FT18HEVLK / R18HEVLK FT24HEVLK / R24HEVLK FT30HEVLK / R30HEVLK
Απόδοση ψύξης Nom. Btu/h 18,650 (2), 16,370 (4) 21,000 (2), 18,060 (4) 28,000 (2), 25,150 (4)
  Ονομ. kW 5.45 (1), 4.80 (3) 6.15 (1), 5.30 (3) 8.25 (1), 7.37 (3)
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,725 (0.000) 3,075 (0.000) 4,125 (0.000)
  Nominal efficiency-=-Eer 2.49 (1), 8.48 (2), 1.91 (3), 6.50 (4) 2.42 (1), 8.27 (2), 1.79 (3), 6.12 (4) 2.47 (1), 8.43 (2), 1.84 (3), 6.29 (4)
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 9.52
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 12.7 15.9 15.9
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.20 (1), 2.52 (3) 2.54 (1), 2.95 (3) 3.32 (1), 4.00 (3)
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19.5°CWB; εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB; αντίστοιχο μήκος σωληνώσεων: 5m (οριζόντια); Στάνταρ: T1 Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19.5°CWB; εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB; αντίστοιχο μήκος σωληνώσεων: 5m (οριζόντια); Στάνταρ: T1 Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19.5°CWB; εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB; αντίστοιχο μήκος σωληνώσεων: 5m (οριζόντια); Στάνταρ: T1
  Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19.5°CWB; εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB; αντίστοιχο μήκος σωληνώσεων: 5m (οριζόντια); Στάνταρ: T1, Btu/h Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19.5°CWB; εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB; αντίστοιχο μήκος σωληνώσεων: 5m (οριζόντια); Στάνταρ: T1, Btu/h Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19.5°CWB; εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB; αντίστοιχο μήκος σωληνώσεων: 5m (οριζόντια); Στάνταρ: T1, Btu/h
  Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 29°CDB, 19°CWB; εξωτερική θερμοκρ. 46°CDB, 24°CWB; αντίστοιχο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια); Πρότυπο SASO - T3 Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 29°CDB, 19°CWB; εξωτερική θερμοκρ. 46°CDB, 24°CWB; αντίστοιχο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια); Πρότυπο SASO - T3 Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 29°CDB, 19°CWB; εξωτερική θερμοκρ. 46°CDB, 24°CWB; αντίστοιχο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια); Πρότυπο SASO - T3
  Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 29°CDB, 19°CWB; εξωτερική θερμοκρ. 46°CDB, 24°CWB; αντίστοιχο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια); Πρότυπο SASO - T3, Btu/h Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 29°CDB, 19°CWB; εξωτερική θερμοκρ. 46°CDB, 24°CWB; αντίστοιχο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια); Πρότυπο SASO - T3, Btu/h Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 29°CDB, 19°CWB; εξωτερική θερμοκρ. 46°CDB, 24°CWB; αντίστοιχο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια); Πρότυπο SASO - T3, Btu/h
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°