Πίνακας προδιαγραφών για FDXM-F

FDXM25F2V1B FDXM35F2V1B FDXM50F2V1B FDXM60F2V1B
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 200 200 200 200
    Πλάτος mm 750 750 1,150 1,150
    Βάθος mm 620 620 620 620
Βάρος Μονάδα kg 21 21 30 30
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 8.7 8.7 12.0 16.0
      Χαμηλή m³/min 7.3 7.3 10.0 13.5
    Θέρμανση Υψ. m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
      Χαμηλή m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
  Εξωτερική στατική πίεση Ονομ. Pa 30 30 40 40
      Ονομ. m³/min 8.0 8.0 11.0 14.8
    Θέρμανση Ονομ. m³/min 8.0 8.0 14.8 14.8
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 53 (0.000) 53 (0.000) 55 (0.000) 56 (0.000)
  Θέρμανση dBA 53 (0.000) 53 (0.000) 55 (0.000) 56 (0.000)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 35 35 38 38
    Χαμηλή dBA 27 27 30 30
  Θέρμανση Υψ. dBA 35 35 38 38
    Χαμηλή dBA 27 27 30 30
    Ονομ. dBA 33 33 36 35
  Θέρμανση Ονομ. dBA 33 33 36 36
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 12.7 12.7
  Συμπυκνωμάτων   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V1 V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 220-240 220-240