Πίνακας προδιαγραφών για FHA-A / RQ-BW1

FHA71AVEB / RQ71B8W1B FHA100AVEB / RQ100B8W1B FHA125AVEB / RQ125B8W1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 7.10 (2) 9.80 (2) 12.2 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 8.00 (3) 11.2 (3) 14.5 (3)
Ονομαστική απόδοση EER   2.68 2.66 2.71
  COP   2.86 2.79 2.81
  Annual energy consumption kWh 1,325 (0.000) 1,840 (0.000) 2,255 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   D D D
    Θέρμανση   D E D
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 9,52 9,52 9,52
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 15.9 15.9 15.9
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 26 26 26
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια), υψομετρική διαφορά: 0m
  Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια), υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια), υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m