Πίνακας προδιαγραφών για FNA-A9 / RXS-L3

FNA25A2VEB9 / RXS25L3V1B FNA35A2VEB9 / RXS35L3V1B
Εσωτερική μονάδα FNA25A2VEB9 FNA35A2VEB9
Εξωτερική μονάδα RXS25L3V1B RXS35L3V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 2.60 3.40
  Ονομ. Btu/h 8,871.6 11,601.3
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,235.6 2,923.5
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 3.20 4.00
  Ονομ. Btu/h 10,918.9 13,648.6
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,751.5 3,439.4
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.69 1.11
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.80 1.15
Ονομαστική απόδοση EER   3.77 3.06
  COP   4.00 3.48
  Annual energy consumption kWh 345 556
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A B
    Θέρμανση   A B
Space cooling Απόδοση Pdesign kW 2.60 3.40
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+
  SEER   5.63 5.65
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 162 211
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 2.60 3.40
    EERd   3.77 3.06
    Ισχύς εισόδου kW 0.69 1.11
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.92 2.51
    EERd   5.23 4.73
    Ισχύς εισόδου kW 0.37 0.53
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.29 1.61
    EERd   8.39 8.38
    Ισχύς εισόδου kW 0.15 0.19
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.36 1.42
    EERd   10.93 10.79
    Ισχύς εισόδου kW 0.12 0.13
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 2.80 2.90
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+
  SCOP/A   4.24 4.05
  SCOPnet/A   4.28 4.08
  Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10° kW 2.27 2.41
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 925 1,002
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.53 0.49
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.93 2.15
    COPd (δηλωμένο COP)   2.13 1.92
    Ισχύς εισόδου kW 0.91 1.12
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7 -7
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.48 2.57
    COPd (δηλωμένο COP)   2.80 2.65
    Ισχύς εισόδου kW 0.89 0.97
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.48 2.57
    COPd (δηλωμένο COP)   2.80 2.65
    Ισχύς εισόδου kW 0.89 0.97
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.51 1.56
    COPd (δηλωμένο COP)   4.19 4.04
    Ισχύς εισόδου kW 0.36 0.39
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.17 1.02
    COPd (δηλωμένο COP)   5.51 5.16
    Ισχύς εισόδου kW 0.21 0.20
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.45 0.91
    COPd (δηλωμένο COP)   7.97 6.20
    Ισχύς εισόδου kW 0.18 0.15
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Λειτουργία θερμοστάτη Off Θέρμανση PTO kW 0.007 0.007
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 59 61
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 53 53
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0 5.0
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά