FDXM25F3V1B9 / RXM25N2V1B9 FDXM25F3V1B9 / RXM25N5V1B9 FDXM35F3V1B9 / RXM35N2V1B9 FDXM35F3V1B9 / RXM35N5V1B9 FDXM50F3V1B9 / RXM50N2V1B9 FDXM60F3V1B9 / RXM60N2V1B9
Εσωτερική μονάδα FDXM25F3V1B9 FDXM25F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9
Εξωτερική μονάδα RXM25N2V1B9 RXM25N5V1B9 RXM35N2V1B9 RXM35N5V1B9 RXM50N2V1B9 RXM60N2V1B9
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.30 1.30 1.40 1.40 1.70 1.70
  Ελάχ. Btu/h 4,435 4,435 4,800 4,800 5,800 5,800
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,117 1,117 1,204 1,204 1,462 1,462
  Ονομ. kW 2.40 2.40 3.40 3.40 5.00 6.00
  Nom. Btu/h 8,189 8,189 11,600 11,600 17,100 20,500
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,064 2,064 2,923 2,923 4,299 5,159
  Μέγ. kW 3.00 3.00 3.80 3.80 5.30 6.50
  Μέγ. Btu/h 10,236 10,236 13,000 13,000 18,100 22,200
  Μέγ. kcal / ωρ. 2,579 2,579 3,267 3,267 4,557 5,589
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.30 1.30 1.40 1.40 1.70 1.70
  Ελάχ. Btu/h 4,435 4,435 4,800 4,800 5,800 5,800
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,117 1,117 1,200 1,200 1,500 1,500
  Ονομ. kW 3.20 3.20 4.00 4.00 5.80 7.00
  Ονομ. Btu/h 10,919 10,919 13,600 13,600 19,800 23,900
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,752 2,752 3,439 3,439 4,987 6,019
  Μέγ. kW 4.50 4.50 5.00 5.00 6.00 7.10
  Μέγ. Btu/h 15,354 15,354 17,100 17,100 20,500 24,200
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,869 3,869 4,299 4,299 5,159 6,105
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.64 0.64 1.14 1.14 1.63 2.05
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.80 0.80 1.15 1.15 1.87 2.18
Ονομαστική απόδοση EER   3.77 3.77 2.98 2.98 3.06 2.93
  COP   4.00 4.00 3.48 3.48 3.10 3.21
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 318 318 570 570 817 1,024
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A C C B C
    Θέρμανση   A A B B D C
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A A A+ A
  Απόδοση Pdesign kW 2.40 2.40 3.40 3.40 5.00 6.00
  SEER   5.68 5.68 5.26 5.26 5.77 5.56
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 148 148 226 226 303 378
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 2.40 2.40 3.40 3.40 5.00 6.00
    EERd   3.77 3.77 2.98 2.98 3.06 2.93
    Ισχύς εισόδου kW 0.64 0.64 1.14 1.14 1.63 2.05
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.76 1.76 2.50 2.50 3.67 4.43
    EERd   5.38 5.38 4.08 4.08 4.96 4.64
    Ισχύς εισόδου kW 0.33 0.33 0.61 0.61 0.74 0.95
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.27 1.27 1.61 1.61 2.37 2.85
    EERd   8.92 8.92 8.05 8.05 8.21 6.96
    Ισχύς εισόδου kW 0.14 0.14 0.20 0.20 0.29 0.41
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.31 1.31 1.46 1.46 2.26 2.26
    EERd   10.90 10.90 9.65 9.65 9.47 10.44
    Ισχύς εισόδου kW 0.12 0.12 0.15 0.15 0.24 0.22
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A A A A
  Απόδοση Pdesign kW 2.60 2.60 2.90 2.90 4.00 4.60
  SCOP/A   4.24 4.24 3.88 3.88 3.93 3.80
  SCOPnet/A   4.27 4.27 3.91 3.91 3.95 3.83
  Pdh Heating capacity at -10° kW 2.16 2.16 2.41 2.41 3.56 3.94
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 858 858 1,046 1,046 1,424 1,693
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.44 0.44 0.49 0.49 0.44 0.66
