Πίνακας προδιαγραφών για FNA-A

FNA25A2VEB FNA35A2VEB FNA50A2VEB FNA60A2VEB
Casing Χρώμα   Άβαφο Άβαφο Άβαφο Άβαφο
  Material   Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 620, 720 (2), 720 (1) 620, 720 (2), 720 (1) 620, 720 (2), 720 (1) 620, 720 (2), 720 (1)
    Πλάτος mm 790 790 1,190 1,190
    Βάθος mm 200 200 200 200
Βάρος Μονάδα kg 23.0 23.0 30.0 30.0
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
      Ονομ. m³/min 8, 8.0 8, 8.0 14.8 14.8
      Χαμηλή m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
    Θέρμανση Υψ. m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
      Ονομ. m³/min 8, 8.0 8, 8.0 14.8 14.8
      Χαμηλή m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
  Εξωτερική στατική πίεση Υψ. Pa 48 48 49 49
    Ονομ. Pa 30 30 40 40
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 53 53 56 56
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 33 33 36 36
    Ονομ. dBA 31 31 33 33
    Χαμηλή dBA 28 28 30 30
  Θέρμανση Υψ. dBA 33 33 36 36
    Ονομ. dBA 31 31 33 33
    Χαμηλή dBA 28 28 30 30
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6,35 6,35 6,35 6,35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 12.7 12.7
  Συμπυκνωμάτων   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   VE VE VE VE
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Τάση V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Σημειώσεις Συμπεριλαμβανόμενων ποδιών εγκατάστασης Συμπεριλαμβανόμενων ποδιών εγκατάστασης Συμπεριλαμβανόμενων ποδιών εγκατάστασης Συμπεριλαμβανόμενων ποδιών εγκατάστασης
  Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.