Πίνακας προδιαγραφών για FFA-A / RXM-M9

FFA25A2VEB / RXM25M3V1B9 FFA35A2VEB / RXM35M3V1B9 FFA50A2VEB / RXM50M3V1B9 FFA60A2VEB / RXM60M3V1B9
Εσωτερική μονάδα FFA25A2VEB FFA35A2VEB FFA50A2VEB FFA60A2VEB
Εξωτερική μονάδα RXM25M3V1B9 RXM35M3V1B9 RXM50M3V1B9 RXM60M3V1B9
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 2.50 3.40 5.00 5.70
  Nom. Btu/h 8,530 11,601 17,061 19,449
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,150 2,923 4,299 4,901
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 3.20 4.20 5.80 7.00
  Ονομ. Btu/h 10,919 14,331 19,790 23,885
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,752 3,611 4,987 6,019
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.55 0.89 1.54 1.87
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.82 1.20 1.66 2.05
Ονομαστική απόδοση EER   4.57 3.81 3.24 3.05
  COP   3.90 3.50 3.49 3.41
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 273 (0.000) 446 (0.000) 771 (0.000) 934 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A B
    Θέρμανση   A B B B
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A+ A+
    Σχέδιο Ρ kW 2.50 3.40 5.00 5.70
    SEER   6.17 6.38 5.98 5.76
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 142 186 292 347
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 2.50 3.40 5.00 5.70
      EERd   4.57 3.81 3.24 3.05
      Κατανάλωση kW 0.55 0.89 1.54 1.87
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.84 2.51 3.69 4.20
      EERd   6.60 5.79 5.38 5.34
      Κατανάλωση kW 0.28 0.43 0.69 0.79
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.41 1.45 2.37 2.70
      EERd   9.11 9.13 7.85 7.24
      Κατανάλωση kW 0.16 0.16 0.30 0.37
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.24 1.26 2.15 2.27
      EERd   11.95 11.99 10.67 9.66
      Κατανάλωση kW 0.10 0.11 0.20 0.24
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A A+
    Σχέδιο Ρ kW 2.31 3.10 3.84 3.96
    SCOP   4.24 4.10 3.90 4.04
    SCOPnet   4.27 4.19 3.92 4.05
    Απόδοση θέρμανσης Pdh στους -10° kW 2.03 2.54 3.51 3.66
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 762 1,058 1,377 1,372
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.28 0.56 0.33 0.30
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.03 2.03 3.68 3.93
      COPd (δηλωμένο COP)   2.23 2.10 1.99 2.05
      Ισχύς εισόδου kW 0.91 0.97 1.85 1.92
    TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7 -7
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.04 2.04 3.40 3.50
      COPd (δηλωμένο COP)   3.00 2.89 2.62 2.84
      Ισχύς εισόδου kW 0.68 0.71 1.30 1.23
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.04 2.04 3.40 3.50
      COPd (δηλωμένο COP)   3.00 2.89 2.62 2.84
      Ισχύς εισόδου kW 0.68 0.71 1.30 1.23
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.24 1.24 2.09 2.14
      COPd (δηλωμένο COP)   4.16 4.00 3.97 4.12
      Ισχύς εισόδου kW 0.30 0.31 0.53 0.52
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.03 1.03 1.47 1.49
      COPd (δηλωμένο COP)   5.57 5.37 4.81 4.74
      Ισχύς εισόδου kW 0.19 0.19 0.31 0.31
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.21 1.21 1.71 1.74
      COPd (δηλωμένο COP)   6.90 6.65 5.94 5.88
      Ισχύς εισόδου kW 0.18 0.18 0.29 0.30
  Θέρμανση (ζεστό κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A+++ A++ A++
    Σχέδιο Ρ kW 1.24 1.24 2.09 2.14
    SCOP   5.29 5.10 4.78 4.74
    SCOPnet   5.37 5.18 4.82 4.78
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 329 341 612 632
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.00 0.00 0.00 0.00
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.03 2.03 3.68 3.93
      COPd (δηλωμένο COP)   2.23 2.10 1.99 2.05
      Ισχύς εισόδου kW 0.91 0.97 1.85 1.91
    TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C 2 2 2 2
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.24 1.24 2.09 2.14
      COPd (δηλωμένο COP)   4.16 4.00 3.97 4.12
      Ισχύς εισόδου kW 0.30 0.31 0.53 0.52
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.24 1.24 2.09 2.14
      COPd (δηλωμένο COP)   4.16 4.00 3.97 4.12
      Ισχύς εισόδου kW 0.30 0.31 0.53 0.52
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.03 1.03 1.47 1.49
      COPd (δηλωμένο COP)   5.57 5.37 4.81 4.74
      Ισχύς εισόδου kW 0.19 0.19 0.31 0.31
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.21 1.21 1.71 1.74
      COPd (δηλωμένο COP)   6.90 6.65 5.94 5.88
      Ισχύς εισόδου kW 0.18 0.18 0.29 0.30
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0 7.0 7.00
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 14.0 14.0 15.0 15.00
  Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 14.0 14.0 15.0 15.00
  Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25
Poff (λειτουργία Off) W 14.0 14.0    
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι όχι όχι
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 59 61 62 63
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 48 51 56 60
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0 5.0 5.0 5
Σημειώσεις Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.