FHQ71CAVEB / RR71B8V3B FHQ100CAVEB / RR100B8V3B
Eurovent Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 7.5 7.5
  Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 63.0 66.0
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 7.1 (3) 9.8 (3)
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,350 (0.000) 1,875 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη D D
  Nominal efficiency-=-Eer 2.63 2.61
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52
    Ποσότητα Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 15.9 15.9
    Ποσότητα Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 26 26
    Ποσότητα Οπή Οπή
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.70 3.75
Σημειώσεις Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες)
  Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό)
  Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°