Πίνακας προδιαγραφών για FTX-GV

FTX20GV1B FTX25GV1B FTX35GV1B FTX50GV1B FTX60GV1B FTX71GV1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 39 40 41 42 44 46
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 25 25 26 30 32 34
    Χαμηλή dBA 28 28 29 33 35 37
  Ψύξη Αθόρυβη λειτουργία dBA 22 22 23 31 33 34
    Χαμηλή dBA 25 26 27 34 36 37
    Υψ. dBA 39 40 41 43 45 46
    Ονομ. dBA 34 34 35 38 40 42
  Ψύξη Ονομ. dBA 33 33 34 39 41 42
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 2 2 2
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1 1
  Ασύρματο τηλεχειριστήριο 1 1 1 1 1 1
  Μπαταρίες 2 2 2 1 1 1
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 2 2 2
  Πλάκα στήριξης 1 1 1 1 1 1
  Βίδα συναρμογής της εσωτερικής μονάδας 2 2 2 1 1 1
  Φωτοκαταλυτικό φίλτρο αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη. 2 2 2 2 2 2
Ψυκτικό μέσο Τύπος R-410A R-410A R-410A      
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος Υψ. W 16 16 16      
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 1,210 1,250 1,300      
      Μέτρια rpm 990 1,030 1,070      
      Χαμηλή rpm 780 820 850      
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 630 630 680      
    Θέρμανση Υψ. rpm 1,260 1,300 1,340      
      Μέτρια rpm 1,090 1,110 1,150      
      Χαμηλή rpm 920 920 960      
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 820 820 850      
    Steps 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο.      
  Ποσότητα MM6C02J2V MM6C02J2V MM6C02J2V      
Ισχύς εισόδου - 50Hz Ψύξη Ονομ. kW 0.04 0.04 0.04      
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.04 0.04 0.04      
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Τύπος Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων)      
  Βήμα πτερυγίου mm 1.4 1.4 1.4      
  Στάδια Ποσότητα 14 14 14      
  Σειρές Ποσότητα 2 2 2      
  Μήκος mm 610 610 610      
  Τύπου σωλήνα Hi-XA (7) Hi-XA (7) Hi-XA (7)      
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35      
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 9.52      
  Συμπυκνωμάτων Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου      
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW       0.034 0.040 (2), 0.040 (3), 0.040 (4) 0.045 (2), 0.045 (3), 0.045 (4)
  Θέρμανση Ονομ. kW       0.036 0.045 (2), 0.045 (3), 0.045 (4) 0.060 (2), 0.060 (3), 0.06 (4)
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 55 56 57      
  Θέρμανση dBA 55 56 57      
Φίλτρο αέρα Type Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας      
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 840 840 840      
    Ύψος mm 344 344 344      
    Βάθος mm 263 263 263      
  Μονάδα Πλάτος mm 770 770 770 1,050 1,050 1,050
    Βάθος mm 198 198 198 238 238 238
    Ύψος mm 283 283 283 290 290 290
Casing Χρώμα Λευκό Λευκό Λευκό      
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 11 11 11      
  Μονάδα kg 7 7 7 12 12 12
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Χαμηλή cfm 222 222 235      
      Υψ. m³/min 9.4 9.7 10.1      
      Χαμηλή m³/min 6.3 6.3 6.7      
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 194 194 201      
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 5.5 5.5 5.7      
      Υψ. cfm 331 342 356      
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 5.9 6.0 6.1      
      Χαμηλή cfm 208 212 215      
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 166 169 173      
      Υψ. m³/min 9.1 9.2 9.3      
      Υψ. cfm 321 325 328      
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.7 4.8 4.9      
  Fan-=-Fan type 1 1 1      
      Ονομ. cfm 276 283 295      
      Ονομ. m³/min 7.8 8.0 8.4      
    Ψύξη Ονομ. m³/min 7.4 7.6 7.7      
      Ονομ. cfm 261 268 272      
Ρύθμιση κατεύθυνσης αέρα Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή      
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
  Φάση 1~ 1~ 1~      
Wiring connections - 50Hz For power supply Ποσότητα 3 3 3      
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 0.18 0.18 0.18      
    Ψύξη A 0.18 0.18 0.18      
Casing Χρώμα         Λευκό Λευκό Λευκό
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA       59 60 63
  Θέρμανση dBA       58 59 62
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm       6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm       12.7 12.7 15.9
  Συμπυκνωμάτων         18 18 18
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων         ARC433B70 ARC433B70 ARC433B70
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα         V1 V1 V1
  Φάση         1~ 1~ 1~
Σημειώσεις       (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα
        (2) - 220V (2) - 220V (2) - 220V
        (3) - 230V (3) - 230V (3) - 230V
        (4) - 240V (4) - 240V (4) - 240V