Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-CB / RZQSG-L3/9V1

FHQ71CBVEB / RZQSG71L3V1B FHQ100CBVEB / RZQSG100L9V1B FHQ125CBVEB / RZQSG125L9V1B FHQ140CBVEB / RZQSG140L9V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 9.5 12.0 13.4
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 10.8 13.5 15.5
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 1.97 2.96 4.15 4.45
  Θέρμανση Ονομ. kW 1.88 2.99 3.73 4.54
Ονομαστική απόδοση EER   3.46 3.21 2.89 3.01
  COP   4.00 3.61 3.62 3.41
  Annual energy consumption kWh 983 (0.000) 1,480 (0.000) 2,075 (0.000) 2,225 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A C B
    Θέρμανση   A A A B
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+  
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 9.50 12.00  
  SEER   5.61 5.61 5.61  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 425 593 749  
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 9.50 12.00  
    EERd   3.46 3.21 2.89  
    Ισχύς εισόδου kW 1.96 2.96 4.16  
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01 7.00 8.84  
    EERd   4.55 4.50 3.44  
    Ισχύς εισόδου kW 1.10 1.56 2.57  
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 3.64 4.60 5.69  
    EERd   5.98 6.58 7.38  
    Ισχύς εισόδου kW 0.61 0.70 0.78  
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.81 4.04 3.99  
    EERd   8.22 8.86 10.58  
    Ισχύς εισόδου kW 0.46 0.46 0.38  
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A A+  
  Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.60 7.60  
  SCOP/A   3.90 3.91 4.01  
  SCOPnet/A   3.92 4.02  
  Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10° kW   7.13 7.14  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,727 2,722 2,654  
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 1.12 0.47 0.46  
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15  
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.06 7.79 7.84  
    COPd (δηλωμένο COP)   1.91 2.11 2.19  
    Ισχύς εισόδου kW 3.17 3.70 3.58  
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7 -7 -7  
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 6.72 6.72  
    COPd (δηλωμένο COP)   2.33 3.22 3.00  
    Ισχύς εισόδου kW   2.09 2.24  
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 6.72 6.72  
    COPd (δηλωμένο COP)   2.33 3.22 3.00  
    Ισχύς εισόδου kW   2.09 2.24  
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.61 5.16 5.18  
    COPd (δηλωμένο COP)   3.73 3.64 3.90  
    Ισχύς εισόδου kW   1.42 1.33  
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.92 3.10 3.10  
    COPd (δηλωμένο COP)   5.72 5.42 5.51  
    Ισχύς εισόδου kW   0.58 0.57  
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.32 3.53 3.53  
    COPd (δηλωμένο COP)   6.60 6.38 6.49  
    Ισχύς εισόδου kW   0.56 0.55  
Pto (Thermostat off) W 56.0 7.0 7.0  
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 7.0 7.0 7.0  
    Θέρμανση PSB W   7.0 7.0  
  Crankcase heater mode PCK W 0.0 0.0 0.0  
  Λειτουργία Off POFF W 0.0 0.0 0.0  
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25  
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25  
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι  
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι  
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι  
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι  
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι όχι  
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι όχι  
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 65 70 70  
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 55 60 62  
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°