FDXM25F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 200 200 200 200
    Πλάτος mm 750 750 1,150 1,150
    Βάθος mm 620 620 620 620
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 266 266 266 266
    Πλάτος mm 922 922 1,322 1,322
    Βάθος mm 768 768 768 768
Βάρος Μονάδα kg 21 21 28 28
  Συσκευασμένη μονάδα kg 24 24 31 31
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 500 500 900 900
  Σειρές Ποσότητα   3 3 2 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.50 1.50 1.50 1.50
  Στάδια Ποσότητα   12 12 12 12
  Διελεύσεις Quantity   2.0 2.0 5.0 5.0
  Τύπου σωλήνα   7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD
  Πτερύγιο Τύπος   Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών
Ανεμιστήρας Τύπος   Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
      Υψ. cfm 307 307 558 565
      Μέτρια m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      Μέτρια cfm 282 282 516 523
      Χαμηλή m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
      Χαμηλή cfm 258 258 467 477
    Θέρμανση Υψ. m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
      Υψ. cfm 307 307 558 565
      Μέτρια m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      Μέτρια cfm 282 282 516 523
      Χαμηλή m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
      Χαμηλή cfm 258 258 467 477
  Εξωτερική στατική πίεση Ονομ. Pa 30 30 40 40
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   KFD-280-44-8A KFD-280-44-8A KFD-280-65-8A KFD-280-65-8A
  Ταχύτητα Διαβαθμίσεις   3 3 3 3
    Ψύξη Υψ. rpm 1,270 1,270 1,270 1,280
      Μέτρια rpm 1,180 1,180 1,150 1,160
      Χαμηλή rpm 1,090 1,090 1,030 1,040
    Θέρμανση Υψ. rpm 1,270 1,270 1,270 1,280
      Μέτρια rpm 1,180 1,180 1,150 1,160
      Χαμηλή rpm 1,090 1,090 1,030 1,040
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
  Θέρμανση dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
Στάθμη ηχ. πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Μέτρια dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Χαμηλή dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
  Θέρμανση Υψ. dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Μέτρια dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Χαμηλή dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
Ψυκτικό μέσο Type   R-32, R-410A R-32, R-410A R-32, R-410A R-32, R-410A
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6,35 6,35 6,35 6,35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50 9.50 12.70 12.70
  Συμπυκνωμάτων   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Φίλτρο αέρα Type   Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο
Έλεγχος θερμοκρασίας Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1
  Μόνωση συνδέσμου 1 1 1 1
  Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα 1 1 1 1
  Μεταλλικός σφιγκτήρας 1 1 1 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1
  Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης 8 8 8 8
  Στεγανοποιητικό υλικό 2 2 2 2
  Σφιγκτήρες 6 6 6 6
  Έλασμα στερέωσης ροδέλας 4 4 4 4
  Βίδες για φλάντζες αγωγών 1 1 1 1
  Φίλτρο αέρα 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
Notes_Description 1 1 1 1