FFA50A2VEB / RXS50L2V1B FFA60A2VEB / RXS60L2V1B
Εσωτερική μονάδα FFA50A2VEB FFA60A2VEB
Εξωτερική μονάδα RXS50L2V1B RXS60L2V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 5.00 5.70
  Nom. Btu/h 17,060.7 19,449.2
  Ονομ. kcal / ωρ. 4,299.2 4,901.1
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 5.80 7.00
  Ονομ. Btu/h 19,790.4 23,885.0
  Ονομ. kcal / ωρ. 4,987.1 6,018.9
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 1.56 1.89
  Θέρμανση Ονομ. kW 1.66 2.05
Ονομαστική απόδοση EER   3.21 3.02
  COP   3.49 3.41
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 780 (0.000) 945 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A B
    Θέρμανση   B B
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+
  Απόδοση Pdesign kW 5.00 5.70
  SEER   5.93 5.71
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 295 349
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 5.00 5.70
    EERd   3.21 3.02
    Ισχύς εισόδου kW 1.56 1.89
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 3.69 4.20
    EERd   5.19 4.86
    Ισχύς εισόδου kW 0.71 0.86
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 2.37 2.70
    EERd   7.72 7.23
    Ισχύς εισόδου kW 0.31 0.37
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 2.15 2.27
    EERd   11.08 10.69
    Ισχύς εισόδου kW 0.19 0.21
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A+
  Απόδοση Pdesign kW 3.84 3.96
  SCOP/A   3.90 4.04
  SCOPnet/A   3.92 4.05
  Pdh Heating capacity at -10° kW 3.51 3.66
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,378 1,373
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.33 0.30
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.68 3.93
    COPd (δηλωμένο COP)   1.86 1.92
    Ισχύς εισόδου kW 1.98 2.05
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.40 3.50
    COPd (δηλωμένο COP)   2.36 2.43
    Ισχύς εισόδου kW 1.44 1.44
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.40 3.50
    COPd (δηλωμένο COP)   2.36 2.43
    Ισχύς εισόδου kW 1.44 1.44
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.08 2.14
    COPd (δηλωμένο COP)   4.10 4.22
    Ισχύς εισόδου kW 0.51 0.51
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.47 1.49
    COPd (δηλωμένο COP)   4.81 4.95
    Ισχύς εισόδου kW 0.31 0.30
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.71 1.74
    COPd (δηλωμένο COP)   6.08 6.26
    Ισχύς εισόδου kW 0.28 0.28
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 15.0 15.0
  Crankcase heater mode PCK W 0.0 0.0
  Λειτουργία Off POFF W 15.0 15.0
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6,35 6,35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 12.70 12.70
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 62 62
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 56 60
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0 5.0
Σημειώσεις Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά