Πίνακας προδιαγραφών για FHA-A(9) / RXS-L3

FHA35AVEB9 / RXS35L3V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 3.40
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.00
Ονομαστική απόδοση EER   3.70
  COP   4.08
  Annual energy consumption kWh 459
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A
    Θέρμανση   A
Σημειώσεις (1) - Οι εφαρμογές «Code du travail» αφορούν μη δημόσια κτίρια (για παράδειγμα γραφεία).
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά