Πίνακας προδιαγραφών για FDXM-F3 / RXM-M9

FDXM25F3V1B / RXM25M3V1B9 FDXM35F3V1B / RXM35M3V1B9 FDXM50F3V1B / RXM50M3V1B9 FDXM60F3V1B / RXM60M3V1B9
Εσωτερική μονάδα FDXM25F3V1B FDXM35F3V1B FDXM25F3V1B FDXM60F3V1B
Εξωτερική μονάδα RXM25M3V1B9 RXM35M3V1B9 RXM50M3V1B9 RXM60M3V1B9
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 2.40 3.40 5.00 6.00
  Nom. Btu/h 8,189 11,601 17,061 20,473
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,064 2,923 4,299 5,159
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 3.20 4.00 5.80 7.00
  Ονομ. Btu/h 10,919 13,649 19,790 23,885
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,752 3,439 4,987 6,019
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.64 1.14 1.63 2.05
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.80 1.15 1.87 2.18
Ονομαστική απόδοση EER   3.77 2.98 3.06 2.93
  COP   4.00 3.48 3.10 3.21
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 318 (0.000) 570 (0.000) 816 (0.000) 1,024 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A C B C
    Θέρμανση   A B D C
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A    
    Σχέδιο Ρ kW 2.40 3.40    
    SEER   5.68 5.26    
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 148 226    
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 2.40 3.40    
      EERd   3.77 2.98    
      Κατανάλωση kW 0.64 1.14    
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.76 2.50    
      EERd   5.38 4.08    
      Κατανάλωση kW 0.33 0.61    
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.27 1.61    
      EERd   8.92 8.05    
      Κατανάλωση kW 0.14 0.20    
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.31 1.46    
      EERd   10.90 9.65    
      Κατανάλωση kW 0.12 0.15    
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A    
    Σχέδιο Ρ kW 2.60 2.90    
    SCOP   4.24 3.88    
    SCOPnet   4.27 3.90    
    Απόδοση θέρμανσης Pdh στους -10° kW 2.16 2.42    
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 858 1,046    
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.44 0.48    
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15    
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.93 2.15    
      COPd (δηλωμένο COP)   2.20 2.01    
      Ισχύς εισόδου kW 0.88 1.07    
    TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7    
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.30 2.57    
      COPd (δηλωμένο COP)   2.81 2.60    
      Ισχύς εισόδου kW 0.82 0.99    
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.30 2.57    
      COPd (δηλωμένο COP)   2.81 2.60    
      Ισχύς εισόδου kW 0.82 0.99    
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.40 1.57    
      COPd (δηλωμένο COP)   4.21 3.84    
      Ισχύς εισόδου kW 0.33 0.41    
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.00 1.02    
      COPd (δηλωμένο COP)   5.54 4.94    
      Ισχύς εισόδου kW 0.18 0.21    
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.17 1.19    
      COPd (δηλωμένο COP)   6.84 6.08    
      Ισχύς εισόδου kW 0.17 0.20    
  Θέρμανση (ζεστό κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A++    
    Σχέδιο Ρ kW 1.40 1.57    
    SCOP   5.38 4.88    
    SCOPnet   5.46 4.94    
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 365 450    
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.00 0.00    
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15    
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.93 2.15    
      COPd (δηλωμένο COP)   2.20 2.01    
      Ισχύς εισόδου kW 0.88 1.07    
    TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C 2 2    
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.40 1.57    
      COPd (δηλωμένο COP)   4.21 3.84    
      Ισχύς εισόδου kW 0.33 0.41    
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.40 1.57    
      COPd (δηλωμένο COP)   4.21 3.84    
      Ισχύς εισόδου kW 0.33 0.41    
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.00 1.02    
      COPd (δηλωμένο COP)   5.54 4.94    
      Ισχύς εισόδου kW 0.18 0.21    
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.17 1.19    
      COPd (δηλωμένο COP)   6.84 6.08    
      Ισχύς εισόδου kW 0.17 0.20    
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0 9.0 9.00
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 14.0 14.0    
  Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25    
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 14.0 14.0    
  Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25    
Poff (λειτουργία Off) W 14.0 14.0    
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι όχι όχι
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 59 61 62 63
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 53 53 55 56
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0 5.0 5.0 5
Σημειώσεις Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
Ψύξη χώρου Απόδοση Pdesign kW     5.00 6.00
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας       A+ A
  SEER       5.77 5.56
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a     303 315
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW     5.00 6.00
    EERd       3.06 2.93
    Ισχύς εισόδου kW     1.63 2.05
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW     3.67 4.43
    EERd       4.96 4.39
    Ισχύς εισόδου kW     0.74 1.01
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW     2.37 2.85
    EERd       8.21 7.94
    Ισχύς εισόδου kW     0.29 0.36
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW     2.26 2.26
    EERd       9.47 8.87
    Ισχύς εισόδου kW     0.24 0.26
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW     4.00 4.60
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας       A A
  SCOP/A       3.93 3.80
  SCOPnet/A       3.95 3.82
  Pdh Heating capacity at -10° kW     3.55 3.94
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a     1,424 1,693
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW     0.45 0.66
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C     -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW     3.59 3.72
    COPd (δηλωμένο COP)       1.89 1.91
    Ισχύς εισόδου kW     1.90 1.94
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C     -7 -7
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW     3.54 4.07
    COPd (δηλωμένο COP)       2.87 2.58
    Ισχύς εισόδου kW     1.23 1.58
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW     3.54 4.07
    COPd (δηλωμένο COP)       2.87 2.58
    Ισχύς εισόδου kW     1.23 1.58
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW     2.13 2.48
    COPd (δηλωμένο COP)       4.10 3.92
    Ισχύς εισόδου kW     0.52 0.63
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW     1.62 1.62
    COPd (δηλωμένο COP)       4.56 4.52
    Ισχύς εισόδου kW     0.36 0.36
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW     1.92 1.92
    COPd (δηλωμένο COP)       5.49 5.46
    Ισχύς εισόδου kW     0.35 0.35
Θέρμανση χώρου (Θερμό κλίμα) Απόδοση Pdesign kW     2.13 2.48
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας       A+ A+
  SCOP       4.40 4.47
  SCOPnet       4.44 4.51
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a     679 777
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW     0.00 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C     -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW     3.59 3.72
    COPd (δηλωμένο COP)       1.89 1.91
    Ισχύς εισόδου kW     1.90 1.94
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C     2 2
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW     2.13 2.48
    COPd (δηλωμένο COP)       4.10 3.92
    Ισχύς εισόδου kW     0.52 0.63
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW     2.13 2.48
    COPd (δηλωμένο COP)       4.10 3.92
    Ισχύς εισόδου kW     0.52 0.63
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW     1.62 1.62
    COPd (δηλωμένο COP)       4.56 4.52
    Ισχύς εισόδου kW     0.36 0.36
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW     1.92 1.92
    COPd (δηλωμένο COP)       5.49 5.46
    Ισχύς εισόδου kW     0.35 0.35
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W     15.0 15.00
    Θέρμανση PSB W     15.0 15.00
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)       0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)       0.25 0.25