Πίνακας προδιαγραφών για FHA-A / RXS-L

FHA50AVEB / RXS50L2V1B FHA60AVEB / RXS60L2V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 5.00 5.70
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 6.00 7.20
Ονομαστική απόδοση EER   3.27 3.31
  COP   3.35 3.32
  Annual energy consumption kWh 765 (0.000) 861 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A
    Θέρμανση   C C
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+
    Σχέδιο Ρ kW 5.00 5.70
    SEER   5.87 6.02
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 298 332
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A
    Σχέδιο Ρ kW 4.35 4.71
    SCOP   3.86 3.87
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,578 1,705
Pto (Thermostat off) W 10.0 10.0
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0
Poff (λειτουργία Off) W 15.0 15.0
Σημειώσεις Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά