Πίνακας προδιαγραφών για FTXA-AT / RXA-A

FTXA20A2V1BT / RXA20A3V1B FTXA20A2V1BT / RXA20A5V1B FTXA25A2V1BT / RXA25A3V1B FTXA25A2V1BT / RXA25A5V1B FTXA35A2V1BT / RXA35A3V1B FTXA35A2V1BT / RXA35A5V1B FTXA20A2V1BT / RXA20A2V1B (Αρχειοθετημένα) FTXA25A2V1BT / RXA25A2V1B (Αρχειοθετημένα) FTXA35A2V1BT / RXA35A2V1B (Αρχειοθετημένα) FTXA42A2V1BT / RXA42A2V1B (Αρχειοθετημένα) FTXA50A2V1BT / RXA50A2V1B (Αρχειοθετημένα)
Εσωτερική μονάδα FTXA20A2V1BT FTXA20A2V1BT   FTXA25A2V1BT FTXA35A2V1BT FTXA35A2V1BT FTXA20A2V1BT FTXA25A2V1BT FTXA35A2V1BT FTXA42A2V1BT FTXA50A2V1BT
Εξωτερική μονάδα RXA20A2V1B RXA20A5V1B RXA25A2V1B RXA25A5V1B RXA35A2V1B RXA35A5V1B RXA20A2V1B RXA25A2V1B RXA35A2V1B RXA42A2V1B RXA50A2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3 1.4 1.7 1.7
  Ελάχ. Btu/h 4,400.0 4,400.0 4,400.0 4,400.0 4,800.0 4,800.0 4,400.0 4,400.0 4,800.0 5,800.0 5,800.0
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120.0 1,120.0 1,120.0 1,120.0 1,200.0 1,200.0 1,120.0 1,120.0 1,200.0 1,460.0 1,460.0
  Ονομ. kW 2.0 2.0 2.5 2.5 3.4 3.4 2.0 2.5 3.4 4.2 5.0
  Ονομ. Btu/h 6,800.0 6,800.0 8,500.0 8,500.0 11,600.0 11,600.0 6,800.0 8,500.0 11,600.0 14,300.0 17,100.0
  Ονομ. kcal / ωρ. 1,720.0 1,720.0 2,150.0 2,150.0 2,920.0 2,920.0 1,720.0 2,150.0 2,920.0 3,610.0 4,300.0
  Μέγ. kW 2.6 2.6 3.2 3.2 4.0 4.0 2.6 3.2 4.0 5.0 5.3
  Μέγ. Btu/h 8,900.0 8,900.0 10,900.0 10,900.0 13,600.0 13,600.0 8,900.0 10,900.0 13,600.0 17,100.0 18,100.0
  Μέγ. kcal / ωρ. 2,240.0 2,240.0 2,750.0 2,750.0 3,440.0 3,440.0 2,240.0 2,750.0 3,440.0 4,300.0 4,560.0
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.30 1.30 1.30 1.30 1.40 1.40 1.30 1.30 1.40 1.70 1.70
  Ελάχ. Btu/h 4,400.0 4,400.0 4,400.0 4,400.0 4,800.0 4,800.0 4,400.0 4,400.0 4,800.0 5,800.0 5,800.0
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120.0 1,120.0 1,120.0 1,120.0 1,200.0 1,200.0 1,120.0 1,120.0 1,200.0 1,460.0 1,460.0
  Ονομ. kW 2.50 2.50 2.80 2.80 4.00 4.00 2.50 2.80 4.00 5.40 5.80
  Ονομ. Btu/h 8,500.0 8,500.0 9,600.0 9,600.0 13,600.0 13,600.0 8,500.0 9,600.0 13,600.0 18,400.0 19,800.0
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,150.0 2,150.0 2,410.0 2,410.0 3,440.0 3,440.0 2,150.0 2,410.0 3,440.0 4,640.0 4,990.0
  Μέγ. kW 3.50 3.50 4.70 4.70 5.20 5.20 3.50 4.70 5.20 6.00 6.50
  Μέγ. Btu/h 11,900.0 11,900.0 16,000.0 16,000.0 17,700.0 17,700.0 11,900.0 16,000.0 17,700.0 20,500.0 22,200.0
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,010.0 3,010.0 4,040.0 4,040.0 4,470.0 4,470.0 3,010.0 4,040.0 4,470.0 5,160.0 5,590.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.27 0.27 0.27 0.27 0.31 0.31 0.27 0.27 0.31    
    Ονομ. kW 0.43 0.43 0.56 0.56 0.78 0.78 0.43 0.56 0.78 1.05 1.36
    Μέγ. kW 0.63 0.63 0.78 0.78 1.04 1.04 0.63 0.78 1.04    
  Θέρμανση Ελάχ. kW 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.26 0.25 0.25 0.26 0.46 0.49
    Ονομ. kW 0.50 0.50 0.56 0.56 0.99 0.99 0.50 0.56 0.99 1.31 1.45
    Μέγ. kW 0.91 0.91 1.22 1.22 1.67 1.67 0.91 1.22 1.67    
Ονομαστική απόδοση EER   4.70 4.70 4.46 4.46 4.37 4.37 4.70 4.46 4.37 3.99 3.68
  COP   5.00 5.00 5.00 5.00 4.04 4.04 5.00 5.00 4.04 4.12 4.00
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A A A A A A A
