Πίνακας προδιαγραφών για FTXF-A / RXF-A

FTXF20A2V1B / RXF20A2V1B FTXF20A2V1B / RXF20A5V1B FTXF20A5V1B / RXF20A5V1B FTXF20A5V1B / RXF20A2V1B FTXF25A2V1B / RXF25A2V1B FTXF25A2V1B / RXF25A5V1B FTXF25A5V1B / RXF25A5V1B FTXF25A5V1B / RXF25A2V1B FTXF35A2V1B / RXF35A2V1B FTXF35A2V1B / RXF35A5V1B FTXF35A5V1B / RXF35A5V1B FTXF35A5V1B / RXF35A2V1B FTXF50A2V1B / RXF50A2V1B FTXF60A2V1B / RXF60A2V1B FTXF71A2V1B / RXF71A2V1B
Εσωτερική μονάδα FTXF20A2V1B FTXF20A2V1B FTXF20A5V1B FTXF20A5V1B FTXF25A2V1B FTXF25A2V1B FTXF25A5V1B FTXF25A5V1B FTXF35A2V1B FTXF35A2V1B FTXF35A5V1B FTXF35A5V1B FTXF50A2V1B FTXF60A2V1B  
Εξωτερική μονάδα RXF20A2V1B RXF20A5V1B RXF20A5V1B RXF20A2V1B RXF25A2V1B RXF25A5V1B RXF25A5V1B RXF25A2V1B RXF35A2V1B RXF35A5V1B RXF35A5V1B RXF35A2V1B RXF50A2V1B RXF60A2V1B  
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.7 1.7 2.3
  Ελάχ. Btu/h 4,435.8 4,435.8 4,435.8 4,435.8 4,435.8 4,435.8 4,435.8 4,435.8 4,435.8 4,435.8 4,435.8 4,435.8 5,800.6 5,800.6 7,848
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,117.8 1,117.8 1,117.8 1,117.8 1,117.8 1,117.8 1,117.8 1,117.8 1,117.8 1,117.8 1,117.8 1,117.8 1,461.7 1,461.7 1,976
  Ονομ. kW 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 2.50 2.50 2.50 3.30 3.30 3.30 3.30 5.00 6.00 7.1
  Ονομ. Btu/h 6,824.3 6,824.3 6,824.3 6,824.3 8,530.4 8,530.4 8,530.4 8,530.4 11,260.1 11,260.1 11,260.1 11,260.1 17,060.7 20,472.9 24,225
  Ονομ. kcal / ωρ. 1,719.7 1,719.7 1,719.7 1,719.7 2,149.6 2,149.6 2,149.6 2,149.6 2,837.5 2,837.5 2,837.5 2,837.5 4,299.2 5,159.1 6,099
  Μέγ. kW 2.6 2.6 2.6 2.6 3.0 3.0 3.0 3.0 3.8 3.8 3.8 3.8 6.0 7.0 7.3
  Μέγ. Btu/h 8,871.6 8,871.6 8,871.6 8,871.6 10,236.4 10,236.4 10,236.4 10,236.4 12,966.1 12,966.1 12,966.1 12,966.1 20,472.9 23,885.0 24,908
  Μέγ. kcal / ωρ. 2,235.6 2,235.6 2,235.6 2,235.6 2,579.5 2,579.5 2,579.5 2,579.5 3,267.4 3,267.4 3,267.4 3,267.4 5,159.1 6,018.9 6,271
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.70 1.70 2.3
  Ελάχ. Btu/h 4,435.8 4,435.8 4,435.8 4,435.8 4,435.8 4,435.8 4,435.8 4,435.8 4,435.8 4,435.8 4,435.8 4,435.8 5,800.6 5,800.6 7,848
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,117.8 1,117.8 1,117.8 1,117.8 1,117.8 1,117.8 1,117.8 1,117.8 1,117.8 1,117.8 1,117.8 1,117.8 1,461.7 1,461.7 1,976
  Ονομ. kW 2.50 2.50 2.50 2.50 2.80 2.80 2.80 2.80 3.50 3.50 3.50 3.50 6.00 6.40 8.2
  Ονομ. Btu/h 8,530.4 8,530.4 8,530.4 8,530.4 9,554.0 9,554.0 9,554.0 9,554.0 11,942.5 11,942.5 11,942.5 11,942.5 20,472.9 21,837.7 27,978
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,149.6 2,149.6 2,149.6 2,149.6 2,407.6 2,407.6 2,407.6 2,407.6 3,009.5 3,009.5 3,009.5 3,009.5 5,159.1 5,503.0 7,044
  Μέγ. kW 3.50 3.50 3.50 3.50 4.00 4.00 4.00 4.00 4.80 4.80 4.80 4.80 7.70 8.00 9.00
  Μέγ. Btu/h 11,942.5 11,942.5 11,942.5 11,942.5 13,648.6 13,648.6 13,648.6 13,648.6 16,378.3 16,378.3 16,378.3 16,378.3 26,273.5 27,297.1 30,708
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,009.5 3,009.5 3,009.5 3,009.5 3,439.4 3,439.4 3,439.4 3,439.4 4,127.3 4,127.3 4,127.3 4,127.3 6,620.8 6,878.8 7,731
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.29 0.29 0.29 0.29 0.32 0.33 0.449
    Ονομ. kW 0.51 0.51 0.51 0.51 0.76 0.76 0.76 0.76 1.00 1.00 1.00 1.00 1.50 1.85 2.773
    Μέγ. kW 0.72 0.72 0.72 0.72 1.05 1.05 1.05 1.05 1.30 1.30 1.30 1.30 1.83 2.98 3.274
  Θέρμανση Ελάχ. kW 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.29 0.29 0.29 0.29 0.44 0.46 0.617
