Πίνακας προδιαγραφών για FLXS-B / RXS-G

FLXS25BAVMB / RXS25G2V1B FLXS35BAVMB / RXS35G2V1B FLXS50BAVMB / RXS50G2V1B
Eurovent Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0 5.0 5.0
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 61 63 62
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 8,500 (1) 11,900 (1) 16,730 (1)
  Ελάχ. kW 1.2 1.2 0.9
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,150 (1) 3,010 (1) 4,210 (1)
  Μέγ. kW 3.0 3.8 5.3
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,030 1,030 770
  Ελάχ. Btu/h 4,100 4,100 3,070
  Ονομ. kW 2.5 (1) 3.5 (1) 4.9 (1)
  Μέγ. Btu/h 10,200 13,000 18,090
  Μέγ. kcal / ωρ. 2,580 3,270 4,560
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 325 (0.000) 565 (0.000) 860 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A B C
  Nominal efficiency-=-Cop 3.85 3.10 2.85
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 4,100 4,100 3,070
  Ονομ. Btu/h 11,600 (2) 13,600 (2) 20,830 (2)
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,870 4,300 6,450
  Μέγ. Btu/h 15,400 17,100 25,610
  Ονομ. kW 3.4 (2) 4.0 (2) 6.1 (2)
  Ελάχ. kW 1.2 1.2 0.9
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,920 (2) 3,440 (2) 5,250 (2)
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,030 1,030 770
  Μέγ. kW 4.5 5.0 7.5
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.30 0.30 0.45
    Ονομ. kW 0.65 1.13 1.72
    Μέγ. kW 0.86 1.26 1.95
  Θέρμανση Μέγ. kW 1.49 1.85 3.54
    Ελάχ. kW 0.29 0.29 0.31
    Ονομ. kW 0.98 1.23 1.82
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°