Πίνακας προδιαγραφών για FTX-GV

FTX20GV1B FTX25GV1B FTX35GV1B FTX50GV1B FTX60GV1B FTX71GV1B
Στάθμη ηχ. πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 39 40 41 42 44 46
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 25 25 26 30 32 34
    Χαμηλή dBA 28 28 29 33 35 37
  Ψύξη Αθόρυβη λειτουργία dBA 22 22 23 31 33 34
    Χαμηλή dBA 25 26 27 34 36 37
    Υψ. dBA 39 40 41 43 45 46
    Ονομ. dBA 34 34 35 38 40 42
  Ψύξη Ονομ. dBA 33 33 34 39 41 42
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 2 2 2
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1 1
  Ασύρματο τηλεχειριστήριο 1 1 1 1 1 1
  Μπαταρίες 2 2 2 1 1 1
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 2 2 2
  Πλάκα στήριξης 1 1 1 1 1 1
  Βίδα συναρμογής της εσωτερικής μονάδας 2 2 2 1 1 1
  Φωτοκαταλυτικό φίλτρο αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη. 2 2 2 2 2 2
Ψυκτικό μέσο Type R-410A R-410A R-410A      
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος Υψ. W 16 16 16      
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 1,210 1,250 1,300      
      Μέτρια rpm 990 1,030 1,070      
      Χαμηλή rpm 780 820 850      
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 630 630 680      
    Θέρμανση Υψ. rpm 1,260 1,300 1,340      
      Μέτρια rpm 1,090 1,110 1,150      
      Χαμηλή rpm 920 920 960      
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 820 820 850      
    Διαβαθμίσεις 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο.      
  Ποσότητα MM6C02J2V MM6C02J2V MM6C02J2V      
Ισχύς εισόδου - 50Hz Ψύξη Ονομ. kW 0.04 0.04 0.04      
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.04 0.04 0.04      
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Τύπος Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων)      
  Βήμα πτερυγίου mm 1.4 1.4 1.4      
  Στάδια Ποσότητα 14 14 14      
  Σειρές Ποσότητα 2 2 2      
  Μήκος mm 610 610 610      
  Τύπου σωλήνα Hi-XA (7) Hi-XA (7) Hi-XA (7)      
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35      
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 9.52      
  Συμπυκνωμάτων Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου      
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW       0.034 0.040 (2), 0.040 (3), 0.040 (4) 0.045 (2), 0.045 (3), 0.045 (4)
  Θέρμανση Ονομ. kW       0.036 0.045 (2), 0.045 (3), 0.045 (4) 0.060 (2), 0.060 (3), 0.06 (4)
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 55 56 57 59 60 63
  Θέρμανση dBA 55 56 57 58 59 62
Φίλτρο αέρα Type Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας      
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 840 840 840 1,147 1,147 1,147
    Ύψος mm 344 344 344 337 337 366
    Βάθος mm 263 263 263 366 366 337
  Μονάδα Πλάτος mm 770 770 770 1,050 1,050 1,050
    Βάθος mm 198 198 198 238 238 238
    Ύψος mm 283 283 283 290 290 290
Περίβλημα Colour Λευκό Λευκό Λευκό      
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 11 11 11 17 17 17
  Μονάδα kg 7 7 7 12 12 12
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Χαμηλή cfm 222 222 235 406 448 505
      Υψ. m³/min 9.4 9.7 10.1 16.1 17.4 19.7
      Χαμηλή m³/min 6.3 6.3 6.7 11.5 12.7 14.3
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 194 194 201 360 403 448
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 5.5 5.5 5.7 10.2 11.4 12.7
      Υψ. cfm 331 342 356 568 614 696
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 5.9 6.0 6.1 10.3 11.4 11.6
      Χαμηλή cfm 208 212 215 364 403 410
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 166 169 173 335 360 374
      Υψ. m³/min 9.1 9.2 9.3 14.7 16.2 17.4
      Υψ. cfm 321 325 328 519 572 614
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.7 4.8 4.9 9.5 10.2 10.6
  Fan-=-Fan type 1 1 1      
      Ονομ. cfm 276 283 295 491 533 597
      Ονομ. m³/min 7.8 8.0 8.4 13.9 15.1 16.9
    Ψύξη Ονομ. m³/min 7.4 7.6 7.7 14.7 16.2 14.6
      Ονομ. cfm 261 268 272 519 572 516
Ρύθμιση κατεύθυνσης αέρα Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή      
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
  Φάση 1~ 1~ 1~      
Συνδέσεις καλωδίωσης - 50Hz For power supply Ποσότητα 3 3 3      
Current Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 0.18 0.18 0.18 0.17 (2), 0.16 (3), 0.16 (4) 0.21 (2), 0.20 (3), 0.19 (4) 0.28 (2), 0.27 (3), 0.26 (4)
    Ψύξη A 0.18 0.18 0.18 0.16 (2), 0.15 (3), 0.15 (4) 0.19 (2), 0.18 (3), 0.17 (4) 0.21 (2), 0.20 (3), 0.19 (4)
Περίβλημα Colour         Λευκό Λευκό Λευκό
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm       863 863 863
  Σειρές Ποσότητα         2 2 2
  Βήμα πτερυγίου mm       1.4 1.4 1.4
  Στάδια Ποσότητα         16 16 16
  Τύπου σωλήνα         7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD
  Πτερύγιο Τύπος         Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων)
Ανεμιστήρας Τύπος         Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής
Κινητήρας ανεμιστήρα Model         ARW30W8P43DK ARW30W8P43DK D43F-31
  Ταχύτητα Διαβαθμίσεις         5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο.
    Ψύξη Υψ. rpm       1,240 1,330 1,410
      Μέτρια rpm       1,080 1,170 1,220
      Χαμηλή rpm       930 1,010 1,040
      Αθόρυβη λειτουργία rpm       860 920 950
    Θέρμανση Υψ. rpm       1,270 1,360 1,520
      Μέτρια rpm       1,110 1,200 1,330
      Χαμηλή rpm       960 1,040 1,150
      Αθόρυβη λειτουργία rpm       870 950 1,040
  Έξοδος Υψ. W       43 43 43
Ψυκτικό μέσο Type         R-410A R-410A R-410A
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm       6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm       12.7 12.7 15.9
  Συμπυκνωμάτων         18 18 18
  Θερμομόνωση         Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Φίλτρο αέρα Type         Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας
Ρύθμιση κατεύθυνσης αέρα       Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω
Έλεγχος θερμοκρασίας       Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή
Συστήματα ελέγχου Τηλεχειριστήριο υπερύθρων         ARC433B70 ARC433B70 ARC433B70
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα         V1 V1 V1
  Φάση         1~ 1~ 1~
Συνδέσεις καλωδίωσης - 50Hz For power supply Παρατήρηση         3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης)
Σημειώσεις       SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα
        220V 220V 220V
        230V 230V 230V
        240V 240V 240V
Συνδέσεις καλωδίωσης - 50Hz For power supply Ποσότητα             3