Πίνακας προδιαγραφών για FTX-KM

FTX25KM1B FTX25KMV1B FTX35KM1B FTX35KMV1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 40 40 43 43
    Μέτρια dBA 34 34 35 35
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 25 25 26 26
    Χαμηλή dBA 28 28 29 29
  Ψύξη Medium dBA 33 (0.000) 33 (0.000) 34 (0.000) 34 (0.000)
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 20 20 20 20
    Χαμηλή dBA 26 26 27 27
    Υψ. dBA 40 40 43 43
    Ονομ. dBA 34 34 35 35
  Ψύξη Ονομ. dBA 33 33 34 34
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑ 2 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1 1
  Φωτοκαταλυτικό φίλτρο αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη. 2 2 2 2
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2 2
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων BRC944B2, BRC073A1   BRC944B2, BRC073A1  
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος Ονομαστική W 22   22  
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 1,020   1,140  
      Μέτρια rpm 820   840  
      Χαμηλή rpm 660   680  
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 550   560  
    Θέρμανση Υψ. rpm 1,080   1,220  
      Μέτρια rpm 860   900  
      Χαμηλή rpm 710   730  
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 670   690  
    Steps 5 + αθόρυβο, + αυτόματο.   5 + αθόρυβο, + αυτόματο.  
  Model MM6K11S20VA   MM6K11S20VA  
Ισχύς εισόδου - 50Hz Ψύξη Ονομ. kW 0.020 0.020 0.024 0.024
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.023 0.023 0.029 0.029
Συσκευασία Βάρος kg 2 2 1.5 1.5
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Τύπος Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων)   Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων)  
  Βήμα πτερυγίου mm 1.4   1.4  
  Στάδια Ποσότητα 18   18  
  Σειρές Ποσότητα 2   2  
  Μήκος mm 610   610  
  Τύπου σωλήνα ø5 Hi-XB   ø5 Hi-XB  
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35   6.35  
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5   9.5  
  Συμπυκνωμάτων Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου  
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 55 55 (0.000) 55 55 (0.000)
  Θέρμανση dBA 55 55 (0.000) 56 56 (0.000)
Φίλτρο αέρα Type Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας   Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας  
Εναλλάκτης θερμότητας 2 Μήκος mm     600 600
  Βήμα πτερυγίου mm     1.4 1.4
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 830 830 830 830
    Ύψος mm 305 305 305 305
    Βάθος mm 360 360 360 360
  Μονάδα Πλάτος mm 770 770 770 770
    Βάθος mm 225 225 225 225
    Ύψος mm 285 285 285 285
Casing Χρώμα Λευκό   Λευκό  
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 10.5 10.5 10.5 10.5
  Μονάδα kg 8.5 8.5 9 9
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Χαμηλή cfm 237 237 237 237
      Υψ. m³/min 11.1 11.1 12.8 12.8
      Medium m³/min 8.5 (0.000) 8.5 (0.000) 8.5 (0.000) 8.5 (0.000)
      Χαμηλή m³/min 6.7 6.7 6.9 6.9
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 215 215 226 226
      Μέτρια cfm 300 300 304 304
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 6.1 6.1 6.4 6.4
      Υψ. cfm 392 392 427 427
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 6.1 6.1 6.3 6.3
      Μέτρια cfm 283 283 279 279
      Χαμηλή cfm 215 215 219 219
      Medium m³/min 8.0 (0.000) 8.0 (0.000) 8.2 (0.000) 8.2 (0.000)
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 170 170 170 170
      Υψ. m³/min 10.4 10.4 11.8 11.8
      Υψ. cfm 367 367 399 399
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.8 4.8 4.9 4.9
  Fan-=-Fan type Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής   Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής  
      Ονομ. cfm 300 300 304 304
      Ονομ. m³/min 8.5 8.5 8.5 8.5
    Ψύξη Ονομ. m³/min 8.0 8.0 8.2 8.2
      Ονομ. cfm 283 283 279 279
Ρύθμιση κατεύθυνσης αέρα Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή   Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή  
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
  Φάση 1~   1~  
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 0.22 0.22 0.24 0.24
    Ψύξη A 0.20 0.20 0.20 0.20
Casing Χρώμα     Λευκό   Λευκό
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm   610   610
  Σειρές Ποσότητα     2   2
  Βήμα πτερυγίου mm   1.4   1.4
  Στάδια Ποσότητα     18   18
  Τύπου σωλήνα     ø5 Hi-XB   ø5 Hi-XB
  Πτερύγιο Τύπος     Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων)   Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων)
Fan Type     Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής   Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής
Κινητήρας ανεμιστήρα Model     MM6K11S20VA   MM6K11S20VA
  Ταχύτητα Steps     5 + αθόρυβο, + αυτόματο.   5 + αθόρυβο, + αυτόματο.
    Ψύξη Υψ. rpm   1,020   1,140
      Μέτρια rpm   820   840
      Χαμηλή rpm   660   680
      Αθόρυβη λειτουργία rpm   550   560
    Θέρμανση Υψ. rpm   1,080   1,220
      Μέτρια rpm   860   900
      Χαμηλή rpm   710   730
      Αθόρυβη λειτουργία rpm   670   690
  Έξοδος Ονομαστική W   22   22
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm   6.35   6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm   9.5   9.5
  Συμπυκνωμάτων     18   18
  Θερμομόνωση     Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Φίλτρο αέρα Type     Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας   Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας
Ρύθμιση κατεύθυνσης αέρα   Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω   Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω
Έλεγχος θερμοκρασίας   Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή   Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων     ARC470A1   ARC470A1
  Wired remote control     BRC944B2, BRC073A1   BRC944B2, BRC073A1
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα     V1   V1
  Φάση     1~   1~
Εναλλάκτης θερμότητας 2 Στάδια Ποσότητα     4  
  Σειρές Ποσότητα     1  
              1
              4