Πίνακας προδιαγραφών για FLXS-B / RXS-L

FLXS25BAVMB / RXS25L2V1B FLXS50BAVMB / RXS50L2V1B
Poff (λειτουργία Off) W 14.0 15.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 14.0 15.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 2.50 4.90
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 169 326
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.19 5.25
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.44 2.11
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 10.56 10.04
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.36 2.32
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.40 7.19
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 2.50 4.90
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.74 3.08
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.84 3.61
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5.96 4.78
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 921 1,546
    Σχέδιο Ρ kW 2.50 4.20
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.33 0.37
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A A
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.21 3.72
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.33 2.27
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.10 1.59
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 4.94 4.76
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.10 4.03
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.92 1.82
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.21 3.72
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.33 2.27
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.28 1.86
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.25 5.96
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.35 2.26
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.02 4.01
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 8,500 16,730
  Ελάχ. kW 1.2 0.9
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,150 4,210
  Μέγ. kW 3.0 5.3
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,030 770
  Ελάχ. Btu/h 4,100 3,070
  Ονομ. kW 2.5 4.9
  Μέγ. Btu/h 10,200 18,090
  Μέγ. kcal / ωρ. 2,580 4,560
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 325 (0.000) 860 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A C
  Nominal efficiency-=-Cop 3.85 2.85
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 12.7
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18.0 20
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 4,100 3,070
  Ονομ. Btu/h 11,600 20,830
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,870 6,450
  Μέγ. Btu/h 15,400 18,090
  Ονομ. kW 3.4 6.1
  Ελάχ. kW 1.2 0.9
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,920 5,250
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,030 770
  Μέγ. kW 4.5 7.5
Pto (Thermostat off) W 70.0 80.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.300 0.450
    Ονομ. kW 0.650 1.720
    Μέγ. kW 0.860 1.950
  Θέρμανση Μέγ. kW 1.490 3.540
    Ελάχ. kW 0.290 0.310
    Ονομ. kW 0.960 1.820
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 4.7 (2), 4.5 (3), 4.3 (4) 8.4 (2), 8.0 (3), 7.7 (4)
    Ψύξη A 3.7 (2), 3.6 (3), 3.4 (4) 8.0 (2), 7.6 (3), 7.3 (4)
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  220V 220V
  230V 230V
  240V 240V
  Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°