    Ονομ. kW 0.60 0.60 0.60 0.60 0.70 0.70 0.70 0.70 0.94 0.94 0.94 0.94 1.62 1.63 2.603
    Μέγ. kW 0.95 0.95 0.95 0.95 1.11 1.11 1.11 1.11 1.29 1.29 1.29 1.29 2.36 2.79 3.306
Ονομαστική απόδοση EER   3.94 3.94 3.94 3.94 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.33 3.25 2.56
  COP   4.19 4.19 4.19 4.19 4.01 4.01 4.01 4.01 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.93 3.15
  Annual energy consumption kWh                             1,387 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A A A A A A A A A A  
    Θέρμανση   A A A A A A A A A A A A A A  
Space cooling Απόδοση Pdesign kW 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 2.50 2.50 2.50 3.50 3.50 3.50 3.50 5.00 6.00 7.10
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A
  SEER   6.15 6.15 6.15 6.15 6.22 6.22 6.22 6.22 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.15 5.15
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 114 114 114 114 141 141 141 141 197 197 197 197 282 342 483
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 2.50 2.50 2.50 3.50 3.50 3.50 3.50 5.00 6.00 7.10
    EERd   3.94 3.94 3.94 3.94 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.33 3.25 2.56
    Ισχύς εισόδου kW 0.51 0.51 0.51 0.51 0.76 0.76 0.76 0.76 1.06 1.06 1.06 1.06 1.50 1.85 2.77
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.47 1.47 1.47 1.47 1.84 1.84 1.84 1.84 2.58 2.58 2.58 2.58 3.68 4.42 5.23
    EERd   4.57 4.57 4.57 4.57 4.64 4.64 4.64 4.64 4.11 4.11 4.11 4.11 4.67 4.34 3.98
    Ισχύς εισόδου kW 0.32 0.32 0.32 0.32 0.40 0.40 0.40 0.40 0.63 0.63 0.63 0.63 0.79 1.02 1.31
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.24 1.24 1.24 1.24 1.45 1.45 1.45 1.45 1.66 1.66 1.66 1.66 2.37 2.84 3.36
    EERd   7.58 7.58 7.58 7.58 7.68 7.68 7.68 7.68 7.54 7.54 7.54 7.54 6.92 7.21 6.14
    Ισχύς εισόδου kW 0.16 0.16 0.16 0.16 0.19 0.19 0.19 0.19 0.22 0.22 0.22 0.22 0.34 0.39 0.55
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.32 1.32 1.32 1.32 1.34 1.34 1.34 1.34 1.36 1.36 1.36 1.36 2.12 2.39 2.60
    EERd   11.72 11.72 11.72 11.72 12.09 12.09 12.09 12.09 12.46 12.46 12.46 12.46 11.68 12.15 8.11
    Ισχύς εισόδου kW 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.18 0.20 0.32
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 2.20 2.20 2.20 2.20 2.40 2.40 2.40 2.40 2.80 2.80 2.80 2.80 4.60 4.80 6.20
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A
  SCOP/A   4.10 4.10 4.10 4.10 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 3.81
  SCOPnet/A   4.13 4.13 4.13 4.13 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.08 4.08 3.83
  Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10° kW 1.99 1.99 1.99 1.99 2.10 2.10 2.10 2.10 2.33 2.33 2.33 2.33 4.12 4.24 5.02
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 751 751 751 751 827 827 827 827 965 965 965 965 1,584 1,655 2,278
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.21 0.21 0.21 0.21 0.30 0.30 0.30 0.30 0.47 0.47 0.47 0.47 0.48 0.56 1.18
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.05 2.05 2.05 2.05 2.07 2.07 2.07 2.07 2.09 2.09 2.09 2.09 4.20 4.22 4.24
    COPd (δηλωμένο COP)   2.02 2.02 2.02 2.02 2.04 2.04 2.04 2.04 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.08 1.96
    Ισχύς εισόδου kW 1.02 1.02 1.02 1.02 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 2.04 2.03 2.16
