FNA25A2VEB / RXM25M3V1B9 FNA35A2VEB / RXM35M3V1B9 FNA50A2VEB / RXM50M3V1B9 FNA60A2VEB / RXM60M3V1B9
Εσωτερική μονάδα FNA25A2VEB FNA35A2VEB FNA50A2VEB FNA60A2VEB
Εξωτερική μονάδα RXM25M3V1B9 RXM35M3V1B9 RXM50M3V1B9 RXM60M3V1B9
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 2.60 3.40 5.00 6.00
  Nom. Btu/h 8,872 11,601 17,061 20,473
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,236 2,923 4,299 5,159
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 3.20 4.00 5.80 7.00
  Ονομ. Btu/h 10,919 13,649 19,790 23,885
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,752 3,439 4,987 6,019
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.68 1.10 1.48 2.22
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.80 1.15 1.74 2.25
Ονομαστική απόδοση EER   3.80 3.09 3.38 2.70
  COP   4.00 3.48 3.34 3.11
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 342 (0.000) 551 (0.000) 739 (0.000) 1,111 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A B A D
    Θέρμανση   A B C D
Ψύξη χώρου Απόδοση Pdesign kW 2.60 3.40    
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+    
  SEER   5.68 5.70    
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 160 209    
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 2.60 3.40    
    EERd   3.80 3.09    
    Ισχύς εισόδου kW 0.68 1.10    
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.92 2.50    
    EERd   5.17 4.41    
    Ισχύς εισόδου kW 0.37 0.57    
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.27 1.61    
    EERd   8.97 9.38    
    Ισχύς εισόδου kW 0.14 0.17    
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.33 1.46    
    EERd   10.18 10.14    
    Ισχύς εισόδου kW 0.13 0.14    
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 2.80 2.90    
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+    
  SCOP/A   4.24 4.05    
  SCOPnet/A   4.28 4.08    
  Pdh Heating capacity at -10° kW 2.16 2.42    
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 924 1,002    
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.64 0.48    
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15    
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.93 2.15    
    COPd (δηλωμένο COP)   2.20 2.21    
    Ισχύς εισόδου kW 0.88 0.97    
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7    
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.48 2.57    
    COPd (δηλωμένο COP)   2.80 2.71    
    Ισχύς εισόδου kW 0.89 0.95    
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.48 2.57    
    COPd (δηλωμένο COP)   2.80 2.71    
    Ισχύς εισόδου kW 0.89 0.95    
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.51 1.57    
    COPd (δηλωμένο COP)   4.18 4.01    
    Ισχύς εισόδου kW 0.36 0.39    
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.00 1.02    
    COPd (δηλωμένο COP)   5.51 5.16    
    Ισχύς εισόδου kW 0.18 0.20    
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.17 1.19    
    COPd (δηλωμένο COP)   6.80 6.35    
    Ισχύς εισόδου kW 0.17 0.19    
Θέρμανση χώρου (Θερμό κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 1.51 1.57    
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A+++    
  SCOP   5.43 5.10    
  SCOPnet   5.50 5.16    
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 389 431    
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00 0.00    
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15    
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.93 2.15    
    COPd (δηλωμένο COP)   2.20 2.21    
    Ισχύς εισόδου kW 0.88 0.97    
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C 2 2    
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.51 1.57    
    COPd (δηλωμένο COP)   4.18 4.01    
    Ισχύς εισόδου kW 0.36 0.39    
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.51 1.57    
    COPd (δηλωμένο COP)   4.18 4.01    
    Ισχύς εισόδου kW 0.36 0.39    
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.00 1.02    
    COPd (δηλωμένο COP)   5.51 5.16    
    Ισχύς εισόδου kW 0.18 0.20    
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.17 1.19    
    COPd (δηλωμένο COP)   6.80 6.35    
    Ισχύς εισόδου kW 0.17 0.19    
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Λειτουργία Off POFF W 14.0 14.0    
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 14.0 14.0    
    Θέρμανση PSB W 14.0 14.0    
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0 9.0 9.00
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25    
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25    
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι όχι όχι
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 59 61 62 63
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 53 53 56 56
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0 5.0 5.0 5
Σημειώσεις Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας       A+ A
    Σχέδιο Ρ kW     5.00 6.00
    SEER       5.77 5.56
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh     303 378
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW     5.00 6.00
      EERd       3.38 2.70
      Κατανάλωση kW     1.48 2.22
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW     3.68 4.42
      EERd       5.02 4.64
      Κατανάλωση kW     0.73 0.95
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW     2.37 2.84
      EERd       7.23 7.20
      Κατανάλωση kW     0.33 0.39
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW     1.74 2.34
      EERd       10.72 10.44
      Κατανάλωση kW     0.16 0.22
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας       A+ A+
    Σχέδιο Ρ kW     4.00 4.60
    SCOP       4.09 4.16
    SCOPnet       4.11 4.19
    Απόδοση θέρμανσης Pdh στους -10° kW     3.56 3.94
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh     1,369 1,547
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW     0.44 0.66
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C     -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW     3.59 3.72
      COPd (δηλωμένο COP)       1.88 1.78
      Ισχύς εισόδου kW     1.91 2.09
    TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C     -7 -7
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW     3.54 4.07
      COPd (δηλωμένο COP)       2.90 2.82
      Ισχύς εισόδου kW     1.22 1.44
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW     3.54 4.07
      COPd (δηλωμένο COP)       2.90 2.82
      Ισχύς εισόδου kW     1.22 1.44
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW     2.15 2.48
      COPd (δηλωμένο COP)       4.13 4.22
      Ισχύς εισόδου kW     0.52 0.59
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW     1.66 1.59
      COPd (δηλωμένο COP)       5.08 5.08
      Ισχύς εισόδου kW     0.33 0.31
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW     1.96 1.95
      COPd (δηλωμένο COP)       6.16 6.19
      Ισχύς εισόδου kW     0.32 0.32
  Θέρμανση (ζεστό κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας       A++ A++
    Σχέδιο Ρ kW     2.15 2.48
    SCOP       4.87 5.02
    SCOPnet       4.92 5.07
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh     618 691
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW     0.00 0.00
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C     -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW     3.59 3.72
      COPd (δηλωμένο COP)       1.88 1.78
      Ισχύς εισόδου kW     1.91 2.09
    TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C     2 2
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW     2.15 2.48
      COPd (δηλωμένο COP)       4.13 4.22
      Ισχύς εισόδου kW     0.52 0.59
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW     2.15 2.48
      COPd (δηλωμένο COP)       4.13 4.22
      Ισχύς εισόδου kW     0.52 0.59
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW     1.66 1.59
      COPd (δηλωμένο COP)       5.08 5.08
      Ισχύς εισόδου kW     0.33 0.31
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW     1.96 1.95
      COPd (δηλωμένο COP)       6.16 6.19
      Ισχύς εισόδου kW     0.32 0.32
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W     15.0 15.00
  Cdc (ψύξη υποβάθμιση)       0.25 0.25
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W     15.0 15.00
  Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)       0.25 0.25