Πίνακας προδιαγραφών για FFQ-C / RXS-L

FFQ25C2VEB / RXS25L2V1B FFQ35C2VEB / RXS35L2V1B FFQ50C2VEB / RXS50L2V1B FFQ60C2VEB / RXS60L2V1B
Poff (λειτουργία Off) W 14.0 14.0 15.0 15.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 14.0 14.0 15.0 15.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 2.50 3.40 5.00 5.70
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 143 188 295 349
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.11 6.32 5.93 5.71
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.75 1.65 2.15 2.27
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 11.35 11.95 11.08 10.69
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.65 1.61 2.37 2.70
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 9.11 8.90 7.72 7.23
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 2.50 3.40 5.00 5.70
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 4.53 3.78 3.21 3.01
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.84 2.51 3.69 4.20
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 7.14 5.91 5.19 4.86
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 763 1,059 1,378 1,373
    Σχέδιο Ρ kW 2.31 3.10 3.84 3.96
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.28 0.56 0.33 0.30
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A+ A+ A A+
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.04 2.74 3.40 3.50
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.58 2.45 2.36 2.43
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.03 1.07 1.47 1.49
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.49 5.12 4.81 4.95
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.03 2.22 3.68 3.93
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.12 2.04 1.86 1.92
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.04 2.74 3.40 3.50
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.58 2.45 2.36 2.43
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.21 1.25 1.71 1.74
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.42 6.65 6.08 6.26
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.24 1.67 2.08 2.14
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.46 4.24 4.10 4.22
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 8,530 11,590 17,060 19,450
  Ελάχ. kW 1.4 1.4 1.7 1.7
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,150 2,920 4,300 4,900
  Μέγ. kW 4.0 4.0 5.3 6.5
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,200 1,200 1,460 1,460
  Ελάχ. Btu/h 4,770 4,770 5,800 5,800
  Ονομ. kW 2.50 3.4 5.0 5.7
  Μέγ. Btu/h 13,640 13,640.0 18,100 22,200
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,440 3,440.0 4,560 5,590
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 280 (0.000) 460 (0.000) 780 (0.000) 945 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A B
  Nominal efficiency-=-Cop 4.46 3.70 3.21 3.02
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25 0.25
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 12.7 12.7
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 4,430 4,430.0 5,800 5,800
  Ονομ. Btu/h 10,920 14,320 19,790 23,900
  Μέγ. kcal / ωρ. 4,380 4,380 5,160.0 6,880
  Μέγ. Btu/h 17,390 17,390 20,500.0 27,300
  Ονομ. kW 3.20 4.20 5.8 7.0
  Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.7 1.7
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,750 3,610 4,990 6,020
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,120.0 1,460 1,460
  Μέγ. kW 5.1 5.1 6.0 8.0
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0 7.0 7.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.360 0.360    
    Ονομ. kW 0.560 0.920 1.560 1.890
    Μέγ. kW 1.470 1.470    
  Θέρμανση Μέγ. kW 1.650 1.650    
    Ελάχ. kW 0.300 0.300    
    Ονομ. kW 0.820 1.200 1.660 2.050
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 5.6 (2), 5.4 (3), 5.1 (4) 5.6 (2), 5.4 (3), 5.1 (4) 7.6 (2), 7.3 (3), 7.0 (4) 9.3 (2), 9.0 (3), 8.7 (4)
    Ψύξη A 4.2 (2), 4.0 (3), 3.8 (4) 4.2 (2), 4.0 (3), 3.8 (4) 7.2 (2), 6.9 (3), 6.6 (4) 8.6 (2), 8.3 (3), 8.0 (4)
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  220V 220V 220V 220V
  230V 230V 230V 230V
  240V 240V 240V 240V
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°