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.95 1.95 1.95 1.95 2.12 2.12 2.12 2.12 2.48 2.48 2.48 2.48 4.07 4.25 5.48
    COPd (δηλωμένο COP)   2.87 2.87 2.87 2.87 2.80 2.80 2.80 2.80 2.78 2.78 2.78 2.78 2.29 2.33 2.26
    Ισχύς εισόδου kW 0.68 0.68 0.68 0.68 0.76 0.76 0.76 0.76 0.89 0.89 0.89 0.89 1.78 1.82 2.43
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.95 1.95 1.95 1.95 2.12 2.12 2.12 2.12 2.48 2.48 2.48 2.48 4.07 4.25 5.48
    COPd (δηλωμένο COP)   2.87 2.87 2.87 2.87 2.80 2.80 2.80 2.80 2.78 2.78 2.78 2.78 2.29 2.33 2.26
    Ισχύς εισόδου kW 0.68 0.68 0.68 0.68 0.76 0.76 0.76 0.76 0.89 0.89 0.89 0.89 1.78 1.82 2.43
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.18 1.18 1.18 1.18 1.29 1.29 1.29 1.29 1.51 1.51 1.51 1.51 2.48 2.58 3.34
    COPd (δηλωμένο COP)   4.10 4.10 4.10 4.10 4.04 4.04 4.04 4.04 4.01 4.01 4.01 4.01 4.21 4.18 3.91
    Ισχύς εισόδου kW 0.29 0.29 0.29 0.29 0.32 0.32 0.32 0.32 0.38 0.38 0.38 0.38 0.59 0.62 0.85
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 0.91 0.91 0.91 0.91 0.93 0.93 0.93 0.93 0.97 0.97 0.97 0.97 1.59 1.66 2.15
    COPd (δηλωμένο COP)   5.16 5.16 5.16 5.16 5.13 5.13 5.13 5.13 5.10 5.10 5.10 5.10 5.06 5.04 4.71
    Ισχύς εισόδου kW 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.31 0.33 0.46
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.09 1.09 1.09 1.09 1.11 1.11 1.11 1.11 1.13 1.13 1.13 1.13 0.71 0.74 2.07
    COPd (δηλωμένο COP)   6.60 6.60 6.60 6.60 6.57 6.57 6.57 6.57 6.54 6.54 6.54 6.54 6.41 6.45 6.74
    Ισχύς εισόδου kW 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.11 0.11 0.31
Θέρμανση χώρου (Θερμό κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 1.18 1.18 1.18 1.18 1.29 1.29 1.29 1.29 1.51 1.51 1.51 1.51 2.48 2.58 3.34
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
  SCOP   4.99 4.99 4.99 4.99 5.02 5.02 5.02 5.02 5.10 5.10 5.10 5.10 5.54 5.54 5.12
  SCOPnet   5.13 5.13 5.13 5.13 5.15 5.15 5.15 5.15 5.22 5.22 5.22 5.22 5.62 5.62 5.17
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 331 331 331 331 360 360 360 360 414 414 414 414 627 651 913
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.05 2.05 2.05 2.05 2.07 2.07 2.07 2.07 2.09 2.09 2.09 2.09 4.20 4.22 4.24
    COPd (δηλωμένο COP)   2.02 2.02     2.04 2.04     2.06 2.06     2.06 2.08  
    Ισχύς εισόδου kW 1.02 1.02     1.01 1.01     1.01 1.01     2.04 2.03  
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C 2 2     2 2     2 2     2 2  
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.18 1.18     1.29 1.29     1.51 1.51     2.48 2.58  
    COPd (δηλωμένο COP)   4.10 4.10     4.04 4.04     4.01 4.01     4.21 4.18  
    Ισχύς εισόδου kW 0.29 0.29     0.32 0.32     0.38 0.38     0.59 0.62  
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.18 1.18     1.29 1.29     1.51 1.51     2.48 2.58  
    COPd (δηλωμένο COP)   4.10 4.10     4.04 4.04     4.01 4.01     4.21 4.18  
    Ισχύς εισόδου kW 0.29 0.29     0.32 0.32     0.38 0.38     0.59 0.62  
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 0.91 0.91     0.93 0.93     0.97 0.97     1.59 1.66  
    COPd (δηλωμένο COP)   5.16 5.16     5.13 5.13     5.10 5.10     5.06 5.04  
    Ισχύς εισόδου kW 0.18 0.18     0.18 0.18     0.19 0.19     0.31 0.33  
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.09 1.09     1.11 1.11     1.13 1.13     0.71 0.74  
    COPd (δηλωμένο COP)   6.60 6.60     6.57 6.57     6.54 6.54     6.41 6.45  
