Πίνακας προδιαγραφών για FHA-A / RXM-M9

FHA35AVEB / RXM35M3V1B9 FHA50AVEB / RXM50M3V1B9 FHA60AVEB / RXM60M3V1B9
Εσωτερική μονάδα FHA35AVEB FHA50AVEB FHA60AVEB
Εξωτερική μονάδα RXM35M3V1B9 RXM50M3V1B9 RXM60M3V1B9
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 3.40 5.00 5.70
  Ονομ. Btu/h 11,601 17,061 19,449
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,923 4,299 4,901
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.00 6.00 7.20
  Ονομ. Btu/h 13,649 20,473 24,567
  Ονομ. kcal / ωρ. 3,439 5,159 6,191
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.91 1.56 1.73
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.98 1.79 2.17
Ονομαστική απόδοση EER   3.73 3.21 3.29
  COP   4.08 3.35 3.32
  Annual energy consumption kWh 456 (0.000) 780 (0.000) 867 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A B A
    Θέρμανση   A C C
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A+ A+
    Σχέδιο Ρ kW 3.40 5.00 5.70
    SEER   6.24 5.92 6.08
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 191 295 328
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 3.40 5.00 5.70
      EERd   3.73 3.21 3.29
      Κατανάλωση kW 0.91 1.56 1.73
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 2.51 3.69 4.43
      EERd   5.28 5.04 4.88
      Κατανάλωση kW 0.48 0.73 0.91
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.68 2.37 2.85
      EERd   9.59 8.25 8.34
      Κατανάλωση kW 0.18 0.29 0.34
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.64 2.31 2.26
      EERd   11.71 10.39 10.97
      Κατανάλωση kW 0.14 0.22 0.21
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A A
    Σχέδιο Ρ kW 3.10 4.35 4.71
    SCOP   4.43 3.86 3.87
    SCOPnet   4.47 3.87 3.89
    Απόδοση θέρμανσης Pdh στους -10° kW 2.63 3.85 4.08
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 979 1,578 1,704
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.47 0.50 0.63
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.47 3.86 3.92
      COPd (δηλωμένο COP)   2.23 1.97 1.97
      Ισχύς εισόδου kW 1.11 1.96 1.99
    TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.74 3.85 4.12
      COPd (δηλωμένο COP)   2.94 2.61 2.64
      Ισχύς εισόδου kW 0.93 1.48 1.56
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.74 3.85 4.12
      COPd (δηλωμένο COP)   2.94 2.61 2.64
      Ισχύς εισόδου kW 0.93 1.48 1.56
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.67 2.33 2.54
      COPd (δηλωμένο COP)   4.32 3.95 3.96
      Ισχύς εισόδου kW 0.39 0.59 0.64
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.14 1.54 1.63
      COPd (δηλωμένο COP)   5.83 4.62 4.60
      Ισχύς εισόδου kW 0.20 0.33 0.36
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.34 1.80 1.74
      COPd (δηλωμένο COP)   7.24 5.65 5.65
      Ισχύς εισόδου kW 0.19 0.32 0.31
  Θέρμανση (ζεστό κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A+ A++
    Σχέδιο Ρ kW 1.67 2.33 2.54
    SCOP   5.72 4.59 4.61
    SCOPnet   5.82 4.63 4.66
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 409 711 771
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.00 0.00 0.00
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.47 3.86 3.92
      COPd (δηλωμένο COP)   2.23 1.97 1.97
      Ισχύς εισόδου kW 1.11 1.96 1.99
    TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C 2 2 2
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.67 2.33 2.54
      COPd (δηλωμένο COP)   4.32 3.95 3.96
      Ισχύς εισόδου kW 0.39 0.59 0.64
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.67 2.33 2.54
      COPd (δηλωμένο COP)   4.32 3.95 3.96
      Ισχύς εισόδου kW 0.39 0.59 0.64
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.14 1.54 1.63
      COPd (δηλωμένο COP)   5.83 4.62 4.60
      Ισχύς εισόδου kW 0.20 0.33 0.35
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.34 1.80 1.74
      COPd (δηλωμένο COP)   7.24 5.65 5.65
      Ισχύς εισόδου kW 0.19 0.32 0.31
Pto (Thermostat off) W 10.0 10.0 10.00
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 14.0 15.0 15.00
  Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 14.0 15.0 15.00
  Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25
Poff (λειτουργία Off) W 14.0    
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι όχι
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 61 62 63
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 53 54 54
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0 5.0 5
Σημειώσεις Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.