Πίνακας προδιαγραφών για FDXM-F3 / RXS-L3

FDXM25F3V1B / RXS25L3V1B FDXM35F3V1B / RXS35L3V1B
Εσωτερική μονάδα FDXM25F3V1B FDXM35F3V1B
Εξωτερική μονάδα RXS25L3V1B RXS35L3V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 2.40 3.40
  Ονομ. Btu/h 8,150.0 11,500.0
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,060.0 2,920.0
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 3.20 4.00
  Ονομ. Btu/h 10,900.0 13,600.0
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,750.0 3,440.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.64 1.15
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.80 1.15
Ονομαστική απόδοση EER   3.74 2.96
  COP   4.00 3.48
  Annual energy consumption kWh 321 (0.000) 574 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A B
    Θέρμανση   A A
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A
  Απόδοση Pdesign kW 2.40 3.40
  SEER   5.63 5.21
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 149 228
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 2.40 3.40
    EERd   3.74 2.96
    Ισχύς εισόδου kW 0.64 1.15
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.76 2.50
    EERd   5.89 4.68
    Ισχύς εισόδου kW 0.30 0.53
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.27 1.61
    EERd   8.43 7.02
    Ισχύς εισόδου kW 0.15 0.23
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.33 1.46
    EERd   10.66 9.80
    Ισχύς εισόδου kW 0.12 0.15
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A
  Απόδοση Pdesign kW 2.60 2.90
  SCOP/A   4.24 3.88
  SCOPnet/A   4.28 3.91
  Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10° kW 2.16 2.42
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 858 1,047
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.44 0.48
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.93 2.15
    COPd (δηλωμένο COP)   2.13 1.92
    Ισχύς εισόδου kW 0.91 1.12
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7 -7
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.30 2.57
    COPd (δηλωμένο COP)   2.51 2.33
    Ισχύς εισόδου kW 0.92 1.10
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.30 2.57
    COPd (δηλωμένο COP)   2.51 2.33
    Ισχύς εισόδου kW 0.92 1.10
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.40 1.57
    COPd (δηλωμένο COP)   4.39 4.02
    Ισχύς εισόδου kW 0.32 0.39
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.00 1.02
    COPd (δηλωμένο COP)   5.50 4.80
    Ισχύς εισόδου kW 0.18 0.21
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.17 1.19
    COPd (δηλωμένο COP)   6.95 6.26
    Ισχύς εισόδου kW 0.17 0.19
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 14.0 14.0
  Crankcase heater mode PCK W 0.0 0.0
  Λειτουργία Off POFF W 14.0 14.0
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6,35 6,35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50 9.50
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 59 61
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 53 53
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0 5.0
Σημειώσεις Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά