Πίνακας προδιαγραφών για FDXM-F9

FDXM25F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 200 200 200 200
    Πλάτος mm 750 750 1,150 1,150
    Βάθος mm 620 620 620 620
Βάρος Μονάδα kg 21 21 28 28
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
      Χαμηλή m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
    Θέρμανση Υψ. m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
      Χαμηλή m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
  Εξωτερική στατική πίεση Ονομ. Pa 30 30 40 40
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
  Θέρμανση dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Medium dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Χαμηλή dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
  Θέρμανση Υψ. dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Μέτρια dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Χαμηλή dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6,35 6,35 6,35 6,35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50 9.50 12.70 12.70
  Συμπυκνωμάτων   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1
  Μόνωση συνδέσμου 1 1 1 1
  Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα 1 1 1 1
  Μεταλλικός σφιγκτήρας 1 1 1 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1
  Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης 8 8 8 8
  Στεγανοποιητικό υλικό 2 2 2 2
  Σφιγκτήρες 6 6 6 6
  Έλασμα στερέωσης ροδέλας 4 4 4 4
  Βίδες για φλάντζες αγωγών 1 1 1 1
  Φίλτρο αέρα 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά