Πίνακας προδιαγραφών για FHA-A(9) / RZAG-A

FHA35AVEB9 / RZAG35A2V1B FHA50AVEB9 / RZAG35A2V1B FHA50AVEB9 / RZAG50A2V1B FHA60AVEB9 / RZAG60A2V1B FHA60AVEB9 / RZAG50A2V1B FHA71AVEB9 / RZAG60A2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.7 1.7 1.7 1.9 1.7 1.9
  Ονομ. kW 3.5 3.5 5.0 6.0 5.0 6.00
  Μέγ. kW 4.5 4.5 6.0 6.8 6.0 6.8
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.40 1.40 1.70 1.70 1.70 1.70
  Ονομ. kW 4.00 4.00 5.80 7.00 6.00 7.00
  Μέγ. kW 5.50 5.50 6.50 7.50 6.50 7.50
Ονομαστική απόδοση EER   4.60 5.05 4.10 3.90 4.24 4.35
  COP   4.10 4.18 3.71 3.40 3.75 3.52
  Annual energy consumption kWh 380 347 610 769 590 690
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A A
    Θέρμανση   A A A C A B
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A++ A++
  Απόδοση Pdesign kW 3.50 3.50 5.00 6.00 5.00 6.00
  SEER   6.40 6.65 6.80 6.60 7.02 6.81
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 191 184 257 318 249 308
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+ A+ A+ A+
  Απόδοση Pdesign kW 3.10 3.10 4.00 4.60 4.00 4.60
  SCOP/A   4.10 4.18 4.30 4.20 4.44 4.35
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,058 1,038 1,302 1,633 1,261 1,480