Πίνακας προδιαγραφών για FLXS-B9 / RXS-L3

FLXS35BAVMB9 / RXS35L3V1B
Poff (λειτουργία Off) W 14.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 14.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25
Απομάκρυνση Υγρασίας Ψύξη l/h 1.9
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 3.50
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 252
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 4.87
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.42
      Κατανάλωση kW 0.14
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 9.91
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.24
      Pdc kW 1.66
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 6.90
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 1.22
      Pdc kW 3.50
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 2.88
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 2.58
      Κατανάλωση kW 0.56
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 4.59
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,068
    Σχέδιο Ρ kW 2.90
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.45
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.57
      Ισχύς εισόδου kW 1.12
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.30
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.05
      Ισχύς εισόδου kW 0.22
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 4.81
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.25
      Ισχύς εισόδου kW 1.18
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.90
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.57
      Ισχύς εισόδου kW 1.12
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.30
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.23
      Ισχύς εισόδου kW 0.20
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.22
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.39
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.56
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.98
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 11,900 (2)
  Ονομ. kcal / ωρ. 3,010 (2)
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,030
  Ελάχ. Btu/h 4,100
  Ονομ. kW 3.5 (2)
  Μέγ. Btu/h 13,000
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,270
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 608 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση B
  Nominal efficiency-=-Cop 2.88 (1)
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18.0
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 4,100
  Ονομ. Btu/h 13,600 (2)
  Μέγ. kcal / ωρ. 4,300
  Μέγ. Btu/h 17,100
  Ονομ. kW 4.0 (2)
  Ελάχ. kW 1.4
  Ονομ. kcal / ωρ. 3,440 (2)
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,030
  Μέγ. kW 5.0
Pto (Thermostat off) W 75.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.300
    Ονομ. kW 1.215 (2)
    Μέγ. kW 1.260
  Θέρμανση Μέγ. kW 1.850
    Ελάχ. kW 0.290
    Ονομ. kW 1.120 (2)
Εσωτερική μονάδα Ναι
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 5.60 (3), 5.30 (4), 5.10 (5)
    Ψύξη A 5.70 (3), 5.49 (4), 5.27 (5)
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  220V
  230V
  240V