    Θέρμανση   A A A A A A A A A A A
Space cooling Απόδοση Pdesign kW 2.00 2.00 2.50 2.50 3.40 3.40 2.00 2.50 3.40 4.20 5.00
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++
  SEER   8.75 8.75 8.74 8.74 8.73 8.73 8.75 8.74 8.73 7.50 7.33
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 80 80 101 101 137 137 80 101 137 196 239
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 2.00 2.00 2.50 2.50 3.40 3.40 2.00 2.50 3.40 4.20 5.00
    EERd   4.70 4.70 4.46 4.46 4.37 4.37 4.70 4.46 4.37 3.99 3.68
    Ισχύς εισόδου kW 0.43 0.43 0.56 0.56 0.78 0.78 0.43 0.56 0.78 1.05 1.36
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.47 1.47 1.84 1.84 2.51 2.51 1.47 1.84 2.51 3.09 3.68
    EERd   6.96 6.96 6.79 6.79 6.28 6.28 6.96 6.79 6.28 5.54 5.29
    Ισχύς εισόδου kW 0.21 0.21 0.27 0.27 0.40 0.40 0.21 0.27 0.40 0.56 0.70
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 0.95 0.95 1.18 1.18 1.61 1.61 0.95 1.18 1.61 1.99 2.37
    EERd   10.37 10.37 10.35 10.35 10.58 10.58 10.37 10.35 10.58 9.31 9.24
    Ισχύς εισόδου kW 0.09 0.09 0.11 0.11 0.15 0.15 0.09 0.11 0.15 0.21 0.26
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.27 1.27 1.29 1.29 1.33 1.33 1.27 1.29 1.33 1.86 1.87
    EERd   16.36 16.36 16.30 16.30 16.21 16.21 16.36 16.30 16.21 12.06 12.03
    Ισχύς εισόδου kW 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.15 0.16
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 2.40 2.40 2.45 2.45 2.50 2.50 2.40 2.45 2.50 3.80 4.00
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++
  SCOP/A   5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 4.60 4.60
  SCOPnet/A   5.19 5.19 5.18 5.18 5.18 5.18 5.19 5.18 5.18 4.63 4.61
  Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10° kW 2.19 2.19 2.30 2.30 2.36 2.36 2.19 2.30 2.36 3.34 3.45
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 653 653 666 666 680 680 653 666 680 1,150 1,217
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.21 0.21 0.15 0.15 0.14 0.14 0.21 0.15 0.14 0.46 0.55
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.31 2.31 2.52 2.52 2.62 2.62 2.31 2.52 2.62 3.90 4.12
    COPd (δηλωμένο COP)   2.48 2.48 2.36 2.36 2.30 2.30 2.48 2.36 2.30 2.04 2.16
    Ισχύς εισόδου kW 0.93 0.93 1.07 1.07 1.14 1.14 0.93 1.07 1.14 1.91 1.91
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.12 2.12 2.17 2.17 2.21 2.21 2.12 2.17 2.21 3.36 3.54
    COPd (δηλωμένο COP)   3.56 3.56 3.59 3.59 3.58 3.58 3.56 3.59 3.58 3.24 3.16
    Ισχύς εισόδου kW 0.60 0.60 0.60 0.60 0.62 0.62 0.60 0.60 0.62 1.04 1.12
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.12 2.12 2.17 2.17 2.21 2.21 2.12 2.17 2.21 3.36 3.54
    COPd (δηλωμένο COP)   3.56 3.56 3.59 3.59 3.58 3.58 3.56 3.59 3.58 3.24 3.16
    Ισχύς εισόδου kW 0.60 0.60 0.60 0.60 0.62 0.62 0.60 0.60 0.62 1.04 1.12
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.29 1.29 1.32 1.32 1.35 1.35 1.29 1.32 1.35 2.05 2.15
    COPd (δηλωμένο COP)   5.24 5.24 5.22 5.22 5.19 5.19 5.24 5.22 5.19 4.44 4.43
    Ισχύς εισόδου kW 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.26 0.25 0.25 0.26 0.46 0.49
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 0.92 0.92 0.94 0.94 0.94 0.94 0.92 0.94 0.94 1.65 1.71