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.93 1.93 2.15 2.15 3.59 3.72
    COPd (δηλωμένο COP)   2.20 2.20 2.01 2.01 1.89 1.91
    Ισχύς εισόδου kW 0.88 0.88 1.07 1.07 1.90 1.95
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.30 2.30 2.57 2.57 3.54 4.07
    COPd (δηλωμένο COP)   2.81 2.81 2.60 2.60 2.87 2.58
    Ισχύς εισόδου kW 0.82 0.82 0.99 0.99 1.23 1.58
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.30 2.30 2.57 2.57 3.54 4.07
    COPd (δηλωμένο COP)   2.81 2.81 2.60 2.60 2.87 2.58
    Ισχύς εισόδου kW 0.82 0.82 0.99 0.99 1.23 1.58
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.40 1.40 1.57 1.57 2.13 2.48
    COPd (δηλωμένο COP)   4.21 4.21 3.84 3.84 4.10 3.92
    Ισχύς εισόδου kW 0.33 0.33 0.41 0.41 0.52 0.63
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.00 1.00 1.02 1.02 1.62 1.62
    COPd (δηλωμένο COP)   5.54 5.54 4.94 4.94 4.56 4.52
    Ισχύς εισόδου kW 0.18 0.18 0.21 0.21 0.36 0.36
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.17 1.17 1.19 1.19 1.92 1.92
    COPd (δηλωμένο COP)   6.84 6.84 6.08 6.08 5.49 5.46
    Ισχύς εισόδου kW 0.17 0.17 0.20 0.20 0.35 0.35
Θέρμανση χώρου (Θερμό κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A+++ A++ A++ A+ A+
  Απόδοση Pdesign kW 1.40 1.40 1.57 1.57 2.13 2.48
  SCOP   5.38 5.38 4.88 4.88 4.40 4.47
  SCOPnet   5.46 5.46 4.95 4.95 4.45 4.51
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 365 365 450 450 679 777
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.93 1.93 2.15 2.15 3.59 3.72
    COPd (δηλωμένο COP)   2.20 2.20 2.01 2.01 1.89 1.91
    Ισχύς εισόδου kW 0.88 0.88 1.07 1.07 1.90 1.95
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C 2 2 2 2 2 2
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.40 1.40 1.57 1.57 2.13 2.48
    COPd (δηλωμένο COP)   4.21 4.21 3.84 3.84 4.10 3.92
    Ισχύς εισόδου kW 0.33 0.33 0.41 0.41 0.52 0.63
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.40 1.40 1.57 1.57 2.13 2.48
    COPd (δηλωμένο COP)   4.21 4.21 3.84 3.84 4.10 3.92
    Ισχύς εισόδου kW 0.33 0.33 0.41 0.41 0.52 0.63
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.00 1.00 1.02 1.02 1.62 1.62
    COPd (δηλωμένο COP)   5.54 5.54 4.94 4.94 4.56 4.52
    Ισχύς εισόδου kW 0.18 0.18 0.21 0.21 0.36 0.36
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.17 1.17 1.19 1.19 1.92 1.92
    COPd (δηλωμένο COP)   6.84 6.84 6.08 6.08 5.49 5.46
    Ισχύς εισόδου kW 0.17 0.17 0.20 0.20 0.35 0.35
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode Cooling PCK kW     0.000 0.000 0.000 0.000
    Heating PCK kW     0.000 0.000 0.000 0.000
  Λειτουργία Off Ψύξη POFF kW 14.0 14.0 0.014 0.014 0.015 0.015
    Θέρμανση POFF kW 14.0 14.0 0.014 0.014 0.015 0.015
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB kW 14.0 14.0 0.014 0.014 0.015 0.015
    Θέρμανση PSB kW 14.0 14.0 0.014 0.014 0.015 0.015
  Λειτουργία θερμοστάτη Off Ψύξη PTO kW 7.0 7.0 0.007 0.007 0.009 0.009
    Θέρμανση PTO kW 7.0 7.0 0.007 0.007 0.009 0.009
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι        
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 59 59 61 61 62 63
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 53 53 53 53 55 56
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0 5.0 5.00 5.00 5.00 5.00
Σημειώσεις (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά