FDXS25F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB FDXS60F2VEB
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.036 0.036 0.038 0.060
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.036 0.036 0.038 0.060
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 200 200 200 200
    Πλάτος mm 750 750 950 1,150
    Βάθος mm 620 620 620 620
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 266 266 266 266
    Πλάτος mm 922 922 1,106 1,322
    Βάθος mm 768 768 751 768
Βάρος Μονάδα kg 21.0 21.0 27 30.0
  Συσκευασμένη μονάδα kg 24 24 34 33
Συσκευασία Βάρος kg 3 3   3
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 500 500   900
  Σειρές Ποσότητα   3 3   2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.50 1.50   1.50
  Στάδια Ποσότητα   12 12   12
  Διελεύσεις Quantity   2.00 2.00   5.00
  Τύπου σωλήνα   7Hi-XD 7Hi-XD   7Hi-XD
  Πτερύγιο Τύπος   Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών   Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών
Ανεμιστήρας Τύπος   Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco   Ανεμιστήρας Sirocco
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 8.7 8.7 12.0 16.0
      Υψ. cfm 307 307 424 565
      Μέτρια m³/min 8.0 (0.000) 8.0 (0.000)   14.8 (0.000)
      Μέτρια cfm 282 282   523
      Χαμηλή m³/min 7.3 7.3 10.0 13.5
      Χαμηλή cfm 258 258 353 477
    Θέρμανση Υψ. m³/min 8.7 8.7 12.0 16.0
      Υψ. cfm 307 307 424 565
      Μέτρια m³/min 8.0 (0.000) 8.0 (0.000)   14.8 (0.000)
      Μέτρια cfm 282 282   523
      Χαμηλή m³/min 7.3 7.3 10.0 13.5
      Χαμηλή cfm 258 258 353 477
  Εξωτερική στατική πίεση Ονομ. Pa 30 30 40 40
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. cfm     424  
      Ονομ. m³/min     12.0  
    Θέρμανση Ονομ. cfm     338  
      Ονομ. m³/min     11.0  
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   KFD-280-44-8A KFD-280-44-8A   KFD-280-65-8A
  Ταχύτητα Διαβαθμίσεις   3 3   3
    Ψύξη Υψ. rpm 1,270 1,270   1,280
      Μέτρια rpm 1,180 1,180   1,160
      Χαμηλή rpm 1,090 1,090   1,040
    Θέρμανση Υψ. rpm 1,270 1,270   1,280
      Μέτρια rpm 1,180 1,180   1,160
      Χαμηλή rpm 1,090 1,090   1,040
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 53 53 55 56
  Θέρμανση dBA 53 53 55 56
Στάθμη ηχ. πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 35 35 37 38
    Μέτρια dBA 33 (0.000) 33 (0.000)   35 (0.000)
    Χαμηλή dBA 27 27 29 30
  Θέρμανση Υψ. dBA 35 35 37 38
    Μέτρια dBA 33 33   36
    Χαμηλή dBA 27 27 29 30
    Ονομ. dBA     35  
  Θέρμανση Ονομ. dBA     35  
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A R-410A   R-410A
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6,35 6,35   6,35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50 9.50   12.7
  Συμπυκνωμάτων   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)   VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Φίλτρο αέρα Type   Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο   Αφαιρούμενο/πλενόμενο
Έλεγχος θερμοκρασίας Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή   Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1
  Μόνωση συνδέσμου 1 1 1 1
  Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα 1 1 1 1
  Μεταλλικός σφιγκτήρας 1 1 1 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1
  Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης 8 8 8 8
  Στεγανοποιητικό υλικό 2 2 2 2
  Σφιγκτήρες 6 6 6 6
  Έλασμα στερέωσης ροδέλας 4 4 4 4
  Βίδες για φλάντζες αγωγών 1 1 1 1
  Φίλτρο αέρα 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   VE VE   VE
  Φάση   1~ 1~   1~
  Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50 50/60
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
Current Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 0.3 0.3 0.4 0.5
    Θέρμανση A 0.3 0.3 0.4 0.5
Συνδέσεις καλωδίωσης - 50Hz For power supply Ποσότητα   3 3   3
    Παρατήρηση   3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης)   3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης)
Σημειώσεις Ο θόρυβος λειτ. βασίζεται στην είσοδο αναρ. πίσω πλευράς και στο ESP 40Pa. Θόρυβος λειτ. για την είσοδο αναρ. κάτω πλευράς: [ήχος λειτ. για εισαγωγή αναρ. οπίσθιας πλευράς] +5 dB. Ωστόσο, σε περίπτωση εγκατάστασης κατά την οποία η εξ. στατική πίεση (ESP) είναι μειωμένη, ο θόρυβος λειτουργίας μπορεί να αυξηθεί κατά 5dB ή παραπάνω. Ο θόρυβος λειτ. βασίζεται στην είσοδο αναρ. πίσω πλευράς και στο ESP 40Pa. Θόρυβος λειτ. για την είσοδο αναρ. κάτω πλευράς: [ήχος λειτ. για εισαγωγή αναρ. οπίσθιας πλευράς] +5 dB. Ωστόσο, σε περίπτωση εγκατάστασης κατά την οποία η εξ. στατική πίεση (ESP) είναι μειωμένη, ο θόρυβος λειτουργίας μπορεί να αυξηθεί κατά 5dB ή παραπάνω.   Ο θόρυβος λειτ. βασίζεται στην είσοδο αναρ. πίσω πλευράς και στο ESP 40Pa. Θόρυβος λειτ. για την είσοδο αναρ. κάτω πλευράς: [ήχος λειτ. για εισαγωγή αναρ. οπίσθιας πλευράς] +5 dB. Ωστόσο, σε περίπτωση εγκατάστασης κατά την οποία η εξ. στατική πίεση (ESP) είναι μειωμένη, ο θόρυβος λειτουργίας μπορεί να αυξηθεί κατά 5dB ή παραπάνω.
  Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί. Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί.   Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί.
Ψυκτικό μέσο Type     R-410A  
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm     1,270  
      Μέτρια rpm     1,180  
      Χαμηλή rpm     1,080  
    Θέρμανση Υψ. rpm     1,270  
      Μέτρια rpm     1,180  
      Χαμηλή rpm     1,080  
    Διαβαθμίσεις     3  
  Model     KFD-280-65-8A  
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Τύπος     Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών  
  Βήμα πτερυγίου mm     1.5  
  Στάδια Ποσότητα     12  
  Σειρές Ποσότητα     3  
  Μήκος mm     700  
  Τύπου σωλήνα     7Hi-XD  
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm     6.35  
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm     12.7  
  Συμπυκνωμάτων     Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου  
Φίλτρο αέρα Type     Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας  
Ανεμιστήρας Fan-=-Fan type     Ανεμιστήρας Sirocco  
Έλεγχος θερμοκρασίας     Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή  
Τροφοδοσία ισχύος Φάση     1~  
Σημειώσεις Notes-=-Description     Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί.