Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-C / RR-BW1

FHQ71CAVEB / RR71B8W1B FHQ100CAVEB / RR100B8W1B FHQ125CAVEB / RR125B8W1B
Eurovent Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 7.5 7.5 7.5
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 63.0 66.0 67.0
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 7.1 (3) 9.8 (3) 12.2 (3)
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 1,325 (0.000) 1,840 (0.000) 2,255 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη D D D
  Nominal efficiency-=-Eer 2.68 2.66 2.71
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 9.52
    Ποσότητα Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 15.9 15.9 15.9
    Ποσότητα Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 26 26 26
    Ποσότητα Οπή Οπή Οπή
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.65 3.68 4.51
Σημειώσεις Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες)
  Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό)
  Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°