Πίνακας προδιαγραφών για FLXS-B

FLXS25BAVMB FLXS50BAVMB FLXS60BAVMB
Casing Χρώμα   Κοκαλί Κοκαλί Κοκαλί
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 490 490 490
    Πλάτος mm 1,050 1,050 1,050
    Βάθος mm 200 200 200
Βάρος Μονάδα kg 16 17 17
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 7.6 11.4 12.0
      Χαμηλή m³/min 6.0 8.5 9.3
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 5.2 7.5 8.3
    Θέρμανση Υψ. m³/min 9.2 12.1 12.8
      Χαμηλή m³/min 7.4 7.5 8.4
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 6.6 6.8 7.5
      Ονομ. m³/min 7.6 11.4 10.7
    Θέρμανση Ονομ. m³/min 8.3 9.8 10.6
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 51 60 60
  Θέρμανση dBA 51   59
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 37 47 48
    Χαμηλή dBA 31 39 41
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 28 36 39
  Θέρμανση Υψ. dBA 37 46 47
    Χαμηλή dBA 31 35 37
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 29 33 34
    Ονομ. dBA 34 43 45
  Θέρμανση Ονομ. dBA 34 41 42
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.52 12.7 12.7
  Συμπυκνωμάτων   18 18 18
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού 1 1 1
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1 1
  Μπαταρίες 2 2 1
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 2 2
  Φίλτρο καθαρισμού αέρα 1 1 1
  Θερμομονωτικός σωλήνας (σωλήνας ψυκτικού) 1 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1
  Πλαϊνό κάλυμμα 2 1 2
  Ταινία πρόσδεσης 4 1 4
  Φωτοκαταλυτικό αποσμητικό φίλτρο 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   VM VM V1
  Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50
  Τάση V 220-240/220-230 220-240/220-230 230
Σημειώσεις 220V 220V SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα
  230V 230V Για πληροφορίες σχετικά με την απόδοση ψύξης/θέρμανσης, το μέγιστο μήκος σωληνώσεων μεταξύ των μονάδων και το μέγιστο ύψος εγκατάστασης, ανατρέξτε στις προδιαγραφές της εξωτερικής μονάδας που πρόκειται να συνδεθεί
  240V 240V Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
  Τα επίπεδα θορύβου μετρώνται σε ανηχοϊκό θάλαμο. Τα επίπεδα θορύβου μετρώνται σε ανηχοϊκό θάλαμο. Τα χαρακτηριστικά ηλεκτρολογικών ισχύουν μόνο για μονάδα fan coil.
  Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου. Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.  
  Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.  
Στάνταρτ εξαρτήματα Πλαϊνό κάλυμμα   2 2
  Ταινία πρόσδεσης   4 2
  Πλαϊνό κάλυμμα   2  
  Ταινία πρόσδεσης   4  
  Φωτοκαταλυτικό αποσμητικό φίλτρο   1  
  Προέκταση βοηθητικού σωλήνα   2  
  Φωτοκαταλυτικό αποσμητικό φίλτρο   1  
  Προέκταση βοηθητικού σωλήνα   2  
  Θερμομονωτικός σωλήνας (σωλήνας ψυκτικού)   2  
  Θερμομονωτικός σωλήνας (σωλήνας ψυκτικού)   2