Πίνακας προδιαγραφών για FHA-A / RZASG-MY1

FHA100AVEB / RZASG100M7Y1B FHA125AVEB / RZASG125M7Y1B FHA140AVEB / RZASG140M7Y1B
Εσωτερική μονάδα FHA100AVEB FHA125AVEB FHA140AVEB
Εξωτερική μονάδα RZASG100M7Y1B RZASG125M7Y1B RZASG140M7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας A+    
  Απόδοση Pdesign kW 9.50 12.1 13.4
  SEER 5.83 5.83 5.88
  ηs, c %   230 232
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 570 1,246 1,368
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 9.50 12.10 13.40
    EERd 3.20 2.63 2.77
    Ισχύς εισόδου kW 2.97 4.60 4.84
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 7.00 8.92 9.88
    EERd 4.91 4.53 4.59
    Ισχύς εισόδου kW 1.43 1.97 2.15
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 4.50 5.74 6.35
    EERd 6.98 6.79 6.85
    Ισχύς εισόδου kW 0.64 0.85 0.93
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.10 3.17 3.86
    EERd 8.87 9.62 9.50
    Ισχύς εισόδου kW 0.35 0.33 0.41
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας A    
  Απόδοση Pdesign kW 6.00 6.00 7.80
  SCOP/A 3.91 3.83 3.81
  SCOPnet/A 3.91 3.83 3.81
  ηs,h %   150 149
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,148 2,193 2,866
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -10 -10 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.00 6.00 7.80
    COPd (δηλωμένο COP) 2.49 2.49 1.98
    Ισχύς εισόδου kW 2.41 2.41 3.95
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -10 -10 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.00 6.00 7.80
    COPd (δηλωμένο COP) 2.49 2.49 1.98
    Ισχύς εισόδου kW 2.41 2.41 3.95
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.31 5.30 6.90
    COPd (δηλωμένο COP) 2.73 2.72 2.37
    Ισχύς εισόδου kW 1.94 1.95 2.91
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.23 3.23 4.20
    COPd (δηλωμένο COP) 3.77 3.68 3.92
    Ισχύς εισόδου kW 0.86 0.88 1.07
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.18 2.19 3.45
    COPd (δηλωμένο COP) 4.96 4.84 4.95
    Ισχύς εισόδου kW 0.44 0.45 0.70
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.57 2.58 4.05
    COPd (δηλωμένο COP) 6.14 6.00 6.07
    Ισχύς εισόδου kW 0.42 0.43 0.67
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Λειτουργία θερμοστάτη Off PTO Θέρμανση W   12 12
      Ψύξη W   0 0
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 12 12 12
    Θέρμανση PSB W 12 12 12
  Crankcase heater mode PCK W 0 0 0
  Λειτουργία Off POFF W 12 12 12
Pto (Thermostat off) W 0, 12    
Ένδειξη εάν ο θερμαντήρας είναι εξοπλισμένος με συμπληρωματικό θερμαντήρα (σύνδεση ζεύγους)   No No
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση) 0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση) 0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι όχι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι όχι
Σημειώσεις Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.