Πίνακας προδιαγραφών για FTXG-LS / RXG-L

FTXG20LV1BS / RXG20L2V1B FTXG25LV1BS / RXG25L2V1B FTXG35LV1BS / RXG35L2V1B FTXG50LV1BS / RXG50L2V1B
Poff (λειτουργία Off) W 1.0 1.0 1.0 1.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 1.0 1.0 1.0 1.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 2.30 2.40 3.50 4.80
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 94 99 175 251
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 8.52 8.50 7.00 6.70
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.26 1.27 1.27 1.71
      Κατανάλωση kW 0.09 0.09 0.10 0.17
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 13.70 13.62 13.10 10.23
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.12 0.12 0.22 0.28
      Pdc kW 1.23 1.23 1.66 2.19
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 10.28 10.15 7.58 7.83
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.51 0.52 0.88 1.41
      Pdc kW 2.30 2.40 3.50 4.80
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 4.50 4.59 3.97 3.41
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.62 1.70 2.53 3.37
      Κατανάλωση kW 0.21 0.23 0.47 0.62
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 7.59 7.26 5.39 5.46
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 639 821 913 1,519
    Σχέδιο Ρ kW 2.10 2.70 3.00 4.60
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.30 0.52 0.39 0.78
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A++ A++ A++ A+
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.87 2.31 2.64 4.19
      Ισχύς εισόδου kW 0.55 0.70 0.86 1.72
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 3.40 3.30 3.06 2.43
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 0.92 1.06 1.13 1.63
      Ισχύς εισόδου kW 0.16 0.19 0.20 0.30
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.68 5.71 5.67 5.37
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.68 1.95 2.56 3.19
      Ισχύς εισόδου kW 0.62 0.79 1.06 2.14
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.69 2.47 2.41 1.49
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.87 2.31 2.64 4.19
      Ισχύς εισόδου kW 0.55 0.70 0.86 1.72
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 3.40 3.30 3.06 2.43
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.03 1.03 1.06 1.08
      Ισχύς εισόδου kW 0.15 0.15 0.16 0.18
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.80 6.80 6.80 5.97
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.23 0.30 0.33 0.55
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.07 1.40 1.53 2.49
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.66 4.65 4.68 4.49
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.3 (2) 1.3 (2) 1.4 (2) 1.7 (2)
  Ονομαστική Btu/h 7,800 (2) 8,200 (2) 11,900 (2) 16,400 (2)
  Μέγ. kW 2.8 (2) 3.0 (2) 3.8 (2) 5.3 (2)
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 (2) 1,120 (2) 1,200 (2) 1,460 (2)
  Ελάχ. Btu/h 4,400 (2) 4,400 (2) 4,800 (2) 5,800 (2)
  Ονομαστική kcal / ωρ. 1,980 (2) 2,060 (2) 3,010 (2) 4,130 (2)
  Μέγ. Btu/h 9,500 (2) 10,200 (2) 13,000 (2) 18,100 (2)
  Ονομαστική kW 2.3 (2) 2.4 (2) 3.5 (2) 4.8 (2)
  Μέγ. kcal / ωρ. 2,410 (2) 2,580 (2) 3,270 (2) 4,560 (2)
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 250.5 (0.000) 261.5 (0.000) 441 (0.000) 680 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A A
  Nominal efficiency-=-Cop 4.59 (1) 4.59 (1) 3.97 (1) 3.53 (1)
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25 0.25
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 9.5 12.7
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18 18.0 18.0 18.0
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 4,400 (2) 4,400 (2) 4,800 (2) 5,800 (2)
  Ονομαστική Btu/h 8,500 (2) 11,600 (2) 13,600 (2) 19,800 (2)
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,700 (2) 3,870 (2) 4,300 (2) 5,590 (2)
  Ονομαστική kcal / ωρ. 2,150 (2) 2,920 (2) 3,440 (2) 4,990 (2)
  Ονομαστική kW 2.5 (2) 3.4 (2) 4.0 (2) 5.8 (2)
  Μέγ. Btu/h 14,600 (2) 15,400 (2) 17,100 (2) 22,200 (2)
  Ελάχ. kW 1.3 (2) 1.3 (2) 1.4 (2) 1.7 (2)
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 (2) 1,120 (2) 1,200 (2) 1,460 (2)
  Μέγ. kW 4.3 (2) 4.5 (2) 5.0 (2) 6.5 (2)
Pto (Thermostat off) W 9.0 9.0 9.0 8.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.320 (2) 0.320 (2) 0.350 (2) 0.370 (2)
    Ονομ. kW 0.501 (2) 0.523 (2) 0.882 (2) 1.360 (2)
    Μέγ. kW 0.760 (2) 0.820 (2) 1.190 (2) 1.880 (2)
  Θέρμανση Μέγ. kW 1.120 (2) 1.320 (2) 1.490 (2) 2.490 (2)
    Ελάχ. kW 0.310 (2) 0.310 (2) 0.320 (2) 0.310 (2)
    Ονομ. kW 0.500 (2) 0.769 (2) 0.985 (2) 1.589 (2)
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 2.8 (6), 2.7 (7), 2.6 (8) 4.4 (6), 4.2 (7), 4.0 (8) 5.5 (6), 5.3 (7), 5.1 (8) 7.4 (6), 7.1 (7), 6.8 (8)
    Ψύξη A 2.8 (6), 2.7 (7), 2.6 (8) 2.9 (6), 2.8 (7), 2.7 (8) 5.0 (6), 4.8 (7), 4.6 (8) 6.5 (6), 6.2 (7), 5.9 (8)
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα
  220V 220V 220V 220V
  230V 230V 230V 230V
  240V 240V 240V 240V