    COPd (δηλωμένο COP)   6.27 6.27 6.25 6.25 6.19 6.19 6.27 6.25 6.19 6.33 6.32
    Ισχύς εισόδου kW 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.26 0.27
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.52 1.52
    COPd (δηλωμένο COP)   8.05 8.05 8.02 8.02 7.97 7.97 8.05 8.02 7.97 7.35 7.25
    Ισχύς εισόδου kW 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.21 0.21
Θέρμανση χώρου (Θερμό κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 1.75 1.75 1.87 1.87 2.00 2.00 1.75 1.87 2.00 2.15 2.15
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
  SCOP   6.26 6.26 6.26 6.26 6.28 6.28 6.26 6.26 6.28 5.93 5.84
  SCOPnet   6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.03 5.95
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 392 392 418 418 446 446 392 418 446 508 515
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.31 2.31 2.52 2.52 2.62 2.62 2.31 2.52 2.62 3.90 4.12
    COPd (δηλωμένο COP)   2.48 2.48 2.36 2.36 2.30 2.30 2.48 2.36 2.30 2.04 2.16
    Ισχύς εισόδου kW 0.93 0.93 1.07 1.07 1.14 1.14 0.93 1.07 1.14 1.91 1.91
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.75 1.75 1.87 1.87 2.00 2.00 1.75 1.87 2.00 2.15 2.15
    COPd (δηλωμένο COP)   4.76 4.76 4.67 4.67 4.64 4.64 4.76 4.67 4.64 4.42 4.43
    Ισχύς εισόδου kW 0.37 0.37 0.40 0.40 0.43 0.43 0.37 0.40 0.43 0.49 0.49
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.75 1.75 1.87 1.87 2.00 2.00 1.75 1.87 2.00 2.15 2.15
    COPd (δηλωμένο COP)   4.76 4.76 4.67 4.67 4.64 4.64 4.76 4.67 4.64 4.42 4.43
    Ισχύς εισόδου kW 0.37 0.37 0.40 0.40 0.43 0.43 0.37 0.40 0.43 0.49 0.49
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.16 1.16 1.20 1.20 1.29 1.29 1.16 1.20 1.29 1.71 1.71
    COPd (δηλωμένο COP)   6.15 6.15 6.12 6.12 6.11 6.11 6.15 6.12 6.11 6.43 6.32
    Ισχύς εισόδου kW 0.19 0.19 0.20 0.20 0.21 0.21 0.19 0.20 0.21 0.27 0.27
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5
    COPd (δηλωμένο COP)   8.05 8.05 8.02 8.02 7.97 7.97 8.05 8.02 7.97 7.35 7.25
    Ισχύς εισόδου kW 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.21 0.21
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode PCK W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Λειτουργία Off POFF W 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
    Θέρμανση PSB W 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
  Λειτουργία θερμοστάτη Off PTO Ψύξη W 7 7 7 7 7 7 7 7 7 13 13
      Θέρμανση W 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 59 59 59 59 61 61 59 59 61 62 62
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 57 57 57 57 60 60 57 57 60 60 60
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Συντελεστής ισχύος Ονομαστική Ψύξη % 91.73 (0.000) 91.73 (0.000) 93.94 (0.000) 93.94 (0.000) 95.64 (0.000) 95.64 (0.000) 91.73 (0.000) 93.94 (0.000) 95.64 (0.000) 94.10 (0.000) 95.74 (0.000)
    Θέρμανση % 93.11 (0.000) 93.11 (0.000) 93.94 (0.000) 93.94 (0.000) 98.09 (0.000) 98.09 (0.000) 93.11 (0.000) 93.94 (0.000) 98.09 (0.000) 95.47 (0.000) 96.21 (0.000)
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 2.0 2.0 2.6 2.6 3.6 3.6 2.0 2.6 3.6 4.9 6.2
    Θέρμανση A 2.3 2.3 2.6 2.6 4.4 4.4 2.3 2.6 4.4 6.0 6.6