Πίνακας προδιαγραφών για FHA-A(9) / RXS-L

FHA50AVEB9 / RXS50L2V1B FHA60AVEB9 / RXS60L2V1B
Εσωτερική μονάδα FHA50AVEB9 FHA60AVEB9
Εξωτερική μονάδα RXS50L2V1B RXS60L2V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 5.00 5.70
  Ονομ. Btu/h 17,060.7 19,449.2
  Ονομ. kcal / ωρ. 4,299.2 4,901.1
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 6.00 7.20
  Ονομ. Btu/h 20,472.9 24,567.4
  Ονομ. kcal / ωρ. 5,159.1 6,190.9
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 1.53 1.72
  Θέρμανση Ονομ. kW 1.79 2.17
Ονομαστική απόδοση EER   3.27 3.31
  COP   3.35 3.32
  Annual energy consumption kWh 765 861
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A
    Θέρμανση   C C
Space cooling Απόδοση Pdesign kW 5.00 5.70
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+
  SEER   5.87 6.02
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 298 332
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 5.00 5.70
    EERd   3.27 3.31
    Ισχύς εισόδου kW 1.53 1.72
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 3.69 4.20
    EERd   5.14 5.17
    Ισχύς εισόδου kW 0.72 0.81
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 2.37 2.70
    EERd   7.73 7.78
    Ισχύς εισόδου kW 0.31 0.35
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 2.18 2.41
    EERd   10.67 10.93
    Ισχύς εισόδου kW 0.20 0.22
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 4.35 4.71
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A
  SCOP/A   3.86 3.87
  SCOPnet/A   3.88 3.89
  Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10° kW 3.85 4.08
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,578 1,705
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.50 0.63
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.86 3.92
    COPd (δηλωμένο COP)   1.86 1.84
    Ισχύς εισόδου kW 2.08 2.13
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7 -7
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.85 4.17
    COPd (δηλωμένο COP)   2.24 2.31
    Ισχύς εισόδου kW 1.72 1.81
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.85 4.17
    COPd (δηλωμένο COP)   2.24 2.31
    Ισχύς εισόδου kW 1.72 1.81
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.33 2.54
    COPd (δηλωμένο COP)   4.03 4.06
    Ισχύς εισόδου kW 0.58 0.63
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.54 1.63
    COPd (δηλωμένο COP)   4.85 4.71
    Ισχύς εισόδου kW 0.32 0.35
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.80 1.74
    COPd (δηλωμένο COP)   6.04 5.96
    Ισχύς εισόδου kW 0.30 0.29
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Λειτουργία θερμοστάτη Off Θέρμανση PTO kW 0.010 0.010
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 62 62
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 54 54
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0 5.0
Σημειώσεις (1) - Οι εφαρμογές «Code du travail» αφορούν μη δημόσια κτίρια (για παράδειγμα γραφεία). (1) - Οι εφαρμογές «Code du travail» αφορούν μη δημόσια κτίρια (για παράδειγμα γραφεία).
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά