Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-C / RXS-L

FHQ35CAVEB / RXS35L2V1B FHQ50CAVEB / RXS50L2V1B FHQ60CAVEB / RXS60L2V1B
Poff (λειτουργία Off) W 14.0 15.0 15.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 14.0 15.0 15.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 3.40 5.00 5.70
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 193 298 332
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.18 5.87 6.02
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.64 2.18 2.41
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 11.42 10.67 10.93
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.61 2.37 2.70
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.77 7.73 7.78
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 3.40 5.00 5.70
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.70 3.27 3.31
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 2.51 3.69 4.20
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5.83 5.14 5.17
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 981 1,578 1,705
    Σχέδιο Ρ kW 3.10 4.35 4.71
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.47 0.50 0.63
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A+ A A
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.74 3.85 4.17
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.63 2.24 2.31
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.14 1.54 1.63
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.62 4.85 4.71
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.47 3.86 3.92
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.20 1.86 1.84
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.74 3.85 4.17
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.63 2.24 2.31
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.34 1.80 1.74
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.19 6.04 5.96
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.67 2.33 2.54
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.57 4.03 4.06
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 11,590 17,060 19,450
  Ελάχ. kW 1.4 1.7 1.7
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,920 4,300 4,900
  Μέγ. kW 4.0 5.3 5.7
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,200 1,460 1,460
  Ελάχ. Btu/h 4,770 5,800 5,800
  Ονομ. kW 3.40 5.0 5.7
  Μέγ. Btu/h 13,640 18,100 19,450
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,440 4,560 4,900
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 475 (0.000) 785 (0.000) 875 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A B A
  Nominal efficiency-=-Cop 3.58 3.18 3.26
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 12.7 12.7
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm VP20 VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 4,430.0 5,800 5,800
  Ονομ. Btu/h 13,640 20,472 24,570
  Μέγ. kcal / ωρ. 4,380 5,160 6,190
  Μέγ. Btu/h 17,390 20,500 24,570
  Ονομ. kW 4.00 6.0 7.20
  Ελάχ. kW 1.3 1.7 1.7
  Ονομ. kcal / ωρ. 3,440 5,160 6,190
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120.0 1,460 1,460
  Μέγ. kW 5.1 6.0 7.2
Pto (Thermostat off) W 10.0 10.0 10.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.410    
    Ονομ. kW 0.950 1.570 1.750
    Μέγ. kW 1.490    
  Θέρμανση Μέγ. kW 1.980    
    Ελάχ. kW 0.270    
    Ονομ. kW 0.980 1.790 2.170
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 4.6 (2), 4.4 (3), 4.2 (4) 8.3 (2), 8.0 (3), 7.7 (4) 9.9 (2), 9.6 (3), 9.3 (4)
    Ψύξη A 4.3 (2), 4.1 (3), 4.0 (4) 7.5 (2), 7.3 (3), 7.0 (4) 8.1 (2), 7.8 (3), 7.5 (4)
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  220V 220V 220V
  230V 230V 230V
  240V 240V 240V
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°