Πίνακας προδιαγραφών για FHA-A(9) / RZQSG-L(8)Y1

FHA100AVEB / RZQSG100L8Y1B FHA125AVEB / RZQSG125L8Y1B FHA140AVEB / RZQSG140L7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 12.0 13.4
  Ονομ. Btu/h 32,400 40,900 45,700
  Ονομ. kcal / ωρ. 8,169 10,318 11,522
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 13.5 15.5
  Ονομ. Btu/h 36,900 46,100 52,900
  Ονομ. kcal / ωρ. 9,286 11,608 13,328
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.96 4.15 5.10
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.99 3.73 4.55
Ονομαστική απόδοση EER   3.21 2.89 2.63
  COP   3.61 3.62 3.41
  Annual energy consumption kWh 1,480 2,076  
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A C  
    Θέρμανση   A A  
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+  
  Απόδοση Pdesign kW 9.50 12.00 13.40
  SEER   5.61 5.61 5.61
  ηs, c %     221.4
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 593 749 1,434
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 9.50 12.00 13.40
    EERd   3.21 2.89 2.63
    Ισχύς εισόδου kW 2.96 4.15 5.10
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 7.00 8.84 9.88
    EERd   4.52 3.46 4.47
    Ισχύς εισόδου kW 1.55 2.55 2.21
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 4.60 5.69 6.35
    EERd   6.55 7.34 6.51
    Ισχύς εισόδου kW 0.70 0.78 0.98
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.04 3.99 5.99
    EERd   8.88 10.57 9.55
    Ισχύς εισόδου kW 0.45 0.38 0.63
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A+  
  Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.60 11.61
  SCOP/A   3.91 4.01 3.72
  SCOPnet/A   3.92 4.02 3.72
  ηs,h %     145.6
  Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10° kW 7 7 0
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,722 2,654 4,376
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.430 0.460 11.614
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 7.91 7.84 11.61
    COPd (δηλωμένο COP)   2.07 2.19 2.05
    Ισχύς εισόδου kW 3.82 3.58 5.66
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7 -7 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 6.72 11.61
    COPd (δηλωμένο COP)   3.21 2.98 2.05
    Ισχύς εισόδου kW 2.09 2.26 5.66
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 6.72 10.27
    COPd (δηλωμένο COP)   3.21 2.98 2.44
    Ισχύς εισόδου kW 2.09 2.26 4.21
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.15 5.18 6.25
    COPd (δηλωμένο COP)   3.62 3.91 3.70
    Ισχύς εισόδου kW 1.42 1.32 1.69
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.09 3.10 4.15
    COPd (δηλωμένο COP)   5.46 5.50 4.69
    Ισχύς εισόδου kW 0.57 0.56 0.88
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.53 3.53 4.82
    COPd (δηλωμένο COP)   6.42 6.47 5.71
    Ισχύς εισόδου kW 0.55 0.55 0.84
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode Cooling PCK kW 0.000 0.000 0.000
    Heating PCK kW 0.000 0.000 0.000
  Λειτουργία Off Ψύξη POFF kW 0.007 0.007 0.012
    Θέρμανση POFF kW 0.007 0.007 0.012
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB kW 0.007 0.007 0.012
    Θέρμανση PSB kW 0.007 0.007 0.012
  Λειτουργία θερμοστάτη Off Ψύξη PTO kW 0.007 0.007 0.000
    Θέρμανση PTO kW 0.007 0.007 0.012
Ένδειξη εάν ο θερμαντήρας είναι εξοπλισμένος με συμπληρωματικό θερμαντήρα (σύνδεση ζεύγους)     Όχι
Συμπληρωματικός θερμαντήρας (σύνδεση ζεύγους) Εφεδρική απόδοση Θέρμανση elbu kW     0.0
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι όχι
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 69 70  
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 60 62  
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά