Πίνακας προδιαγραφών για FDXM-F9 / RZAG-A

FDXM35F3V1B9 / RZAG35A2V1B FDXM50F3V1B9 / RZAG35A2V1B FDXM50F3V1B9 / RZAG50A2V1B FDXM60F3V1B9 / RZAG50A2V1B FDXM60F3V1B9 / RZAG60A2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7
  Ονομ. kW 3.5 3.5 5.0 5.0 6.0
  Μέγ. kW 4.5 4.5 6.0 6.0 6.5
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.40 1.40 1.70 1.70 1.70
  Ονομ. kW 4.00 4.00 5.00 5.00 7.00
  Μέγ. kW 5.00 5.00 6.00 6.00 7.50
Ονομαστική απόδοση EER   3.90 4.05 3.80 3.98 3.40
  COP   3.50 3.63 3.40 3.44 3.30
  Annual energy consumption kWh 449 432 658 628 882
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A
    Θέρμανση   B A C B C
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+ A+ A+
  Απόδοση Pdesign kW 3.50 3.50 5.00 5.00 6.00
  SEER   5.90 6.08 5.90 5.98 5.70
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 208 201 296 293 368
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A+ A A A
  Απόδοση Pdesign kW 3.50 4.20 4.30 4.30 4.50
  SCOP/A   3.90 4.05 3.90 3.94 3.90
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,255 1,451 1,544 1,526 1,616