Πίνακας προδιαγραφών για FDXM-F

FDXM25F2V1B FDXM35F2V1B FDXM50F2V1B FDXM60F2V1B
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 200 200 200 200
    Πλάτος mm 750 750 1,150 1,150
    Βάθος mm 620 620 620 620
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 274 274 266 266
    Πλάτος mm 906 906 1,306 1,306
    Βάθος mm 751 751 751 751
Βάρος Μονάδα kg 21 21 30 30
  Συσκευασμένη μονάδα kg 29 29 37 37
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 500 500 900 900
  Σειρές Ποσότητα   3 3 2 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.5 1.5 1.5 1.5
  Στάδια Ποσότητα   12 12 12 12
  Τύπου σωλήνα   7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD
  Πτερύγιο Τύπος   Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών
Fan Type   Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 8.7 8.7 12.0 16.0
      Υψ. cfm 307 307 424 565
      Χαμηλή m³/min 7.3 7.3 10.0 13.5
      Χαμηλή cfm 258 258 353 477
    Θέρμανση Υψ. m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
      Υψ. cfm 307 307 565 565
      Χαμηλή m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
      Χαμηλή cfm 258 258 477 477
  Εξωτερική στατική πίεση Ονομ. Pa 30 30 40 40
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. cfm 282 282 338 523
      Ονομ. m³/min 8.0 8.0 11.0 14.8
    Θέρμανση Ονομ. cfm 282 282 523 523
      Ονομ. m³/min 8.0 8.0 14.8 14.8
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   KFD-280-44-8A KFD-280-44-8A KFD-280-65-8A KFD-280-65-8A
  Ταχύτητα Steps   3 3 3 3
    Ψύξη Υψ. rpm 1,270 1,270 1,270 1,280
      Μέτρια rpm 1,180 1,180 1,180 1,160
      Χαμηλή rpm 1,090 1,090 1,080 1,040
    Θέρμανση Υψ. rpm 1,270 1,270 1,270 1,280
      Μέτρια rpm 1,180 1,180 1,180 1,160
      Χαμηλή rpm 1,090 1,090 1,080 1,040
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 53 (0.000) 53 (0.000) 55 (0.000) 56 (0.000)
  Θέρμανση dBA 53 (0.000) 53 (0.000) 55 (0.000) 56 (0.000)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 35 35 38 38
    Χαμηλή dBA 27 27 30 30
  Θέρμανση Υψ. dBA 35 35 38 38
    Χαμηλή dBA 27 27 30 30
    Ονομ. dBA 33 33 36 35
  Θέρμανση Ονομ. dBA 33 33 36 36
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32 R-32 R-32
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 12.7 12.7
  Συμπυκνωμάτων   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Φίλτρο αέρα Type   Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας
Έλεγχος θερμοκρασίας Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
  Wired remote control   BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V1 V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 220-240 220-240
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 0.3 0.3 0.5 0.5
    Θέρμανση A 0.3 0.3 0.5 0.5