Πίνακας προδιαγραφών για FNA-A

FNA25A2VEB FNA35A2VEB FNA50A2VEB FNA60A2VEB
Casing Χρώμα   Άβαφο Άβαφο Άβαφο Άβαφο
  Material   Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 620, 720 (2), 720 (1) 620, 720 (2), 720 (1) 620, 720 (2), 720 (1) 620, 720 (2), 720 (1)
    Πλάτος mm 790 790 1,190 1,190
    Βάθος mm 200 200 200 200
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 265 265 265 265
    Πλάτος mm 925 925 1,325 1,325
    Βάθος mm 885 885 885 885
Βάρος Μονάδα kg 23.0 23.0 30.0 30.0
  Συσκευασμένη μονάδα kg 27 27 35 35
Εναλλάκτης θερμότητας Εωτερικό μήκος mm 500 500 900 900
  Σειρές Ποσότητα   3 3 2 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.50 1.50 1.50 1.50
  Διελεύσεις Quantity   2 2 5 5
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.126 0.126 0.227 0.227
  Στάδια Ποσότητα   12 12 12 12
  Κενή οπή σωληνοειδούς πλάκας Ποσότητα   8 8 0 0
  Τύπου σωλήνα   7.0 Hi-XD 7.0 Hi-XD 7.0 Hi-XD 7.0 Hi-XD
  Πτερύγιο Τύπος   Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων
  Τύπος   Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων (Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών με υδρόφιλη επεξεργασία και σωλήνες Ø7 Hi-XD) Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων (Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών με υδρόφιλη επεξεργασία και σωλήνες Ø7 Hi-XD) Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων (Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών με υδρόφιλη επεξεργασία και σωλήνες Ø7 Hi-XD) Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων (Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών με υδρόφιλη επεξεργασία και σωλήνες Ø7 Hi-XD)
Fan Model   QD 13A 1AH/QD 13A1BH QD 13A 1AH/QD 13A1BH QD 13A 1AH/QD 13A1BH QD 13A 1AH/QD 13A1BH
  Type   Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco
  Ποσότητα   2 2 4 4
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
      Ονομ. m³/min 8, 8.0 8, 8.0 14.8 14.8
      Χαμηλή m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
    Θέρμανση Υψ. m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
      Ονομ. m³/min 8, 8.0 8, 8.0 14.8 14.8
      Χαμηλή m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
  Εξωτερική στατική πίεση Υψ. Pa 48 48 49 49
    Ονομ. Pa 30 30 40 40
Κινητήρας ανεμιστήρα Ποσότητα   1 1 1 1
  Model   KFD-280-44-8A KFD-280-44-8A KFD-280-65-8A KFD-280-65-8A
  Ταχύτητα Steps   3 3 3 3
    Ψύξη Υψ. rpm 1,270 1,270 1,280 1,280
    Θέρμανση Υψ. rpm 1,270 1,270 1,280 1,280
  Έξοδος Ονομαστική W 44 44 65 65
  Τύπος   Κινητήρας DC Κινητήρας DC Κινητήρας DC Κινητήρας DC
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 53 53 56 56
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 33 33 36 36
    Ονομ. dBA 31 31 33 33
    Medium dBA 31 (0.000) 31 (0.000) 33 (0.000) 33 (0.000)
    Χαμηλή dBA 28 28 30 30
  Θέρμανση Υψ. dBA 33 33 36 36
    Ονομ. dBA 31 31 33 33
    Χαμηλή dBA 28 28 30 30
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A, R-32 R-410A, R-32 R-410A, R-32 R-410A, R-32
Συνδέσεις σωληνώσεων Ηχοαπορροφητική μόνωση   Βουτυλικό καουτσούκ Βουτυλικό καουτσούκ Βουτυλικό καουτσούκ Βουτυλικό καουτσούκ
  Liquid Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm 6,35 6,35 6,35 6,35
  Αερίου Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 12.7 12.7
  Συμπυκνωμάτων   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
  Θερμομόνωση   Αφρώδες πολυστυρένιο / Aφρώδες πολυαιθυλένιο Αφρώδες πολυστυρένιο / Aφρώδες πολυαιθυλένιο Αφρώδες πολυστυρένιο / Aφρώδες πολυαιθυλένιο Αφρώδες πολυστυρένιο / Aφρώδες πολυαιθυλένιο
Φίλτρο αέρα Type   Πλέγμα ρητίνης Πλέγμα ρητίνης Πλέγμα ρητίνης Πλέγμα ρητίνης
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
  Wired remote control   BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   VE VE VE VE
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Τάση V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Σημειώσεις Συμπεριλαμβανόμενων ποδιών εγκατάστασης Συμπεριλαμβανόμενων ποδιών εγκατάστασης Συμπεριλαμβανόμενων ποδιών εγκατάστασης Συμπεριλαμβανόμενων ποδιών εγκατάστασης
  Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.