Πίνακας προδιαγραφών για FLXS-B9 / RXS-L

FLXS35BAVMB9 / RXS35L2V1B
Poff (λειτουργία Off) W 14.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 14.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 3.50
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 252
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 4.87
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.42
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 9.91
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.66
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 6.90
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 3.50
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 2.88
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 2.58
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 4.59
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,068
    Σχέδιο Ρ kW 2.90
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.45
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.57
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.30
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.05
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 4.81
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.25
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.90
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.57
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.30
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.23
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.22
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.56
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.98
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 11,900
  Ελάχ. kW 1.2
  Ονομ. kcal / ωρ. 3,010
  Μέγ. kW 3.8
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,030
  Ελάχ. Btu/h 4,100
  Ονομ. kW 3.5
  Μέγ. Btu/h 13,000
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,270
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 565 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση B
  Nominal efficiency-=-Cop 3.10
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18.0
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 4,100
  Ονομ. Btu/h 13,600
  Μέγ. kcal / ωρ. 4,300
  Μέγ. Btu/h 17,100
  Ονομ. kW 4.0
  Ελάχ. kW 1.4
  Ονομ. kcal / ωρ. 3,440
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,030
  Μέγ. kW 5.0
Pto (Thermostat off) W 75.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.300
    Ονομ. kW 1.130
    Μέγ. kW 1.260
  Θέρμανση Μέγ. kW 1.850
    Ελάχ. kW 0.290
    Ονομ. kW 1.120
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 5.6 (2), 5.3 (3), 5.1 (4)
    Ψύξη A 5.3 (2), 5.1 (3), 4.9 (4)
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  220V
  230V
  240V
  Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°