εισόδου kW 0.70 0.55 0.86 1.72
      COPd (δηλωμένο COP) 3.30 3.40 3.06 2.43
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.03 1.03 1.06 1.08
      Ισχύς εισόδου kW 0.15 0.15 0.16 0.18
      COPd (δηλωμένο COP) 6.80 6.80 6.80 5.97
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.30 0.23 0.33 0.55
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.40 1.07 1.53 2.49
      COPd (δηλωμένο COP) 4.65 4.66 4.68 4.49
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.3 (2) 1.3 (2) 1.4 (2) 1.7 (2)
  Ονομαστική Btu/h 8,200 (2) 7,800 (2) 11,900 (2) 16,400 (2)
  Μέγ. kW 3.0 (2) 2.8 (2) 3.8 (2) 5.3 (2)
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 (2) 1,120 (2) 1,200 (2) 1,460 (2)
  Ελάχ. Btu/h 4,400 (2) 4,400 (2) 4,800 (2) 5,800 (2)
  Ονομαστική kcal / ωρ. 2,060 (2) 1,980 (2) 3,010 (2) 4,130 (2)
  Μέγ. Btu/h 10,200 (2) 9,500 (2) 13,000 (2) 18,100 (2)
  Ονομαστική kW 2.4 (2) 2.3 (2) 3.5 (2) 4.8 (2)
  Μέγ. kcal / ωρ. 2,580 (2) 2,410 (2) 3,270 (2) 4,560 (2)
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 261.5 (0.000) 250.5 (0.000) 441 (0.000) 680 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A A
  COP 4.59 (1) 4.59 (1) 3.97 (1) 3.53 (1)
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση) 0.25 0.25 0.25 0.25
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 9.5 12.7
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18.0 18 18.0 18.0
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 4,400 (2) 4,400 (2) 4,800 (2) 5,800 (2)
  Ονομαστική Btu/h 11,600 (2) 8,500 (2) 13,600 (2) 19,800 (2)
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,870 (2) 3,700 (2) 4,300 (2) 5,590 (2)
  Ονομαστική kcal / ωρ. 2,920 (2) 2,150 (2) 3,440 (2) 4,990 (2)
  Ονομαστική kW 3.4 (2) 2.5 (2) 4.0 (2) 5.8 (2)
  Μέγ. Btu/h 15,400 (2) 14,600 (2) 17,100 (2) 22,200 (2)
  Ελάχ. kW 1.3 (2) 1.3 (2) 1.4 (2) 1.7 (2)
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 (2) 1,120 (2) 1,200 (2) 1,460 (2)
  Μέγ. kW 4.5 (2) 4.3 (2) 5.0 (2) 6.5 (2)
Pto (Thermostat off) W 9.0 9.0 9.0 8.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.320 (2) 0.320 (2) 0.350 (2) 0.370 (2)
    Ονομ. kW 0.523 (2) 0.501 (2) 0.882 (2) 1.360 (2)
    Μέγ. kW 0.820 (2) 0.760 (2) 1.190 (2) 1.880 (2)
  Θέρμανση Μέγ. kW 1.320 (2) 1.120 (2) 1.490 (2) 2.490 (2)
    Ελάχ. kW 0.310 (2) 0.310 (2) 0.320 (2) 0.310 (2)
    Ονομ. kW 0.769 (2) 0.500 (2) 0.985 (2) 1.589 (2)
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 4.4 (6), 4.2 (7), 4.0 (8) 2.8 (6), 2.7 (7), 2.6 (8) 5.5 (6), 5.3 (7), 5.1 (8) 7.4 (6), 7.1 (7), 6.8 (8)
    Ψύξη A 2.9 (6), 2.8 (7), 2.7 (8) 2.8 (6), 2.7 (7), 2.6 (8) 5.0 (6), 4.8 (7), 4.6 (8) 6.5 (6), 6.2 (7), 5.9 (8)
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα
  220V 220V 220V 220V
  230V 230V 230V 230V
  240V 240V 240V 240V