    Ισχύς εισόδου kW 0.17 0.17     0.17 0.17     0.17 0.17     0.11 0.11  
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Λειτουργία θερμοστάτη Off PTO Ψύξη W 12 12     12 12     12 12     12 12  
      Θέρμανση W 12 12     12 12     12 12     12 12  
  Crankcase heater mode PCK W 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0  
  Λειτουργία Off POFF W 1.0 1.0     1.0 1.0     1.0 1.0     1.0 1.0  
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 1.0 1.0     1.0 1.0     1.0 1.0     1.0 1.0  
    Θέρμανση PSB W 1.0 1.0     1.0 1.0     1.0 1.0     1.0 1.0  
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι  
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι  
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 60 60 60 60 60 60 60 60 62 62 62 62 61 63 66
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 55 55 55 55 55 55 55 55 58 58 58 58 59 60 62
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Συντελεστής ισχύος Ονομαστική Ψύξη % 88.6 (0.000) 88.6 (0.000) 88.6 (0.000) 88.6 (0.000) 85.8 (0.000) 85.8 (0.000) 85.8 (0.000) 85.8 (0.000) 81.9 (0.000) 81.9 (0.000) 81.9 (0.000) 81.9 (0.000) 93.7 (0.000) 96.4 (0.000) 98.80 (0.000)
    Θέρμανση % 85.5 (0.000) 85.5 (0.000) 85.5 (0.000) 85.5 (0.000) 93.8 (0.000) 93.8 (0.000) 93.8 (0.000) 93.8 (0.000) 86.0 (0.000) 86.0 (0.000) 86.0 (0.000) 86.0 (0.000) 95.1 (0.000) 98.2 (0.000) 98.40 (0.000)
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 2.50 2.50 2.50 2.50 3.82 3.82 3.82 3.82 5.50 5.50 5.50 5.50 6.40 8.10 12.2
    Θέρμανση A 3.00 3.00 3.00 3.00 3.20 3.20 3.20 3.20 4.70 4.70 4.70 4.70 7.20 8.50 11.5
Σημειώσεις Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά  
Θέρμανση χώρου (Θερμό κλίμα) TOL COPd (δηλωμένο COP)       2.02 2.02     2.04 2.04     2.06 2.06     1.96
    Ισχύς εισόδου kW     1.02 1.02     1.01 1.01     1.01 1.01     2.16
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C     2 2     2 2     2 2     2
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW     1.18 1.18     1.29 1.29     1.51 1.51     3.34
    COPd (δηλωμένο COP)       4.10 4.10     4.04 4.04     4.01 4.01     3.91
    Ισχύς εισόδου kW     0.29 0.29     0.32 0.32     0.38 0.38     0.85
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW     1.18 1.18     1.29 1.29     1.51 1.51     3.34
    COPd (δηλωμένο COP)       4.10 4.10     4.04 4.04     4.01 4.01     3.91
    Ισχύς εισόδου kW     0.29 0.29     0.32 0.32     0.38 0.38     0.85
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW     0.91 0.91     0.93 0.93     0.97 0.97     2.15
    COPd (δηλωμένο COP)       5.16 5.16     5.13 5.13     5.10 5.10     4.71
    Ισχύς εισόδου kW     0.18 0.18     0.18 0.18     0.19 0.19     0.46
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW     1.09 1.09     1.11 1.11     1.13 1.13     2.07
    COPd (δηλωμένο COP)       6.60 6.60     6.57 6.57     6.54 6.54     6.74
    Ισχύς εισόδου kW     0.17 0.17     0.17 0.17     0.17 0.17     0.31
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode PCK W     0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0     0.0
  Λειτουργία Off POFF W     1.0 1.0     1.0 1.0     1.0 1.0     1.0
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W     1.0 1.0     1.0 1.0     1.0 1.0     1.0
    Θέρμανση PSB W     1.0 1.0     1.0 1.0     1.0 1.0      
  Λειτουργία θερμοστάτη Off PTO Ψύξη W     12 12     12 12     12 12     14
      Θέρμανση W     12 12     12 12     12 12     14