Πίνακας προδιαγραφών για FDXM-F9 / RXS-L3

FDXM25F3V1B9 / RXS25L3V1B FDXM35F3V1B9 / RXS35L3V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.30 1.40
  Ελάχ. Btu/h 4,435 4,776
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,117 1,203
  Ονομ. kW 2.40 3.40
  Ονομ. Btu/h 8,150 11,500
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,060 2,920
  Μέγ. kW 3.00 3.80
  Μέγ. Btu/h 10,236 12,966
  Μέγ. kcal / ωρ. 2,579 3,267
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.30 1.40
  Ελάχ. Btu/h 4,435 4,776
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,117 1,203
  Ονομ. kW 3.20 4.00
  Ονομ. Btu/h 10,900 13,600
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,750 3,440
  Μέγ. kW 4.50 5.00
  Μέγ. Btu/h 15,354 17,060
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,869 4,299
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.64 1.15
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.80 1.15
Ονομαστική απόδοση EER   3.74 2.96
  COP   4.00 3.48
  Annual energy consumption kWh 321 574
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A B
    Θέρμανση   A A
Space cooling Απόδοση Pdesign kW 2.40 3.40
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A
  SEER   5.63 5.21
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 149 228
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 2.40 3.40
    EERd   3.74 2.96
    Ισχύς εισόδου kW 0.64 1.15
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.76 2.50
    EERd   5.89 4.68
    Ισχύς εισόδου kW 0.30 0.53
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.27 1.61
    EERd   8.43 7.02
    Ισχύς εισόδου kW 0.15 0.23
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.33 1.46
    EERd   10.66 9.80
    Ισχύς εισόδου kW 0.12 0.15
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 2.60 2.90
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A
  SCOP/A   4.24 3.88
  SCOPnet/A   4.28 3.91
  Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10° kW 2.16 2.42
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 858 1,047
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.44 0.48
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.93 2.15
    COPd (δηλωμένο COP)   2.13 1.92
    Ισχύς εισόδου kW 0.91 1.12
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7 -7
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.30 2.57
    COPd (δηλωμένο COP)   2.51 2.33
    Ισχύς εισόδου kW 0.92 1.10
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.30 2.57
    COPd (δηλωμένο COP)   2.51 2.33
    Ισχύς εισόδου kW 0.92 1.10
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.40 1.57
    COPd (δηλωμένο COP)   4.39 4.02
    Ισχύς εισόδου kW 0.32 0.39
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.00 1.02
    COPd (δηλωμένο COP)   5.50 4.80
    Ισχύς εισόδου kW 0.18 0.21
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.17 1.19
    COPd (δηλωμένο COP)   6.95 6.26
    Ισχύς εισόδου kW 0.17 0.19
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Λειτουργία θερμοστάτη Off Θέρμανση PTO kW 0.007 0.007
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 59 61
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 53 53
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0 5.0
Συνδέσεις σωληνώσεων Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50 9.50
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
  Liquid Εξ.Διάμ. mm 6,35 6,35
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά