Πίνακας προδιαγραφών για FLXS-B / RXS-J

FLXS25BAVMB / RXS25J2V1B FLXS35BAVMB / RXS35J2V1B FLXS50BAVMB / RXS50J2V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 8,500 (3) 11,900 (3) 16,730 (3)
  Ελάχ. kW 1.2 1.2 0.9
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,150 (3) 3,010 (3) 4,210 (3)
  Μέγ. kW 3.0 3.8 5.3
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,030 1,030 770
  Ελάχ. Btu/h 4,100 4,100 3,070
  Ονομ. kW 2.5 (3) 3.5 (3) 4.9 (3)
  Μέγ. Btu/h 10,200 13,000 18,090
  Μέγ. kcal / ωρ. 2,580 3,270 4,560
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 325 (0.000) 565 (0.000) 860 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A B C
  Nominal efficiency-=-Cop 3.85 3.10 2.85
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 12.7
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18.0 18.0 18.0
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 4,100 4,100 3,070
  Ονομ. Btu/h 11,600 (4) 13,600 (4) 20,830 (4)
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,870 4,300 6,450
  Μέγ. Btu/h 15,400 17,100 25,610
  Ονομ. kW 3.4 (4) 4.0 (4) 6.1 (4)
  Ελάχ. kW 1.2 1.4 0.9
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,920 (4) 3,440 (4) 5,250 (4)
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,030 1,030 770
  Μέγ. kW 4.5 5.0 7.5
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.300 0.300 0.450
    Ονομ. kW 0.650 1.130 1.720
    Μέγ. kW 0.860 1.260 1.950
  Θέρμανση Μέγ. kW 1.490 1.850 3.540
    Ελάχ. kW 0.290 0.290 0.310
    Ονομ. kW 0.980 1.230 1.820
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 4.7 (5), 4.5 (6), 4.3 (7) 5.8 (5), 5.5 (6), 5.3 (7) 8.4 (5), 8.0 (6), 7.7 (7)
    Ψύξη A 3.7 (5), 3.6 (6), 3.4 (7) 5.3 (5), 5.1 (6), 4.9 (7) 8.0 (5), 7.6 (6), 7.3 (7)
Σημειώσεις Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό)
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες)
  Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m
  220V 220V 220V
  230V 230V 230V
  240V 240V 240V
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°