Πίνακας προδιαγραφών για FHA-A(9) / RZQG-L9V1

FHA100AVEB / RZQG71L9V1B FHA71AVEB9 / RZQG71L9V1B FHA140AVEB / RZQG100L9V1B FHA100AVEB / RZQG100L9V1B FHA140AVEB / RZQG125L9V1B FHA125AVEB / RZQG125L9V1B FHA140AVEB / RZQG140L9V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00 13.40
  Ονομ. Btu/h 23,203 23,200 32,415 32,400 40,946 40,900 45,700
  Ονομ. kcal / ωρ. 5,847 5,847 8,169 8,169 10,318 10,318 11,522
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW   7.50   10.80   13.50 15.50
  Ονομ. Btu/h   25,600   36,900   46,100 52,900
  Ονομ. kcal / ωρ.   6,449   9,286   11,608 13,328
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 1.78 1.78 2.30 2.30 3.41 3.41 4.59
  Θέρμανση Ονομ. kW   1.82   2.60   3.47 4.27
Ονομαστική απόδοση EER   3.82 3.82 4.13 4.13 3.52 3.52 2.92
  COP   4.13   4.15   3.89 3.63
  Annual energy consumption kWh   890   1,150   1,705  
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A   A   A  
    Θέρμανση   A   A   A  
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A+ A+  
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00 13.40
  SEER   6.86 6.86 6.11 6.11 6.01 6.01 6.22
  ηs, c %             245.96
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 347 347 545 545 699 699 1,292
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00 13.40
    EERd   3.82 3.82 4.13 4.13 3.52 3.52 2.92
    Ισχύς εισόδου kW 1.78 1.78 2.30 2.30 3.41 3.41 4.59
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.16 5.16 7.16 7.16 8.84 8.84 9.88
    EERd   5.03 5.03 4.49 4.49 4.51 4.51 4.96
    Ισχύς εισόδου kW 1.03 1.03 1.59 1.59 1.96 1.96 1.99
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 4.01 4.01 5.66 5.66 5.92 5.92 6.35
    EERd   9.44 9.44 7.87 7.87 7.41 7.41 7.23
    Ισχύς εισόδου kW 0.42 0.42 0.72 0.72 0.80 0.80 0.88
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.17 4.17 5.87 5.87 5.64 5.64 5.99
    EERd   12.57 12.57 10.13 10.13 9.60 9.60 10.61
    Ισχύς εισόδου kW 0.33 0.33 0.58 0.58 0.59 0.59 0.56
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A++ A++ A+ A+  
  Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.60 11.30 11.30 14.13 14.13 11.61
  SCOP/A   4.32 4.32 4.61 4.61 4.23 4.23 4.22
  SCOPnet/A   4.34 4.34 4.64 4.64 4.25 4.25 4.22
  ηs,h %             165.87
  Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10° kW 6.74 6.74 9.71 9.71 12.51 12.51 0.00
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,463 2,463 3,432 3,432 4,677 4,677 3,851
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.87 0.87 1.59 1.59 1.62 1.62 11.61
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.76 6.76 9.23 9.23 12.52 12.52 11.61
    COPd (δηλωμένο COP)   2.14 2.14 2.63 2.63 2.06 2.06 2.33
    Ισχύς εισόδου kW 3.16 3.16 3.51 3.51 6.08 6.08 4.98
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 6.72 10.00 10.00 12.50 12.50 11.61
    COPd (δηλωμένο COP)   2.97 2.97 3.62 3.62 2.52 2.52 2.33
    Ισχύς εισόδου kW 2.26 2.26 2.76 2.76 4.96 4.96 4.98
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 6.72 10.00 10.00 12.50 12.50 10.27
    COPd (δηλωμένο COP)   2.97 2.97 3.62 3.62 2.52 2.52 2.77
    Ισχύς εισόδου kW 2.26 2.26 2.76 2.76 4.96 4.96 3.71
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.76 4.76 6.52 6.52 7.61 7.61 6.25
    COPd (δηλωμένο COP)   4.00 4.00 4.03 4.03 3.90 3.90 4.21
    Ισχύς εισόδου kW 1.19 1.19 1.62 1.62 1.95 1.95 1.48
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.96 2.96 4.20 4.20 4.89 4.89 4.15
    COPd (δηλωμένο COP)   6.61 6.61 6.56 6.56 6.56 6.56 5.33
    Ισχύς εισόδου kW 0.45 0.45 0.64 0.64 0.75 0.75 0.78
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.37 3.37 4.80 4.80 5.36 5.36 4.82
    COPd (δηλωμένο COP)   7.63 7.63 7.60 7.60 7.71 7.71 6.49
    Ισχύς εισόδου kW 0.44 0.44 0.63 0.63 0.70 0.70 0.74
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode Cooling PCK kW 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    Heating PCK kW 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.012
  Λειτουργία Off Ψύξη POFF kW 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.012
    Θέρμανση POFF kW 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.012
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB kW 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.012
    Θέρμανση PSB kW 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.012
  Λειτουργία θερμοστάτη Off Ψύξη PTO kW 0.007 0.007 0.009 0.009 0.009 0.009 0.000
    Θέρμανση PTO kW 0.007 0.007 0.009 0.009 0.009 0.009 0.012
Ένδειξη εάν ο θερμαντήρας είναι εξοπλισμένος με συμπληρωματικό θερμαντήρα (σύνδεση ζεύγους)             Όχι
Συμπληρωματικός θερμαντήρας (σύνδεση ζεύγους) Εφεδρική απόδοση Θέρμανση elbu kW             0.00
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 64 64 66 66 67 67  
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 60 55 64 60 64 62  
Σημειώσεις (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
    (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας   (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας   (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
    (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά   (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά   (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά