Πίνακας προδιαγραφών για FTX-GV / RX-GV

FTX20GV1B / RX20GV1B FTX25GV1B / RX25GV1B FTX35GV1B / RX35GV1B FTX50GV1B / RX50G3V1B FTX50GV1B / RX50G2V1B FTX60GV1B / RX60G3V1B FTX60GV1B / RX60G2V1B FTX71GV1B / RX71GV1B9 FTX71GV1B / RX71GV1B
Poff (λειτουργία Off) W       20.0   20.0   20.0  
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W       20.0   20.0   20.0  
Eurovent Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0 5.0 5.0 5.0   5.0   5.0  
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 60 60 62 63 61 63 63 65 66
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW       5.00   6.00   7.10  
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh       311   412   504  
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW       2.14   2.25   3.10  
      Κατανάλωση kW       0.19   0.22      
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW       0.30   0.42      
      Pdc kW       2.37   2.84   3.37  
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW       1.51   2.14      
      Pdc kW       5.00   6.00   7.10  
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW       3.68   4.42   5.24  
      Κατανάλωση kW       0.69   0.99      
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh       1,578   1,795   2,593  
    Σχέδιο Ρ kW       4.60   4.80   6.50  
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW       0.84   0.93   1.21  
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW       4.07   4.25   5.75  
      Ισχύς εισόδου kW       1.73   1.92      
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C       -7   -7   -7  
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW       1.59   1.66   3.51  
      Ισχύς εισόδου kW       0.30   0.36      
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C       -15   -15   -15  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW       3.24   3.25   4.53  
      Ισχύς εισόδου kW       1.63   1.79      
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW       4.07   4.25   5.75  
      Ισχύς εισόδου kW       1.73   1.92      
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW       1.67   1.67   3.25  
      Ισχύς εισόδου kW       0.26   0.29      
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW       0.58   0.65      
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW       2.48   2.58   3.50  
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 6,800 (3) 8,500 (3) 10,900 (3) 17,100 (2) 17,100 (3) 20,500 (2) 20,500 (3) 24,200 (2) 24,200 (3)
  Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.3 1.7 1.7 1.7 1.7 2.3 2.3
  Ονομ. kcal / ωρ. 1,720 (3) 2,150 (3) 2,750 (3) 4,300 (2) 4,300 (3) 5,160 (2) 5,160 (3) 6,110 (2) 6,110 (3)
  Μέγ. kW 2.6 3.0 3.8 6.0 6.0 6.7 6.7 8.5 8.5
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,120 1,120 1,460 1,460 1,460 1,460 1,980 1,980
  Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 4,400 5,800 5,800 5,800 5,800 7,800 7,800
  Ονομ. kW 2.0 (3) 2.5 (3) 3.2 (3) 5.0 (2) 5.0 (3) 6.0 (2) 6.0 (3) 7.1 (2) 7.1 (3)
  Μέγ. Btu/h 8,900 10,200 13,000 20,500 20,500 22,900 22,900 29,000 29,000
  Μέγ. kcal / ωρ. 2,240 2,580 3,270 5,160 5,160 5,760 5,760 7,310 7,310
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W       0.0   0.0   10.0  
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 275 (0.000) 370 (0.000) 470 (0.000) 775 (0.000) 775 (0.000) 995 (0.000) 995 (0.000) 1,175 (0.000) 1,175 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A A A B B B B
  Nominal efficiency-=-Cop 3.62 3.38 3.37 3.23 3.23 3.02 3.02 3.02 3.02
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm       6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm       12.7 12.7 12.70 12.70 15.9 15.9
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm       18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 4,400 5,800 5,800 5,800 5,800 7,800 7,800
  Ονομ. Btu/h 8,500 (4) 9,600 (4) 11,600 (4) 19,800 (3) 19,800 (4) 23,900 (3) 23,900 (4) 28,000 (3) 28,000 (4)
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,010 3,440 4,130 6,620 6,620 6,880 6,880 8,770 8,770
  Μέγ. Btu/h 11,600 13,600 16,400 26,300 26,300 27,300 27,300 34,800 34,800
  Ονομ. kW 2.5 (4) 2.8 (4) 3.4 (4) 5.8 (3) 5.8 (4) 7.0 (3) 7.0 (4) 8.2 (3) 8.2 (4)
  Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.3 1.7 1.7 1.7 1.7 2.3 2.3
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,150 (4) 2,410 (4) 2,920 (4) 4,990 (3) 4,990 (4) 6,020 (3) 6,020 (4) 7,050 (3) 7,050 (4)
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,120 1,120 1,460 1,460 1,460 1,460 1,980 1,980
  Μέγ. kW 3.5 4.0 4.8 7.7 7.7 8.0 8.0 10.2 10.2
Pto (Thermostat off) W       60.0   60.0   60.0  
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.31 0.31 0.29 0.440 0.44 0.440 0.44 0.570 0.57
    Ονομ. kW 0.55 0.74 0.95 1.550 1.55 1.990 1.99 2.350 2.35
    Μέγ. kW 0.72 1.05 1.30 2.080 2.08 2.400 2.40 3.200 3.20
  Θέρμανση Μέγ. kW 0.95 1.11 1.29 2.530 2.53 2.810 2.81 3.820 3.82
    Ελάχ. kW 0.25 0.25 0.29 0.400 0.40 0.400 0.40 0.520 0.52
    Ονομ. kW 0.64 0.76 0.91 1.600 1.60 2.040 2.04 2.550 2.55
Σημειώσεις Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό)
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (οριζόντια) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (οριζόντια) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (οριζόντια) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες)
  Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (οριζόντια) Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (οριζόντια) Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (οριζόντια) Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB; ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m υψομετρική διαφορά: 0m. Εσωτερική μονάδα με υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (οριζόντια) Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (οριζόντια) Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (οριζόντια)
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB; ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m υψομετρική διαφορά: 0m. Εσωτερική μονάδα με υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB; ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m υψομετρική διαφορά: 0m. Εσωτερική μονάδα με υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB; ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m υψομετρική διαφορά: 0m. Εσωτερική μονάδα με υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
Ψύξη Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling       0.25   0.25   0.25  
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class       5.63   5.10   4.93  
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd       11.14   10.15   9.48  
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd       8.02   6.74   6.87  
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd       3.32   2.81   2.90  
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd       5.33   4.48   4.57  
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a       A+   A   A  
    TBivalent Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop       2.35   2.21   2.08  
    Συνθήκες C (7°C) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop       5.28   4.66   4.60  
    TOL Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop       1.99   1.82   1.75  
    Συνθήκες Α (-7°C) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop       2.35   2.21   2.08  
    Συνθήκες D (12°C) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop       6.50   5.81   5.65  
    Συνθήκες Β (2°C) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop       4.27   3.95   3.76  
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating       0.25   0.25   0.25  
Συνδέσεις σωληνώσεων Θερμομόνωση       Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται       Ναι   Ναι   Ναι