Πίνακας προδιαγραφών για FHA-A / RZQG-L(8)Y1

FHA100AVEB / RZQG71L8Y1B FHA71AVEB / RZQG71L8Y1B FHA140AVEB / RZQG100L8Y1B FHA100AVEB / RZQG100L8Y1B FHA140AVEB / RZQG125L8Y1B FHA125AVEB / RZQG125L8Y1B FHA140AVEB / RZQG140L7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW   6.80 (1)   9.50 (1)   12.0 (1) 13.4 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW   7.50 (2)   10.8 (2)   13.5 (2) 15.5 (2)
Ονομαστική απόδοση EER   3.82 (3)   3.81 (3)   3.35 (3) 2.92 (3)
  COP   4.13 (3)   4.15 (3)   3.89 (3) 3.63 (3)
  Annual energy consumption kWh   890   1,245 (0.000)   1,790 (0.000)  
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A   A   A  
    Θέρμανση   A   A   A  
Space cooling Απόδοση Pdesign kW   6.80          
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a   347          
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW   7.60          
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a   2,463          
Pto (Thermostat off) W 7.0   9.0   9.0    
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας     A++          
  SEER     6.86          
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας     A+          
  SCOP/A     4.32          
Σημειώσεις   (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
    (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
    (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